Eesti linnud

Eesti lindude nimestikku kuulub seisuga 19.08.2022 kokku 400 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud linnuliiki.

Liiginimestiku koostamise põhimõtte järgi arvestatakse Eesti liikide hulka kõik meie riigi territooriumil kohatud A-C kategooria linnuliigid. Nimestik hõlmab ka eksikülalisi, keda võidakse Eestis näha vaid korra.

Eesti linnuliikide nimekirja peab ornitoloogiaühingu juures tegutsev Eesti Linnuharulduste Komisjon.


Karmiinleevike on üle Eesti levinud haudelind. Foto: Karl Adami.

Haudelindudena on viimastel kümnenditel Eestis registreeritud 228 liiki, kellest 212 on püsipesitsejad, kolm ebaregulaarsed ja 13 juhupesitsejad. Talvel võib Eestis kohata 130 linnuliiki ja läbirändel 219 liiki. Eksikülalisi on Eesti lindude nimekirjas 119 liiki.