BirdLife International (BirdLife) on 1922. aastal asutatud ülemaailmne juhtiv linnukaitsega tegelevate vabaühenduste liit, millel on partnerorganisatsioone 121 riigis. Eestis on alates 2000. aastast BirdLife´i täieõiguslik liige ja koostööpartner Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ). 

BirdLife juhindub oma tegevuses põhimõttest, et elu Maal on võimalik säilitada, kui oma kodukoha looduse heaks töötavad inimesed teevad nii siseriiklikku
kui ka rahvusvahelist koostööd. Ühendusel on partnerorganisatsioonidega kokku üle 10 miljoni liikme kõikidel mandritel.  BirdLife´i peakorter asub
Suurbritannias Cambridge´is, regionaalsed kontorid on jagatud viide regiooni: Aafrika, Ameerika, Aasia, Euroopa ja Kesk-Aasia, Lähis-Ida ja
Vaikne ookean. Ornitoloogiaühing osaleb nii BirdLife´i peakorteri kui ka regioonide regulaarsetel kohtumistel ja strateegilistel nõupidamistel.

  
BirdLife´i partnerite maailmakongress toimus 2018. aastal Belgias.
Foto: BirdLife International

BirdLife kogub teavet maailma kõigi linnuliikide kohta ning korraldab koos Ülemaailmse Looduskaitseliiduga (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) maailma linnuliikide ohustatuse hindamist ja punase raamatu täiendamist. BirdLife peab maailma rahvusvaheliselt tähtsate linnualade (Important Bird and Biodiversity Areas; IBA) registrit ning jälgib 1992. aastal ÜRO-s vastu võetud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolena IBA-alade linnustiku seisundit.

Eesti Ornitoloogiaühing BirdLife liikmena

Eesti Ornitoloogiaühingu üheks eesmärgiks on BirdLife´i rahvusvaheliste kaitsekavade ja -eesmärkide edendamine, millest Eestile olulisimad on rahvusvahelise tähtsusega linnualade (Important Bird and Biodiversity Areas; IBA), merekeskkonna ja põllumajandusmaastiku elustiku kaitse, kuid ka ohustatud liikide kaitse tõhustamine. 
Ornitoloogiaühingut esindavad Brüsselis asuva BirdLife´i Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna (Europe and Central Asia; ECA) büroo töötajad, kes jälgivad kesksete keskkonna- ja looduskaitselepingute kehtivust ning rakendamist ka Eestis. Viidatud linkidel saab tutvuda ECA kaitseprogrammide ja tööga Euroopa Liidu erinevates poliitika valdkondades. Ühiste seisukohtade kujundamiseks on ECA juurde loodud mitmeid töörühmi. Ornitoloogiaühing osaleb aktiivsemalt linnu- ja loodusdirektiivi, merenduse ja põllumajanduse töörühmades. Metsanduse valdkonnas teeb ornitoloogiaühing koostööd Kesk- ja Põhja-Euroopa piirkonna tasandil.