Dokumendid

Eesti Ornitoloogiaühing lähtub oma tegevuses põhikirjast,  juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidest.  Annetuste kogumisel tugineme annetuste kogumise heale tavale.

EOÜ pikaajalised arengusuunad ja eesmärgid on kinnitatud
ühingu arengukavas  2017-2026.  Ühingu majandusaasta aruanded on avalikud.