Suvine aialinnupäevik

Suvine aialinnupäevik on Eesti Ornitoloogiaühingu harrastusteaduse algatus ja linnuseire projekt, mille eesmärk on koguda andmeid ja parandada teadmisi meie aedades tegutsevate ja pesitsevate linnuliikide kohta.

Aialinnupäevikut saab pidada iga huviline, kellel on aed linnas või maal. Vaatlusi saab teha ka kortermaja hoovis või õuealal. Päevikut täites pööravad osalejad rohkem tähelepanu kodukoha loodusele, õpivad tundma oma aia elurikkust ja panustavad aialindude käekäigu uurimisse.

Aialinnupäeviku täitmine algab 1. märtsil ja kestab oktoobri alguseni. Veebipäevikusse saab iga huviline kirja panna, millised linnud tema aias tegutsevad ja pesitsevad.  Lisaks lindudele saab üles märkida aias kasvavad taimed ja nende õitsemise alguse, nähtud putukad, roomajad, kahepaiksed ja imetajad. Päevikusse tuleb kirja panna nende liikide vaatlused, mille määrangus ollakse täiesti kindlad.  Liikide määramiseks saab kasutada määramisabi.


Punarind on üks sagedamini aedades kohatud liike. Foto: Kauro Kuik.

Kogutud andmete alusel saab teada, milline on aialindude levik ja arvukus Eestis ja kuidas kulgeb lindude pesitsemine. Näiteks aialinnupäeviku 2014.–2017. aasta vaatlusandmeid kasutati Euroopa haudelindude levikuatlase koostamisel. Samuti on andmeid kasutatud mitmete peamiselt inimese läheduses pesitsevate liikide (suitsupääsuke, kuldnokk, linavästrik jt) arvukuse hindamisel.

Suvine aialinnupäevik sai alguse 2014. aastal ja selles osaleb igal aastal 500-1000 inimest.

Aialinnupäeviku pidamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Art Villem Adojaan
Suvise aialinnupäeviku koordinaator
aed@eoy.ee
www.eoy.ee/aed