Kesktalvine veelinnuloendus

Kesktalvel toimuva veelinnuloenduse eesmärk on hinnata veelindude asurkondade seisundit ja arvukust. Jäävabadesse talvituspaikadesse koondunud veelindude kogumite uurimine ja loendamine on selleks parim viis.

Kesktalvise veelinnuloenduse kesksed päevad on tavaliselt jaanuari keskpaigas.

Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mereranniku lõik või siseveekogu ning kokku lugeda kõik kohatud veelinnud. Kirja tuleb panna kohatud linnuliigid ja nende arv, täpne vaatluskoht ja -aeg, jää- ja ilmaolud. Mererannikul vaatlejatel tuleb üles märkida ka, mitu protsenti loendusala kaardil olevast vaatlusalast ehk vaatlussektorist kaeti. Loendusalade kaardid ja vaatlusankeedi leiab juhendite alt.

Kui loendust ei ole võimalik teha kesksetel kuupäevadel, võib seda teha ka muul ajal jaanuaris. Vaatluse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.


Kesktalvine veelinnuloendus Saaremaal Veerel. Foto: Triin Kaasiku.

Andmed tuleb sisestada töölaua PlutoF või rakenduse PlutoF Go kaudu. Märkuste lahtrisse palun kindlasti lisada sektori number, jääolude kirjeldus ja sektori katvus. Andmed võib kirja panna ka vaatlusankeeti ja saata see 31. jaanuariks kesktalvise veelinnuloenduse koordinaatorile Leho Luigujõele aadressil leho.luigujoe@gmail.com.


Peamiselt kühmnokk-luikedest ja  sõtkastest koosnev veelindude kogum. Foto: Triin Kaasiku.

Rahvusvaheline veelinnuloendus toimub alates 1967. aastast, samast aastast osaleb projektis ka Eesti. Alates 1995. aastast on kesktalvine veelinnuloendus osa Eesti riiklikust bioloogilise seire programmist. Samast ajast on püsivateks seirekohtadeks kõik siseveekogud, kus talvitavate veelindude arv ületab stabiilselt 100 isendit ning rannikulõigud, mis on normaalsetel talvedel jäävabad või on teadolevalt olulised veelindude talvituspaigad.

Kesktalviste veelinnuloenduse aruannetega saab tutvuda keskkonnaseire infosüsteemis KESE.

2020. aastal Soomest kuni Lõuna-Aafrikani tehtud loenduste kokkuvõtte saab alla laadida lehelt www.waddensea-worldheritage.org/node/1283/.

Lisainfo:
Leho Luigujõe
Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator
Tel 507 9713
leho.luigujoe@gmail.com