Linnade linnuvaatluspäev

Linnade linnuvaatluspäeva eesmärk on juhtida tähelepanu elurikkusele ja saabuvatele rändlindudele linnakeskkonnas.

Vaatluspäev toimub tavaliselt märtsi viimasel pühapäeval ning välja selgitatakse kõige liigirikkam linn.

Reeglid (2021. aastal)

  • Vaatluste tegemise aeg on kella 06.00–13.00.
  • Vaatlusalaks on osalejate kodu- või elukohalinn Eesti vabariigis. Me ei soovita ringi sõita. NB! Linna piiridel tuleb arvestada haldusüksuse siseste linnapiiridega. Näiteks: vaatlusalaks võib olla Haapsalu linnas üksnes linnasisene linn Haapsalu oma administratiivpiiridega. Sama kehtib ka kõigi teiste linnade kohta.
  • Osaleda võib üksi, kahekesi või ainult koos oma leibkonna liikmetega. Liikudes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist.
  • Linnade linnuvaatlusel võib osaleda nii ökoretke tehes (jalgsi, jalgrattaga) kui mootorsõidukit kasutades.
  • Arvesse lähevad üksnes need linnuliigid, keda nähti linna administratiivpiiridest lahkumata. NB! Kirja pandud linnud ise võivad olla ka linnast kilomeetreid eemal.
  • Elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine on keelatud. Isetehtud häälitsused (näiteks vilistamine) on lubatud.
  • Kirja tuleb panna osaleja nimi/osalejate nimed, vaatlusalaks olnud linna nimi ja reeglite kohaselt vaadeldud linnuliikide loend.
  • Linnade linnuvaatluspäeva tulemused tuleb edastada toimumispäeval hiljemalt kella 16.00 vaatluspäeva koordinaatorile Tarvo Valkerile aadressile tarvo.valker@eoy.ee.

Linnade linnuvaatluspäeva korraldab Eesti Ornitoloogiaühing alates 2002. aastast.

Lisainfo:
Tarvo Valker
Linnade linnuvaatluspäeva koordinaator
tarvo.valker@eoy.ee