Kesktalvine veelinnuloendus

Kesktalvel toimuva veelinnuloenduse eesmärk on hinnata veelindude asurkondade seisundit ja arvukust. Jäävabadesse talvituspaikadesse koondunud veelindude kogumite uurimine ja loendamine on selleks parim viis.

Kesktalvise veelinnuloenduse kesksed päevad on tavaliselt jaanuari keskpaigas.

Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mereranniku lõik või siseveekogu ning kokku lugeda kõik kohatud veelinnud. Kirja tuleb panna kohatud liigid ja nende arv, täpne vaatluskoht, jääolud ning mitu protsenti vaatlusalast ehk vaatlussektorist kaeti. Loendusalade kaardid ja vaatlusankeedi leiab juhendite alt. Kui loendust ei ole võimalik teha kesksetel kuupäevadel, võib seda teha ka muul ajal jaanuaris. Vaatluse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.


Kesktalvine veelinnuloendus Saaremaal Veerel. Foto: Triin Kaasiku.

Vaatlused palume sisestada otse andmehalduse keskkonda PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, kust need jõuavad portaali eElurikkus. Märkuste lahtrisse palun kindlasti lisada sektori number, jääolude kirjeldus ja sektori katvus. Tulemused saab kirja panna ka vastavasse ankeeti (faili leiab juhendite alt) või vabas vormis ning saata andmed elektrooniliselt koordinaatorile Leho Luigujõele aadressile leho.luigujoe@gmail.com või postiga aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005, märksõna "Talvitavad veelinnud".


Peamiselt kühmnokk-luikedest ja  sõtkastest koosnev veelindude kogum. Foto: Triin Kaasiku.

Rahvusvaheline veelinnuloendus toimub alates 1967. aastast. Eesti osaleb rahvusvahelise veelindude loenduste projektis samuti 1967. aastast. Alates 1995. aastast on kesktalvine veelinnuloendus osa Eesti riiklikust bioloogilise seire programmist. Samast ajast on püsivateks seirekohtadeks kõik siseveekogud, kus talvitavate veelindude arv ületab stabiilselt 100 isendit ning rannikulõigud, mis on normaalsetel talvedel jäävabad või on teadolevalt olulised veelindude talvituspaigad.

Varasemate kesktalviste veelinnuloenduse aruannetega saab tutvuda keskkonnaseire veebilehel.

2020. aastal Soomest kuni Lõuna-Aafrikani tehtud loenduste kokkuvõtte saab alla laadida lehelt www.waddensea-worldheritage.org/node/1283/.

Lisainfo:
Leho Luigujõe
Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator
Tel 507 9713
leho.luigujoe@gmail.com