Vahekokkuvõte turteltuvi vaatlustest

Postitatud : 09.05.2017

Seisuga 1.mai 2017 laekus aasta linnu ilmavõrgu andmebaasi kokku 36 vaatlust kaelus-turteltuvide kohta. Neist 2 pärines aastast 2016 ja ülejäänud 2017. aastast (34 vaatlust).

Maakondade lõikes laekus vaatlusi järgnevalt. Kõige rohkem kohati kaelus-turteltuvisid Saaremaal (33%), Lääne-Virumaal (22%) ja Tartumaal (11%). Nendes kolmes maakonnas tehti 2/3 kõikidest vaatlustest. Ülejäänud maakondadest teostati alla 10% vaatlustest. Üllatav on, et Lõuna-Eesti maakondadest (Võru-, Põlva-, Valga- ja Viljandimaalt) ei laekunud ühtegi vaatlust, samuti puudusid vaatlused Läänemaalt.


Vaatluskohtade kaart on esitatud järgneval joonisel.


Seni kogutud andmete põhjal saame tõdeda, et kaelus-turteltuvi on Eestis valdavalt seotud asulatega. Tervelt 83% vaatlustest pärinevad sellest elupaigast. Veidi alla 10% juhtudest nähti kaelus-turteltuvisid metsaservades või põllumajandusmaastikul.


Lindude tegevust analüüsides tuvastasime järgnevat. 45% juhtudest nägi vaatleja lindu istumas, 36% toitumas ja 19% juhtudest oli kuulda tuvide häälitsemist.


Tegevuskohtadest kõige rohkem eelistasid linnud puid-põõsaid (36% vaatlustest). Peaaegu samaväärselt kasutati elektritraate või –poste (28%). Maapinnal tegutses veidi üle 20% lindudest ning teeservades 11%. Ühel juhul kohati kaelus-turteltuvi aga tihaste toidulaual.

Need on esmased laekunud andmed kaelus-turteltuvide kohta aasta linnu tegevuste käigus. Teadaolevalt on see esimene veidi teaduslikum info selle liigi kohta Eestis, sest seni pole turteltuvisid Eestis üldse uuritud. Kuna käesoleval ajal peaksid ka harilikud turteltuvid rändelt saabuma, siis hoidkem silmad lahti ning palun edastage oma vaatlused. Iga sisestus on tähtis!!

Tänuavaldused
Oleme tänulikud kõikidele vaatlejatele, kes edastasid kaelus-turteltuvide vaatlusi:
Andres Kreevan, Anti Metsmaa, Edith Sepp, Eedi Lelov, Enn Soom, Jaanus Elts, Jüri Kõiv, Kadri Paomees, Kalju Vaga, Kristiina Kübarsepp, Kristo Abner, Lily Kivila, Maarika Männil, Maie Vikerpuur, Margus Ots, Maris Sepp, Martin Vesberg, Mehis Vogt, Merle Kääri, Merle Poll, Peep Veedla, Raivo Kiis, Riho Marja, Riho Männik, Simon Uustalu, Sirje Sälli, Sven Aun, Taimi Alas, Tiiu Tali, Viive Kiis, Vilja Padonik ja Õnneli Paluste.

Kutsume jätkuvalt kõiki loodussõpru kaasa lööma nii vaatluste sisestamistes kui muudes aasta lindudega seotud tegevustes.

KAS OLED LIIGIS KINDEL?

JahEi

Õige liik Õige liik Vale liik
KAELUS-TURTELTUVI TURTELTUVI KAELUSTUVI
Suurus Kodutuvist väiksem, musträstast veidi suurem Kodutuvist väiksem, musträsta suurune Kodutuvist selgelt suurem, varese suurune
Kehakuju Sale ja pika sabaga Sale ja pika sabaga Suur ja jässakas
Põhivärvus Hallikas-beež Pruun Hall
Laigu värvus kaelal Must Must (lähedalt mustavalge vöödiline) Valge
Häälitsus guguu-guk… guguu-guk. Alati kolmesilbiline, rõhk teisel silbil turrr… turrr… turrr… Kordab ühte silpi Viiesilbiline „uugutamine“
Elupaik Peamiselt maa-asulad Metsamaastik, põllumajandusmaastik Metsamaastik, väikesearvulisena kõikjal