Aasta vabatahtlik

Eesti Ornitoloogiaühing tunnustab inimesi, kes on aasta jooksul silma jäänud vabatahtliku tegevusega ühingus ja ka laiemalt aidanud kaasa ühingu eesmärkide täitmisele.

Aasta vabatahtlikud 2023 - Eerik Leibak, Agu Leivits, Tiit Randla

Eesti Ornitoloogiaühing tunnustab ja tänab pikaajalise osalemise eest haudelinnustiku punktloendusel vabatahtlikke vaatlejaid Eerik Leibakut, Agu Leivitsat ja Tiit Randlat.

Haudelinnustiku punktloenduse eesmärk on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste pikaajaline jälgimine, mis võimaldab registreerida muutusi nii lindude elupaikades kui ka keskkonnas üldisemalt. Eestis tehakse punktloendust 1983. aastast ja see on osa üle-euroopalisest linnuseire projektist "Pan-European Common Bird Monitoring Scheme", milles osaleb 30 riiki. Pikka aega ja pidevalt samadel radadel kogutud andmed annavad meile usaldusväärsemad tulemused ning võimaldavad teha põhjalikumaid järeldusi lindude käekäigu kohta.

Aasta vabatahtlik 2022 - Peep Veedla

Peep Veedla on ornitoloogiaühingu pikaaegne liige ja praeguse nõukogu koosseisus. Juba ühingu juubeliaastal hakkas ajalehes Virumaa Teataja ilmuma rubriik "Nädala lind", kus Peep talle omase muheda huumoriga tutvustab Eestimaal kohatavaid linnuliike. Kevadel ja suvel koostöös Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga toimunud pesitsusrahu kampaanias ilmusid samuti Peebu kirjutatud linnulood.

Peep on lugematuid kordi rääkinud tele- ja raadiosaadetes lindudest, nende vaatlemisest, talvisest toitmisest ja paljust muust. Lisaks on ta aastaid kutsunud vahvaid esinejaid ühingu suvepäevadele, ta pani laulu sisse 2023. aasta linnu auli ning osales novembris Vikipeedia linnuteemaliste artiklite kirjutamise võistluse žüriis.

Aasta vabatahtlik 2021 - Madis Karu

Madis Karu on Facebooki grupi "Linnuhuvilised" administraator 2010. aastast. Madis on pikka aega panustanud ühingu loodud Facebooki grupi toimimisse, täites grupi administraatori rolli, pakkudes määramisabi, suunates inimesi oma vaatlusandmeid andmebaasi PlutoF sisestama ja noppides välja põnevamaid vaatlusi.

Aasta vabatahtlik 2020 - Tiiu Tali

Tiiu Tali on ornitoloogiaühingu liige, ta veab teabelehe Tiirutaja persoonilugude rubriiki ning on fenovaatluste koordinaator. Lisaks sellele on Tiiu panustanud ühingu kodulehel olevate juhendite ja tekstide koostamisse ning annetanud kasutamiseks oma fotosid.

Aasta vabatahtlik 2019 - Liis Keerberg

Liis Keerberg on ornitoloogiaühingu liige. Ühing tänab ja tunnustab Liisi vabatahtliku õigusabi andmise ja veebilehe loomise eest. Liis osales ka linnukaitsekomisjoni ja linnunimetuste komisjoni töös, kesktalvisel veelinnuloendusel, haudelinnustiku punktloendusel, talilinnuloendusel, metskurvitsa mängulennuloendusel, teedel hukkunud lindude loendusel ja öösorri loendusel. Samuti on Liis aidanud kaasa Tiirutaja valmimisele, toimetades persoonirubriigi lugusid ja pakkudes ideid artiklite jaoks.

Aasta vabatahtlik 2018 - Martin Tikk

Martin Tikk on ornitoloogiaühingu liige. Ühing tänab Martinit vabatahtliku abi eest aasta lind 2018 joonistusvõistlusel ning mitmesugustel linnukaitselistel üritustel.