Kuidas vältida lindude hukkumist liikluses?


Linnud satuvad teedele ja teede lähedusse reeglina toiduotsinguil. Osa liike hukkub pigem hulgakesi, teised üksikult. Kullilisi ja kakulisi meelitavad tee lähistele teeservade taimestikus elutsevad pisiimetajad ja värvulised.  Sageli hukkuvad röövlinnud jahiretkel madalalt üle tee lennates. Öösorrid peavad pärast päikeseloojangut teedel jahti putukatele ning jäävad sinna ka puhkama.

Sõiduteel hukkunud öösorr. 
Foto: Liis Keerberg

Rohkearvulisemalt toimub hukkumisi ennekõike rändelt saabunud või talvituvate värvuliste salkades, kes tulevad teeservadesse toidupoolist otsima. Massiliselt võib värvulisi näha teedel "lõokese talvel" ehk märtsis-aprillis ootamatult  sadava lumega, kuna teedel ja teeservades on võimalik rändelt saabunud lindudel hõlpsamini toitu leida. 

Asfaltteedel hukkub sõidukite suurema kiiruse tõttu linde rohkem kui kruusateedel.  Kokkupõrke risk kasvab oluliselt lindude koondumiskohtades, nt märgalade lähistel või koloniaalsete liikide (nt kaldapääsuke) pesitsuspaikade juures.  Raipesööjaid liike võivad teedele meelitada ka hukkunud loomade korjused. Suvel, pesitsusperioodi lõpus kogunevad teeservadesse paljude liikide lennuvõimestunud noorlinnud, kellele on teeservades lihtsam toitu leida, kuna soojad kõvakattega teed tõmbavad ligi arvukalt putukaid. Noorlinnud hukkuvad sõidukite all, kuna nad ei suuda hinnata läheneva sõiduki kiirust ja ohtlikkust. Sõidukitega põrkavad kokku ka need linnud, kes püüavad põgeneda üle tee või piki teed lennates.


Seemnetoidulised turteltuvid käivad toitumas enamasti põldudel. 
Foto: Andres Tennus

Kuidas vältida lindude hukkumist?

  • Kui märkad teel või tee servades tegutsevaid linde, võta kiirus maha ja möödu neist aelgaselt.
  • Kui tead mõnd paika, kus linnud teel või selle lähistel sageli liiguvad ja ohtu satuvad, siis palu Maanteeametil sinna püstitada lindude võimaliku ilmumise eest hoiatav liiklusmärk. 


Lisainfot leiad Maanteeameti käsiraamatust  "Loomad ja liiklus Eestis."