Turteltuvi aasta saab läbi

Postitatud : 28.12.2017

Turteltuvi aasta saab kohe läbi. Täname kõiki, kes projektist osa võtsid. Turteltuvide veebileht jääb avatuks ka edaspidi ja sinna ootame endiselt vaatlusi. Tänavu sai värvirõnga 7 kaelus-turteltuvi. Seepärast palume kaelus-turteltuvide nägemisel kindlasti vaadata ka nende jalgu ning rõnga märkamisel püüda ära lugeda sellel olev kirje. Heade optiliste vahendite puudumisel on suureks abiks fotoaparaat või ka telefon, sest muidu loetamatu rõnga saab digitaalselt pildilt üles suurendada ja linnu rõngakoodi ära lugeda. Turteltuvide värvimärgistamine jätkub ka järgnevatel aastatel.

Sel aastal kogutud andmed näitasid, on turteltuvi seisund meil väga kehv: suve jooksul pandi erinevatesse andmebaasidesse kirja vaid paarsada vaatlust! Liigi kehva seisundit näitavad ka riikliku seire (punktloendused) andmed, vt joonist allpool. Nende järgi võib turteltuvi „nurrumine“ meie suvehommikutest kaduda juba lähima kümnendi jooksul.

Joonis. Turteltuvi arvukuse muutus Eesti Ornitoloogiaühingu punktloenduste projekti andmetel (Nellis 2016).

Turteltuvi jaoks on koostamisel Euroopa kaitse-tegevuskava. Kahjuks ei ole Eesti senine praktika näidanud, et rahvusvahelisi tegevuskavasid ka liigikaitselistel eesmärkidel arvesse võetakse ning looduskaitselist tähelepanu pööratakse paraku vaid neile liikidele, mille jaoks on koostatud kohalik kaitse-tegevuskava.

KAS OLED LIIGIS KINDEL?

JahEi

Õige liik Õige liik Vale liik
KAELUS-TURTELTUVI TURTELTUVI KAELUSTUVI
Suurus Kodutuvist väiksem, musträstast veidi suurem Kodutuvist väiksem, musträsta suurune Kodutuvist selgelt suurem, varese suurune
Kehakuju Sale ja pika sabaga Sale ja pika sabaga Suur ja jässakas
Põhivärvus Hallikas-beež Pruun Hall
Laigu värvus kaelal Must Must (lähedalt mustavalge vöödiline) Valge
Häälitsus guguu-guk… guguu-guk. Alati kolmesilbiline, rõhk teisel silbil turrr… turrr… turrr… Kordab ühte silpi Viiesilbiline „uugutamine“
Elupaik Peamiselt maa-asulad Metsamaastik, põllumajandusmaastik Metsamaastik, väikesearvulisena kõikjal