Linnuhääled

Lindude määramisel on palju abi nende laulude ja häälitsuste tundmisest. Peidulisi või öise eluviisiga linde ei pruugi me üldse näha, aga häält ära tundes võime liigi ära määrata. Nii on põnev kevadöödel kakke kuulata või suveõhtutel roostike linnuelust osa saada, aga ka päevaseid peidulisemaid liike ära tunda.

Linnuhäälte õppimisega on hea alustada varakevadel, märtsis-aprillis. Siis on linde vähem ja võimalik laulikuid vähehaaval tundma õppida. Valitud liikide tegemisi tasub jälgida ja kuulata, milliseid häälitsusi nad peale laulu veel teevad.

    
Puukoristajad hakkavad laulma juba varakevadel.
Foto: Kaisa Äärmaa.

Linnuhäälte õppimisel on kindlasti abiks salvestamise võimalus. Liigi äratundmiseks piisab ka vähema kvaliteediga salvestusest. Võrdluseks leiab salvestusi Eesti oma portaalist Loodusheli või rahvusvahelisest portaalist Xeno-canto, kus jagavad ja määravad salvestusi linnuhuvilised üle maailma. Portaalis Xeno-canto saab liike otsida ingliskeelsete või ladinakeelsete nimetuste järgi. Kui tahad oma määrangule teistelt vaatlejatelt kinnitust saada, saab abi küsida Eesti Ornitoloogiaühingu Facebooki grupist.