Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on Eesti linnustiku uurimine, kaitsmine ja tutvustamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seireid, rakendusuuringuid, linnuvaatluspäevi ja -loendusi, annab välja juhendeid ja õppematerjale ning koostab eksperthinnanguid. Samuti aitab ühing kaasa esmatähtsate elupaikade ja linnualade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.

Ornitoloogiaühingu juures töötab neli alalist komisjoni. Komisjonid tegelevad Eestis haruldaste lindude kohtumisteadete läbivaatamisega, lindudele emakeelsete nimede andmise ja linnunimestike koostamisega ning lindude kaitse ja seire teemadega.

Ühingusse kuulub ligi 700 liiget, kelle seas on nii linnuhuvilisi kui ka kutselisi ornitolooge.

Linnuretk suvepäevadel

Linnuvaatlusretk ühingu suvepäevadel. Foto: Kristjan Adojaan

Ornitoloogiaühing on liige järgmistes võrgustikes:

Kõikvõimaliku lindudega seotud info vahendamiseks ja päevakajaliste küsimuste aruteluks on loodud list "Linnuhuvilised" ja Facebooki grupp "Linnuhuvilised".

Ornitoloogiaühing asutati 1. mail 1921. aastal asutatud ja on tänaseni järjepidevalt tegutsev vabaühendus.