Ornitofenoloogilised vaatlused

Ornitofenoloogiliste vaatluste eesmärgiks on koguda kevadeti võimalikult palju infot esimeste saabunud isendite kohta kuni liigi igapäevaseks muutumiseni. Samamoodi kogutakse sügiseti vaatlusi lahkuvate isendite kohta - millal fikseeriti viimane konkreetse linnuliigi isend. Fenoloogiliste vaatluste tegemine sobib väga hästi ka algajatele linnuhuvilistele. Ainuke eeldus on, et ollakse täiesti veendunud liigi määrangu õigsuses.  


Kevadekuulutaja - kuldnokk.
Foto: Tiiu Tali

Fenoloogiliste vaatluste juures on kõige olulisem rohke andmestik, mille põhjal oleks võimalik teha adekvaatseid järeldusi fenoloogiliste muutuste kohta. Fenoloogilist andmestikku kogutakse Tartu Ülikooli poolt hallatavasse PlutoFi andmebaasi, kuhu vaatluste lisamiseks on vajalik teha endale kasutajakonto.

Esimese Eesti fenoloogilise vaatlusvõrgu rajas Loodusuurijate Selts 1922. aasta varakevadel. Kuni 1948. aastani tähendati üles kevade ilminguid, siis järgnevatel aastatel lisandusid aastaringsete tähelepanekute registreerimised. Täna koguvad vaatlejad andmeid rändlindude kevadise saabumise ja sügisese lahkumise, talilindude saabumise ja lahkumise, sookure, hanede ja laglede rände ning muude fenoloogiliste ilmingute kohta.

Vaatlustulemused on kokku võetud 14-l korral ja välja antud kogumike sarjas “Abiks loodusevaatlejale”. Väljaannete koostamisse on enim panustanud Aleksander Lint, Ilse ja Lemming Rootsmäe ning Heinrich Veromann, kellede loomingut on piiratud koguses veel võimalik ühingu kontorist saada.

Arne Ader ja Jüri Keskpaik analüüsisid vaatlusandmeid linnustiku seireks kasutamise seisukohast ja tulemused olid optimistlikud. Tänu järjepidevatele vaatlustele annab projekt võimaluse linnustiku pikaajaliste muutuste jälgimiseks. Vaatluste tulemusi kasutati 1994 – 1998. aastatel  Eesti riikliku bioloogilise seire programmis.

Ornitofenoloogiliste vaatluste pika ajaloo jooksul on projektis osalejate hulk tugevasti varieerunud. Algselt osales järjepidevalt umbes 60 vaatlejat, mis tõusis 1978. aastaks 234 inimeseni. Täna kogutakse andmestik PlutoF andmebaasi, kuhu vaatlejad saavad oma vaatlusi ise sisestada. Kellel ei ole võimalik PlutoF-i kasutada, saab jätkuvalt kanda andmeid ankeetidele nii paberil kui ka elektrooniliselt.

Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaatoriks on Tiiu Tali.
Kontakt: feno@eoy.ee

Vaata lisaks: 

PlutoF´i andmebaasi kasutajaks registreerimine
Vaatluste lisamine PlutoF andmebaasi