Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti Ornitoloogiaühing on 1. mail 1921. aastal asutatud ja tänaseni järjepidevalt tegutsev vabaühendus. Ornitoloogiaühingu missiooniks on tagada Eesti linnustiku hea käekäik lindude uurimise, kaitse ja tutvustamise kaudu. Alates 2000. aastast on ornitoloogiaühing rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International täisliige ja koostööpartner Eestis. Ühing kuulub 2019. aastast ka Eesti vabaühenduste kliimavõrgustikku.

Linnuretk suvepäevadel

Linnuvaatlusretk ühingu suvepäevadel. Foto: Kristjan Adojaan.

2019. aasta alguses oli ühingu liikmeks rohkem kui pool tuhat inimest Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab ornitoloogiaüühing seireid, rakendusuuringuid, linnuvaatlus- ja õppepäevi, annab välja juhendeid ja õppematerjale ning koostab eksperthinnanguid. Samuti aitab ühing kaasa esmatähtsate elupaikade ja linnualade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.  

Ornitoloogiaühingu juures töötab neli alalist komisjoni. Komisjonid tegelevad Eestis haruldaste lindude kohtamisteadete läbivaatamisega, lindudele emakeelsete nimede andmise ja linnunimestike koostamisega ning lindude kaitse ja seire teemadega.  

Kõikvõimaliku lindudega seotud info vahendamiseks ja päevakajaliste küsimuste aruteluks on loodud linnuhuviliste list ja Eesti Ornitoloogiaühingu Facebook´i grupp, millega võivad liituda kõik huvilised. 

Ühingu raamatukogust leiab hulgaliselt nii linnuajakirju, teaduslikke väljaandeid ja määrajaid kui ka populaarteaduslikke raamatuid lindude kohta kogu maailmas. Samuti on liikmetele vabalt kasutada meie videoteek ja fonoteek.