Eestis on alates 01.01.2022 kasutusel IOC lindude süsteem (worldbirdnames.org). Eesti lindude nimestikku kuulub seisuga 19.08.2022 kokku 400 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud (kategooriad A-C) linnuliiki. Teadmata päritoluga liike (kategooria D) ja vangistusest põgenenud liike (kategooria E) ametlikku liiginimekirja ei kanta, nende loetelu leiab nimekirja lõpust eraldi väljatooduna.

Liiginimetuste niinimetatud 3+3 koodid moodustatakse reeglina teadusliku perekonna- ja liiginimetuse kolmest esimesest tähest. Korduste tekkimise tõttu võetakse mõnedel juhtudel kasutusele kolm viimast tähte, need erandid on alla kriipsutatud.

Eesti linnuliikide nimekirja peab ornitoloogiaühingu juures tegutsev Eesti Linnuharulduste Komisjon.

Linnuliikide esinemiskategooriad:

A - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud alates 1950. aastast;
B - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud ainult enne 1950. aastat;
C - liigid ja alamliigid, kes on introdutseeritud või vangistusest põgenenud isendite najal moodustanud looduses püsiva populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist väljaspoolt Eestit;
D - ebaselge päritoluga liigid ja alamliigid;
E - vangistusest pääsenud liigid.

Gill, F, D Donsker, and P Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v 11.2). Doi 10.14344/IOC.ML.11.2.
SeltsSugukond
HANELISED - ANSERIFORMES Partlased - Anatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mustlagle Branta bernicla BRABER Brent Goose A
    Kirde-mustlagle ~ bernicla nigricans Black Brant
    Mustlagle ~ bernicla bernicla Dark-bellied Brant Goose
    Lääne-mustlagle ~ bernicla hrota Pale-bellied Brant Goose
Punakael-lagle Branta ruficollis (Rufibrenta ruficollis) BRARUF Red-breasted Goose A
Kanada lagle Branta canadensis BRACAN Canada Goose C
    Kanada lagle ~ canadensis canadensis
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU Barnacle Goose A
Hallhani (roohani) Anser anser ANSANS Greylag Goose A
    Hallhani e roohani ~ anser anser
Rabahani Anser fabalis ANSFAB Bean Goose A
    Rabahani ~ fabalis fabalis Taiga Bean Goose
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus ANSBRA Pink-footed Goose A
Tundrahani (tundra-rabahani) Anser serrirostris ANSSER Tundra Bean Goose A
    Tundrahani e. tundra-rabahani ~ serrirostris rossicus
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB Greater White-fronted Goose A
    Grööni suur-laukhani ~ albifrons flavirostris Greenland White-fronted Goose
    Suur-laukhani ~ albifrons albifrons
Väike-laukhani Anser erythropus ANSERY Lesser White-fronted Goose A
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO Mute Swan A
Väikeluik Cygnus columbianus (Olor columbianus) CYGCOL Tundra Swan A
    Ameerika väikeluik ~ columbianus columbianus Whistling Swan
    Väikeluik ~ columbianus bewickii Bewick’s Swan
Laululuik Cygnus cygnus (Olor cygnus) CYGCYG Whooper Swan A
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD Common Shelduck A
Tulipart Tadorna ferruginea (Casarca ferruginea) TADFER Ruddy Shelduck A
Mandariinpart Aix galericulata (Dendronessa galericulata) AIXGAL Mandarin Duck C
Rägapart Spatula querquedula (Anas querquedula, Querquedula querquedula) SPAQUE Garganey A
Sini-rägapart Spatula discors (Anas discors) SPADIS Blue-winged Teal A
Luitsnokk-part Spatula clypeata (Anas clypeata) SPACLY Northern Shoveler A
Rääkspart Mareca strepera (Anas strepera, Chaulelasmus strepera) MARSTR Gadwall A
    Rääkspart ~ strepera strepera
Viupart Mareca penelope (Anas penelope) MARPEN Eurasian Wigeon A
Ameerika viupart Mareca americana (Anas americana) MARAME American Wigeon A
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA Mallard A
    Sinikael-part ~ platyrhynchos platyrhynchos
Soopart (pahlsaba-part) Anas acuta (Dafila acuta) ANAACU Northern Pintail A
Piilpart Anas crecca (Nettion crecca) ANACRE Common Teal A
Ameerika piilpart Anas crecca carolinensis (Anas carolinensis) ANACAR Green-winged Teal A
Punanokk-vart Netta rufina NETRUF Red-crested Pochard A
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER Common Pochard A
Valgesilm-vart (ruskevart) Aythya nyroca AYTNYR Ferruginous Duck A
Lannuvart Aythya collaris AYTCOL Ring-necked Duck A
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL Tufted Duck A
Merivart Aythya marila AYTMAR Greater Scaup A
    Merivart ~ marila marila
Kirjuhahk Polysticta stelleri POLSTE Steller's Eider A
Kuninghahk Somateria spectabilis SOMSPE King Eider A
Hahk (harilik hahk) Somateria mollissima SOMMOL Common Eider A
    Hahk ~ mollissima mollissima
Prillvaeras Melanitta perspicillata MELPER Surf Scoter A
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS Velvet Scoter A
Siberi tõmmuvaer Melanitta stejnegeri MELSTE Stejneger's Scoter A
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG Black Scoter A
Ida-mustvaeras Melanitta americana (Melanitta nigra americana) MELAME Black Scoter A
Aul Clangula hyemalis CLAHYE Long-tailed Duck A
Sõtkas Bucephala clangula (Glaucionetta clangula) BUCCLA Common Goldeneye A
    Sõtkas ~ clangula clangula
Väikekoskel (pudukoskel) Mergellus albellus (Mergus albellus) MERALB Smew A
Jääkoskel Mergus merganser MERMER Goosander A
    Jääkoskel ~ merganser merganser
Rohukoskel Mergus serrator MERSER Red-breasted Merganser A
Seltsi Anseriformes sugukonnas Anatidae leiti kokku 49 kirjet
SeltsSugukond
KANALISED - GALLIFORMES Faasanlased ehk kanalased - Phasianidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Laanepüü Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) TETBON Hazel Grouse A
    Laanepüü ~ bonasia bonasia
Rabapüü Lagopus lagopus LAGLAG Willow Grouse A
    Rabapüü ~ lagopus rossica
Metsis (mõtus) Tetrao urogallus TETURO Western Capercaillie A
    Metsis e mõtus ~ urogallus urogallus
Teder Lyrurus tetrix (Tetrao tetrix) LYRTET Black Grouse A
    Teder ~ tetrix tetrix
Nurmkana Perdix perdix PERPER Grey Partridge A
    Nurmkana ~ perdix lucida
Põldvutt Coturnix coturnix COTCOT Common Quail A
    Põldvutt ~ coturnix coturnix
Seltsi Galliformes sugukonnas Phasianidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
ÖÖSORRILISED - CAPRIMULGIFORMES Öösorlased - Caprimulgidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
öösorr (harilik öösorr) Caprimulgus europaeus CAPEUR European Nightjar A
    Öösorr ~ europaeus europaeus
Seltsi Caprimulgiformes sugukonnas Caprimulgidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PIIRITAJALISED ehk PIKATIIVALISED - APODIFORMES Piiritajalased ehk piirpääsulased - Apodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suurpiiritaja Tachymarptis melba TACMEL Alpine Swift A
Piiritaja (piirpääsuke) Apus apus APUAPU Common Swift A
    Piiritaja e. piirpääsuke ~ apus apus
Randpiiritaja Apus pallidus APUPAL Pallid Swif A
Seltsi Apodiformes sugukonnas Apodidae leiti kokku 3 kirjet
SeltsSugukond
TRAPILISED - OTIDIFORMES Traplased - Otididae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suurtrapp Otis tarda OTITAR Great Bustard A
    Suurtrapp ~ tarda tarda
Väiketrapp Tetrax tetrax (Otis tetrax) TETTET Little Bustard B
Seltsi Otidiformes sugukonnas Otididae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
KÄOLISED - CUCULIFORMES Kägulased - Cuculidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kägu (harilik kägu) Cuculus canorus CUCCAN Common Cuckoo A
    Kägu ~ canorus canorus
Seltsi Cuculiformes sugukonnas Cuculidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
VURILALISED - PTEROCLIDIFORMES Vurillased - Pteroclididae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepivuril Syrrhaptes paradoxus SYRPAR Pallas's Sandgrouse B
Seltsi Pteroclidiformes sugukonnas Pteroclididae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
TUVILISED - COLUMBIFORMES Tuvilased - Columbidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kodutuvi Columba livia (f. domestica) COLLIV Rock Dove C
õõnetuvi Columba oenas COLOEN Stock Dove A
    Õõnetuvi ~ oenas oenas
Kaelustuvi (meigas) Columba palumbus COLPAL Common Woodpigeon A
    Kaelustuvi e. meigas ~ palumbus palumbus
Turteltuvi (harilik turteltuvi) Streptopelia turtur STRTUR European Turtle-dove A
    Turteltuvi ~ turtur turtur
Suur-turteltuvi Streptopelia orientalis STRORI Oriental Turtle-dove A
    Suur-turteltuvi ~ orientalis meena
Kaelus-turteltuvi (pargi-turteltuvi) Streptopelia decaocto STRDEC Eurasian Collared-dove A
Seltsi Columbiformes sugukonnas Columbidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
KURELISED - GRUIFORMES Ruiklased - Rallidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rooruik Rallus aquaticus RALAQU Western Water Rail A
    Rooruik ~ aquaticus aquaticus
Rukkirääk Crex crex CRECRE Corncrake A
Täpikhuik Porzana porzana PORANA Spotted Crake A
Tait Gallinula chloropus GALCHL Common Moorhen A
    Tait ~ chloropus chloropus
Lauk Fulica atra FULATR Common Coot A
    Lauk ~ atra atra
Värbhuik Zapornia pusilla (Porzana pusilla) ZAPPUS Baillon's Crake A
Väikehuik Zapornia parva (Porzana parva) ZAPPAR Little Crake A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Rallidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Kurglased - Gruidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kanada kurg Antigone canadensis (Grus canadensis) ANTCAN Sandhill Crane A
Neitsikurg Grus virgo (Anthropoides virgo) GRUVIR Demoiselle Crane A
Sookurg Grus grus GRUGRU Eurasian Crane A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Gruidae leiti kokku 3 kirjet
SeltsSugukond
PÜTILISED - PODICIPEDIFORMES Pütlased - Podicipedidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikepütt (punakael-pütt) Tachybaptus ruficollis TACRUF Little Grebe A
    Väikepütt e punakael-pütt ~ ruficollis ruficollis
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI Red-necked Grebe A
    Hallpõsk-pütt ~ grisegena grisegena
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI Great Crested Grebe A
    Tuttpütt ~ cristatus cristatus
Sarvikpütt Podiceps auritus PODAUR Horned Grebe A
    Sarvikpütt ~ auritus auritus
Mustkael-pütt Podiceps nigricollis PODNIG Black-necked Grebe A
    Mustkael-pütt ~ nigricollis nigricollis
Seltsi Podicipediformes sugukonnas Podicipedidae leiti kokku 5 kirjet
SeltsSugukond
KURVITSALISED - CHARADRIIFORMES Jämejalglased - Burhinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jämejalg (harilik jämejalg) Burhinus oedicnemus BUROED Eurasian Thick-knee A
    Jämejalg ~ oedicnemus oedicnemus
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Burhinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Merisklased - Haematopodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Merisk Haematopus ostralegus HAEOST Eurasian Oystercatcher A
    Merisk ~ ostralegus ostralegus
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Haematopodidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Naaskelnoklased - Recurvirostridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Karkjalg (harilik karkjalg) Himantopus himantopus HIMHIM Black-winged Stilt A
Naaskelnokk (harilik naaskelnokk) Recurvirostra avosetta RECAVO Pied Avocet A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Recurvirostridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Tülllased - Charadriidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kiivitaja (harilik kiivitaja) Vanellus vanellus VANVAN Northern Lapwing A
Stepikiivitaja Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) VANGRE Sociable Lapwing A
Valgesaba-kiivitaja Vanellus leucurus (Chettusia leucura, Vanellochettusia leucurus) VANLEU White-tailed Lapwing A
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR Eurasian Golden Plover A
Tundrarüüt Pluvialis fulva PLUFUL Pacific Golden Plover A
Plüü Pluvialis squatarola (Squatarola squatarola) PLUSQU Grey Plover A
    Plüü ~ squatarola squatarola
Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA Common Ringed Plover A
    Liivatüll ~ hiaticula hiaticula
    Tundratüll ~ hiaticula tundrae
Väiketüll Charadrius dubius CHADUB Little Ringed Plover A
    Väiketüll ~ dubius curonicus
Mustjalg-tüll (meritüll) Charadrius alexandrinus CHAALE Kentish Plover A
    Mustjalg-tüll e. meritüll ~ alexandrinus alexandrinus
Kõrbetüll Charadrius leschenaultii CHALES Greater Sandplover A
Roosterind-tüll (mornel) Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) CHAMOR Eurasian Dotterel A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Charadriidae leiti kokku 12 kirjet
 Sugukond
 Kurvitslased - Scolopacidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikekoovitaja Numenius phaeopus NUMPHA Whimbrel A
    Väikekoovitaja ~ phaeopus phaeopus
Suurkoovitaja Numenius arquata NUMARQ Eurasian Curlew A
    Suurkoovitaja ~ arquata arquata
Vöötsaba-vigle Limosa lapponica LIMLAP Bar-tailed Godwit A
    Vöötsaba-vigle ~ lapponica lapponica
Mustsaba-vigle Limosa limosa LIMLIM Black-tailed Godwit A
    Mustsaba-vigle ~ limosa limosa
Kivirullija Arenaria interpres AREINT Ruddy Turnstone A
    Kivirullija ~ interpres interpres
Suurrüdi (suurrisla) Calidris canutus CALCAN Red Knot A
    Suurrüdi ~ canutus canutus
Tutkas Calidris pugnax (Philomachus pugnax) CALPUG Ruff A
Plütt Calidris falcinellus (Limicola falcinellus) CALFAL Broad-billed Sandpiper A
    Plütt ~ falcinellus falcinellus
Älverüdi (älverisla) Calidris acuminata (Erolia acuminata) CALACU Sharp-tailed Sandpiper A
Kõvernokk-rüdi (kõvernokk-risla) Calidris ferruginea (Erolia testacea) CALFER Curlew Sandpiper A
Värbrüdi (värbrisla) Calidris temminckii (Erolia temminckii) CALTEM Temminck's Stint A
Leeterüdi (leeterisla) Calidris alba (Crocethia alba) CALALB Sanderling A
    Leeterüdi ~ alba alba
Soorüdi (soorisla) Calidris alpina (Erolia alpina) CALALP Dunlin A
    Niidurüdi e. niidurisla ~ alpina schinzii
    Tundrarüdi e. tundrarisla ~ alpina alpina
Merirüdi (meririsla) Calidris maritima (Erolia maritima) CALMAR Purple Sandpiper A
Väikerüdi (väikerisla) Calidris minuta (Erolia minuta) CALUTA Little Stint A
Ruugerüdi (ruugerisla) Calidris subruficollis (Tryngites subruficollis) CALSRU Buff-breasted Sandpiper A
Kiripugu-rüdi (kiripugu-risla) Calidris melanotos (Erolia melanotos) CALMEL Pectoral Sandpiper A
Hallrüdi (hallrisla) Calidris pusilla (Ereunetes pusilla) CALPUS Semipalmated Sandpiper A
Tundra-neppvigle Limnodromus scolopaceus LIMSCO Long-billed Dowitcher A
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS Eurasian Woodcock A
Mudanepp Lymnocryptes minimus (Lymnocryptes minima) LYMMIN Jack Snipe A
Rohunepp Gallinago media (Capella media) GALMED Great Snipe A
Tikutaja (taevasikk) Gallinago gallinago (Capella gallinago) GALGAL Common Snipe A
    Tikutaja e. taevasikk ~ gallinago gallinago
Hallkibu (kibutilder) Xenus cinereus (Tringa cinerea, Tringa terek) XENCIN Terek Sandpiper A
Suur-veetallaja Phalaropus tricolor (Steganopus tricolor) PHATRI Wilson's Phalarope A
Veetallaja (harilik veetallaja) Phalaropus lobatus (Lobipes lobatus) PHALOB Red-necked Phalarope A
Puna-veetallaja Phalaropus fulicaria (Phalaropus fulicarius) PHAFUL Red Phalarope A
Vihitaja (jõgitilder) Actitis hypoleucos (Tringa hypoleucos) ACTHYP Common Sandpiper A
Ameerika vihitaja (ameerika jõgitilder) Actitis macularius ACTMAC Spotted Sandpiper A
Metstilder Tringa ochropus TRIOCH Green Sandpiper A
Punajalg-tilder Tringa totanus TRITOT Common Redshank A
    Punajalg-tilder ~ totanus totanus
Lammitilder Tringa stagnatilis TRISTA Marsh Sandpiper A
Mudatilder Tringa glareola TRIGLA Wood Sandpiper A
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY Spotted Redshank A
Heletilder Tringa nebularia TRINEB Common Greenshank A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Scolopacidae leiti kokku 36 kirjet
 Sugukond
 Jooksurlased - Glareolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kõnnu-pääsujooksur Glareola pratincola GLAPRA Collared Pratincole A
    Kõnnu-pääsujooksur ~ pratincola pratincola
Stepi-pääsujooksur Glareola nordmanni GLANOR Black-winged Pratincole A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Glareolidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Kajaklased - Laridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kaljukajakas Rissa tridactyla RISTRI Black-legged Kittiwake A
    Kaljukajakas ~ tridactyla tridactyla
Vandelkajakas Pagophila eburnea (Larus eburnea, Pagophila alba) PAGEBU Ivory Gull A
Harksaba-kajakas Xema sabini (Larus sabini) XEMSAB Sabine's Gull A
Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus) CHRRID Black-headed Gull A
Väikekajakas Hydrocoloeus minutus (Larus minutus) HYDMIN Little Gull A
Roosakajakas Rhodostethia rosea (Larus roseus) RHOROS Ross's Gull A
Karbuskajakas Ichthyaetus melanocephalus (Larus melanocephalus) ICHMEL Mediterranean Gull A
Kalakajakas Larus canus LARCAN Mew Gull A
    Kalakajakas ~ canus canus
    Järve-kalakajakas ~ canus heinei
Merikajakas Larus marinus LARMAR Great Black-backed Gull A
Jääkajakas Larus hyperboreus LARHYP Glaucous Gull A
    Jääkajakas ~ hyperboreus hyperboreus
Polaarkajakas Larus glaucoides (Larus leucopterus) LARGLA Iceland Gull A
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG European Herring Gull A
    Hõbekajakas ~ argentatus argentatus
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans LARCAC Caspian Gull A
Lõuna-hõbekajakas Larus michahellis (Larus cachinnans michahellis) LARMIC Yellow-legged Gull A
Ohhoota hõbekajakas Larus schistisagus LARSCH Slaty-backed Gull A
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS Lesser Black-backed Gull A
    Tõmmukajakas ~ fuscus fuscus
Naerutiir Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica, Gelochelidon anglica) GELNIL Common Gull-billed Tern A
    Naerutiir ~ nilotica nilotica
Räusktiir (räusk) Hydroprogne caspia (Sterna caspia, Hydroprogne tschegrava) HYDCAS Caspian Tern A
Tutt-tiir Thalasseus sandvicensis (Sterna sandvicensis) THASAN Sandwich Tern A
Väiketiir Sternula albifrons STEALB Little Tern A
    Väiketiir ~ albifrons albifrons
Jõgitiir Sterna hirundo STEHIR Common Tern A
    Jõgitiir ~ hirundo hirundo
Randtiir Sterna paradisaea (Sterna macrura) STEAEA Arctic Tern A
Habeviires Chlidonias hybrida (Chlidonias hybridus, Sterna hybrida) CHLHYB Whiskered Tern A
    Habeviires ~ hybrida hybrida
Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus (Chlidonias leucoptera, Sterna leucoptera) CHLLEU White-winged Tern A
Mustviires Chlidonias niger (Chlidonias nigra, Sterna nigra) CHLNIG Black Tern A
    Mustviires ~ niger niger
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Laridae leiti kokku 26 kirjet
 Sugukond
 Änlased - Stercorariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suuränn Stercorarius skua (Catharacta skua) STESKU Great Skua A
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus STEPOM Pomarine Jaeger A
Söödikänn Stercorarius parasiticus STECUS Arctic Jaeger A
Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus STELON Long-tailed Jaeger A
    Pikksaba-änn ~ longicaudus longicaudus
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Stercorariidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Alklased - Alcidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikealk (ürr) Alle alle (Plautus alle) ALLALL Little Auk A
    Väikealk e. ürr ~ alle alle
Lõunatirk Uria aalge URIAAL Common Murre A
    Lõunatirk ~ aalge aalge
Alk Alca torda ALCTOR Razorbill A
    Alk ~ torda torda
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY Black Guillemot A
    Krüüsel ~ grylle grylle
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Alcidae leiti kokku 4 kirjet
SeltsSugukond
KAURILISED - GAVIIFORMES Kaurlased - Gaviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE Red-throated Loon A
Järvekaur Gavia arctica GAVARC Arctic Loon A
    Järvekaur ~ arctica arctica
Jääkaur Gavia immer GAVIMM Common Loon A
Tundrakaur Gavia adamsii GAVADA Yellow-billed Loon A
Seltsi Gaviiformes sugukonnas Gaviidae leiti kokku 4 kirjet
SeltsSugukond
TORMILINNULISED - PROCELLARIIFORMES Tormipääsulased - Hydrobatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põhja-tormipääsu Hydrobates leucorhous (Oceanodroma leucorhoa) HYDLEU Leach's Storm-petrel A
    Põhja-tormipääsu ~ leucorhous leucorhous
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Hydrobatidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Tormilindlased - Procellariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põhja-tormilind Puffinus puffinus CALDIO Manx Shearwater A
    Põhja-tormilind ~ puffinus puffinus
Baleaari tormilind Puffinus mauretanicus (Puffinus yelkouan mauretanicus) PUFMAU Balearic Shearwater A
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Procellariidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
TOONEKURELISED - CICONIIFORMES Toonekurglased - Ciconiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Must-toonekurg Ciconia nigra CICNIG Black Stork A
Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC White Stork A
    Valge-toonekurg ~ ciconia ciconia
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Ciconiidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
SUULALISED - SULIFORMES Suulalased - Sulidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suula Morus bassanus (Sula bassana) MORBAS Northern Gannet A
Seltsi Suliformes sugukonnas Sulidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kormoranlased - Phalacrocoracidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kormoran (karbas) Phalacrocorax carbo PHACAR Great Cormorant A
    Atlandi kormoran e. atlandi karbas ~ carbo carbo
    Kormoran e. karbas ~ carbo sinensis
Seltsi Suliformes sugukonnas Phalacrocoracidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
PELIKANILISED - PELECANIFORMES Iibislased - Threskiornithidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Tõmmuiibis (läikiibis) Plegadis falcinellus PLEFAL Glossy Ibis A
Luitsnokk-iibis Platalea leucorodia PLALEU Eurasian Spoonbill A
    Luitsnokk-iibis ~ leucorodia leucorodia
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Threskiornithidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Haigurlased - Ardeidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hüüp Botaurus stellaris BOTSTE Eurasian Bittern A
    Hüüp ~ stellaris stellaris
Väikehüüp Ixobrychus minutus IXOMIN Common Little Bittern A
    Väikehüüp ~ minutus minutus
Ööhaigur Nycticorax nycticorax NYCNYC Black-crowned Night-heron A
    Ööhaigur ~ nycticorax nycticorax
Veisehaigur Bubulcus ibis BUBIBI Cattle Egret A
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN Grey Heron A
    Hallhaigur ~ cinerea cinerea
Purpurhaigur Ardea purpurea ARDPUR Purple Heron A
    Purpurhaigur ~ purprea purpurea
Hõbehaigur Ardea alba (Egretta alba, Casmerodius albus) ARDALB Great White Egret A
    Hõbehaigur ~ alba alba
Siidhaigur Egretta garzetta EGRGAR Little Egret A
    Siidhaigur ~ garzetta garzetta
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Ardeidae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Pelikanlased - Pelecanidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Pelikan (roosapelikan) Pelecanus onocrotalus PELONO Great White Pelican A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Pelecanidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
HAUKALISED - ACCIPITRIFORMES Kalakotkaslased - Pandionidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kalakotkas Pandion haliaetus PANHAL Osprey A
    Kalakotkas ~ haliaetus haliaetus
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Pandionidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Haugaslased - Accipitridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Raipekotkas Neophron percnopterus NEOPER Egyptian Vulture A
    Raipekotkas ~ percnopterus percnopterus
Herilaseviu Pernis apivorus PERAPI European Honey-buzzard A
Kaeluskotkas Gyps fulvus GYPFUL Griffon Vulture A
    Kaeluskotkas ~ fulvus fulvus
Raisakotkas Aegypius monachus AEGMON Cinereous Vulture A
Madukotkas Circaetus gallicus (Circaetus ferox) CIRGAL Short-toed Snake-eagle A
    Madukotkas ~ gallicus gallicus
Väike-konnakotkas Clanga pomarina (Aquila pomarina) CLAPOM Lesser Spotted Eagle A
Suur-konnakotkas Clanga clanga (Aquila clanga) CLACLA Greater Spotted Eagle A
Kääbuskotkas Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) HIEPEN Booted Eagle A
Stepikotkas Aquila nipalensis AQUNIP Steppe Eagle A
    Stepikotkas ~ nipalensis orientalis
Kääpakotkas Aquila heliaca AQUHEL Eastern Imperial Eagle A
Kaljukotkas (maakotkas) Aquila chrysaetos AQUCHR Golden Eagle A
    Kaljukotkas e. maakotkas ~ chrysaetos chrysaetos
Raudkull (harilik raudkull) Accipiter nisus ACCNIS Eurasian Sparrowhawk A
    Raudkull ~ nisus nisus
Kanakull (harilik kanakull) Accipiter gentilis ACCGEN Northern Goshawk A
    Põhja-kanakull ~ gentilis buteoides
    Kanakull ~ gentilis gentilis
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER Western Marsh-harrier A
    Roo-loorkull ~ aeruginosus aeruginosus
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA Hen Harrier A
Stepi-loorkull Circus macrourus CIRMAC Pallid Harrier A
Soo-loorkull Circus pygargus CIRPYG Montagu's Harrier A
Puna-harksaba Milvus milvus MILMIL Red Kite A
    Puna-harksaba ~ milvus milvus
Must-harksaba Milvus migrans (Milvus korschun) MILMIG Black Kite A
    Must-harksaba ~ migrans migrans
Merikotkas (harilik merikotkas) Haliaeetus albicilla HALALB White-tailed Sea-eagle A
    Merikotkas ~ albicilla albicilla
Karvasjalg-viu (taliviu) Buteo lagopus BUTLAG Rough-legged Buzzard A
    Karvasjalg-viu e. taliviu ~ lagopus lagopus
Stepiviu Buteo rufinus (Buteo ferox) BUTRUF Long-legged Buzzard A
    Stepiviu ~ rufinus rufinus
Hiireviu Buteo buteo vulpinus (Buteo intermedius) BUTBUT Common Buzzard A
    Lääne-hiireviu ~ buteo buteo
    Hiireviu ~ buteo vulpinus
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Accipitridae leiti kokku 25 kirjet
SeltsSugukond
KAKULISED - STRIGIFORMES Loorkaklased - Tytonidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Loorkakk Tyto alba TYTALB Common Barn-owl A
    Loorkakk ~ alba guttata
Seltsi Strigiformes sugukonnas Tytonidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kaklased - Strigidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Karvasjalg-kakk (laanekakk) Aegolius funereus AEGFUN Boreal Owl A
    Karvasjalg-kakk e. laanekakk ~ funereus funereus
Kivikakk Athene noctua ATHNOC Little Owl B
Vöötkakk Surnia ulula SURULU Northern Hawk-owl A
    Vöötkakk ~ ulula ulula
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS Eurasian Pygmy-owl A
    Värbkakk ~ passerinus passerinum
Kõrvukräts Asio otus ASIOTU Northern Long-eared Owl A
    Kõrvukräts ~ otus otus
Sooräts Asio flammeus ASIFLA Short-eared Owl A
    Sooräts ~ flammeus flammeus
Lumekakk Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) BUBSCA Snowy Owl A
Kassikakk Bubo bubo BUBBUB Eurasian Eagle-owl A
    Kassikakk ~ bubo bubo
Kodukakk Strix aluco STRALU Tawny Owl A
    Kodukakk ~ aluco aluco
Händkakk Strix uralensis STRURA Ural owl A
    Händkakk ~ uralensis liturata
Habekakk Strix nebulosa STRNEB Great Grey Owl A
    Habekakk ~ nebulosa lapponica
Seltsi Strigiformes sugukonnas Strigidae leiti kokku 11 kirjet
SeltsSugukond
SARVLINNULISED - BUCEROTIFORMES Vaenukägulased ehk toonetutlased - Upupidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vaenukägu (toonetutt) Upupa epops UPUEPO Common Hoopoe A
    Vaenukägu e. toonetutt ~ epops epops
Seltsi Bucerotiformes sugukonnas Upupidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
SINIRAALISED - CORACIIFORMES Siniraaglased - Coraciidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siniraag (harilik siniraag) Coracias garrulus CORGAR European Roller A
    Siniraag ~ garrulus garrulus
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Coraciidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Jäälindlased - Alcedinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jäälind (harilik jäälind) Alcedo atthis ALCATT Common Kingfisher A
    Jäälind ~ atthis ispida
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Alcedinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Mesilasenäplased - Meropidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mesilasenäpp (harilik mesilasenäpp) Merops apiaster MERAPI European Bee-eater A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Meropidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
RÄHNILISED - PICIFORMES Rähnlased - Picidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väänkael Jynx torquilla JYNTOR Eurasian Wryneck A
    Väänkael ~ torquilla torquilla
Laanerähn (kolmvarvas-rähn) Picoides tridactylus PICTRI Three-toed Woodpecker A
    Laanerähn e. kolmvarvas-rähn ~ tridactylus tridactylus
Tamme-kirjurähn Dendrocoptes medius (Leiopicus medius, Dendrocopos medius, Picoides medius) DENMED Middle Spotted Woodpecker A
    Tamme-kirjurähn ~ medius medius
Väike-kirjurähn Dryobates minor (Dendrocopos minor, Picoides minor, Xylocopus minor) DRYMIN Lesser Spotted Woodpecker A
    Väike-kirjurähn ~ minor minor
Suur-kirjurähn Dendrocopos major (Picoides major) DENMAJ Great Spotted Woodpecker A
    Suur-kirjurähn ~ major major
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos (Picoides leucotos) DENLEU White-backed Woodpecker A
    Valgeselg-kirjurähn ~ leucotos leucotos
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR Black Woodpecker A
    Musträhn ~ martius martius
Roherähn (meltsas) Picus viridis PICVIR Eurasian Green Woodpecker A
    Roherähn e. meltsas ~ viridis viridis
Hallpea-rähn (hallrähn) Picus canus PICCAN Grey-faced Woodpecker A
    Hallpea-rähn ~ canus canus
Seltsi Piciformes sugukonnas Picidae leiti kokku 9 kirjet
SeltsSugukond
PISTRIKULISED - FALCONIFORMES Pistriklased - Falconidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepi-tuuletallaja Falco naumanni FALNAU Lesser Kestrel A
Tuuletallaja (harilik tuuletallaja) Falco tinnunculus FALTIN Common Kestrel A
    Tuuletallaja ~ tinnunculus tinnunculus
Punajalg-pistrik Falco vespertinus FALVES Red-footed Falcon A
Väikepistrik Falco columbarius (Aesalon columbarius) FALCOL Merlin A
    Väikepistrik ~ columbarius aesalon
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB Eurasian Hobby A
    Lõopistrik ~ subbuteo subbuteo
Stepipistrik Falco cherrug FALCHE Saker Falcon A
    Stepipistrik ~ cherrug cherrug
Jahipistrik Falco rusticolus (Falco gyrfalco) FALRUS Gyrfalcon A
Rabapistrik Falco peregrinus (Rhynchodon peregrinus) FALPER Peregrine Falcon A
    Rabapistrik ~ peregrinus peregrinus
Seltsi Falconiformes sugukonnas Falconidae leiti kokku 8 kirjet
SeltsSugukond
VÄRVULISED - PASSERIFORMES Õgijalased - Laniidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punaselg-õgija Lanius collurio LANCOL Red-backed Shrike A
Mongoolia kõnnuõgija Lanius isabellinus LANISA Isabelline Shrike A
    Mongoolia kõnnuõgija ~ isabellinus isabellinus Daurian Shrike
Punasaba-kõnnuõgija Lanius phoenicuroides LANPHO Red-tailed Shrike A
Mustlauk-õgija Lanius minor LANMIN Lesser Grey Shrike A
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC Great Grey Shrike A
    Hallõgija ~ excubitor excubitor
    Stepi-hallõgija ~ excubitor pallidirostris
Punapea-õgija Lanius senator LANSEN Woodchat Shrike A
    Punapea-õgija ~ senator senator
    Sardiinia punapea-õgija ~ senator badius
Seltsi Passeriformes sugukonnas Laniidae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Peoleolased - Oriolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Peoleo (harilik peoleo) Oriolus oriolus ORIORI Eurasian Golden Oriole A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Oriolidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Vareslased - Corvidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Laanenäär Perisoreus infaustus PERINF Siberian Jay A
    Laanenäär ~ infaustus ruthenus
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA Eurasian Jay A
    Pasknäär ~ glandarius glandarius
Harakas Pica pica PICPIC Eurasian Magpie A
    Harakas ~ pica fennorum
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR Northern Nutcracker A
    Pähklimänsak ~ caryocatactes caryocatactes
    Seedrimänsak ~ caryocatactes macrorhynchos
Hakk Coloeus monedula (Corvus monedula) COLMON Eurasian Jackdaw A
    Rootsi hakk ~ monedula monedula
    Kaelushakk ~ monedula soemmerringii
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU Rook A
    Künnivares ~ frugilegus frugilegus
Mustvares Corvus corone CORONE Carrion Crow A
    Mustvares ~ corone corone
Hallvares Corvus cornix CORNIX Hooded Crow A
    Hallvares ~ cornix cornix CORNIX Hooded Crow
Ronk (kaaren) Corvus corax CORRAX Common Raven A
    Ronk e. kaaren ~ corax corax
Seltsi Passeriformes sugukonnas Corvidae leiti kokku 11 kirjet
 Sugukond
 Siidisabalased - Bombycillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siidisaba (viristaja) Bombycilla garrulus BOMGAR Bohemian Waxwing A
    Siidisaba e. viristaja ~ garrulus garrulus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Bombycillidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Tihaslased - Paridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Musttihane Periparus ater (Parus ater) PERATE Coal Tit A
    Musttihane ~ ater ater
Tutt-tihane Lophophanes cristatus (Parus cristatus) LOPCRI Crested Tit A
    Tutt-tihane ~ cristatus cristatus
Taigatihane Poecile cinctus (Parus cinctus, Poecile cincta) POECIN Siberian Tit A
    Taigatihane ~ cinctus lapponicus
Salutihane (sootihane) Poecile palustris (Parus palustris) POEPAL Marsh Tit A
    Salutihane e. sootihane ~ palustris palustris
Põhjatihane Poecile montanus (Parus montanus, Poecile montana) POEMON Willow Tit A
    Põhjatihane ~ montanus borealis
Sinitihane Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus) CYACAE Eurasian Blue Tit A
    Sinitihane ~ caeruleus caeruleus
Lasuurtihane Cyanistes cyanus (Parus cyanus) CYACYA Azure Tit A
    Lasuurtihane ~ cyanus cyanus
Rasvatihane Parus major PARMAJ Great Tit A
    Rasvatihane ~ major major
Seltsi Passeriformes sugukonnas Paridae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Kukkurtihaslased - Remizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN Eurasian Penduline-tit A
    Kukkurtihane ~ pendulinus pendulinus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Remizidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Habeklased - Panuridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Roohabekas Panurus biarmicus PANBIA Bearded Reedling A
    Roohabekas ~ biarmicus biarmicus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Panuridae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Lõolased - Alaudidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB Woodlark A
    Nõmmelõoke ~ arborea arborea
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV Eurasian Skylark A
    Põldlõoke ~ arvensis arvensis
Tuttlõoke Galerida cristata GALCRI Crested Lark A
    Tuttlõoke ~ cristata cristata
Sarviklõoke Eremophila alpestris EREALP Horned Lark A
    Sarviklõoke ~ alpestris flava
Välja-väikelõoke Calandrella brachydactyla CALBRA Greater Short-toed Lark A
Stepilõoke Melanocorypha calandra MELCAL Calandra Lark A
    Stepilõoke ~ calandra calandra
Seltsi Passeriformes sugukonnas Alaudidae leiti kokku 6 kirjet
 Sugukond
 Pääsulased - Hirundinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kaldapääsuke Riparia riparia RIPRIP Collared Sand Martin A
    Kaldapääsuke ~ riparia riparia
Kivipääsuke Ptyonoprogne rupestris (Hirundo rupestris) PTYRUP Eurasian Crag Martin A
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS Barn Swallow A
    Suitsupääsuke ~ rustica rustica
Räästapääsuke Delichon urbicum (Delichon urbica) DELURB Northern House Martin A
    Räästapääsuke ~ urbicum urbicum
Roostepääsuke Cecropis daurica (Hirundo daurica) CECDAU Red-rumped Swallow A
    Roostepääsuke ~ daurica rufula
Seltsi Passeriformes sugukonnas Hirundinidae leiti kokku 5 kirjet
 Sugukond
 Sabatihaslased - Aegithalidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU Long-tailed Tit A
    Sabatihane ~ caudatus caudatus
    Lääne-sabatihane ~ caudatus europaeus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Aegithalidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Lehelindlased - Phylloscopidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix (Rhadina sibilatrix) PHYSIB Wood Warbler A
Tuhk-lehelind Phylloscopus humei (Abrornis humei) PHYHUM Hume's Leaf-warbler A
    Tuhk-lehelind ~ humei humei
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus (Abrornis inornatus) PHYINO Yellow-browed Warbler A
Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus (Abrornis proregulus) PHYPRO Pallas's Leaf-warbler A
Siberi lehelind Phylloscopus schwarzi (Herbivocula schwarzi) PHYSCH Radde's Warbler A
Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus (Oreopneuste fuscatus) PHYFUS Dusky Warbler A
    Tõmmu-lehelind ~ fuscatus fuscatus
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS Willow Warbler A
    Salu-lehelind ~ trochilus acredula
Väike-lehelind (silksolk) Phylloscopus collybita (Phylloscopus collybitus) PHYCOL Common Chiffchaff A
    Väike-lehelind e. silksolk ~ collybita abietinus
    Siberi väike-lehelind ~ collybita tristis
Nõlva-lehelind Phylloscopus trochiloides (Seicercus trochiloides, Acanthopneuste trochiloides) PHYDES Greenish Warbler A
    Nõlva-lehelind ~ trochiloides viridanus
Põhja-lehelind Phylloscopus borealis (Acanthopneuste borealis, Seicercus borealis) PHYBOR Arctic Warbler A
    Põhja-lehelind ~ borealis borealis
Seltsi Passeriformes sugukonnas Phylloscopidae leiti kokku 11 kirjet
 Sugukond
 Roolindlased - Acrocephalidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus ACRARU Great Reed-warbler A
    Rästas-roolind ~ arundinaceus arundinaceus
Tarna-roolind Acrocephalus paludicola (Titiza paludicola) ACROLA Aquatic Warbler A
Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus (Titiza schoenobaenus) ACRSCH Sedge Warbler A
Padu-roolind Acrocephalus agricola (Notiocichla agricola) ACRAGR Paddyfield Warbler A
Aed-roolind Acrocephalus dumetorum (Notiocichla dumetorum) ACRDUM Blyth's Reed-warbler A
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus (Notiocichla scirpacea) ACRSCI Common Reed-warbler A
    Tiigi-roolind ~ scirpaceus scirpaceus
Soo-roolind (putke-roolind) Acrocephalus palustris (Notiocichla palustris) ACRRIS Marsh Warbler A
Väike-käosulane Iduna caligata (Hippolais caligata) IDUCAL Booted Warbler A
Leet-käosulane Iduna pallida (Hippolais pallida) IDUPAL Olivaceous Warbler A
Käosulane (harilik käosulane) Hippolais icterina HIPICT Icterine Warbler A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Acrocephalidae leiti kokku 10 kirjet
 Sugukond
 Ritsiklindlased - Locustellidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis LOCFLU River Warbler A
Roo-ritsiklind Locustella luscinioides LOCLUS Savi's Warbler A
    Roo-ritsiklind ~ luscinioides luscinioides
Võsa-ritsiklind Locustella naevia LOCNAE Common Grasshopper-warbler A
    Võsa-ritsiklind ~ naevia naevia
Seltsi Passeriformes sugukonnas Locustellidae leiti kokku 3 kirjet
 Sugukond
 Põõsalindlased - Sylviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR Eurasian Blackcap A
    Mustpea-põõsalind ~ atricapilla atricapilla
Aed-põõsalind Sylvia borin SYLBOR Garden Warbler A
    Aed-põõsalind ~ borin borin
Vööt-põõsalind Curruca nisoria (Sylvia nisoria) CURNIS Barred Warbler A
    Vööt-põõsalind ~ nisoria nisoria
Väike-põõsalind Curruca curruca (Sylvia curruca) CURCUR Lesser Whitethroat A
    Väike-põõsalind ~ curruca curruca
Kõrbe-põõsalind Curruca nana (Sylvia nana) CURNAN Asian Desert Warbler A
Punakurk-põõsalind Curruca cantillans (Sylvia cantillans) CURCAN Subalpine Warbler A
Pruunselg-põõsalind Curruca communis (Sylvia communis) CURCOM Common Whitethroat A
    Pruunselg-põõsalind ~ communis communis
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sylviidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Pöialpoislased - Regulidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla ([Regulus ignicapillus]) REGIGN Common Firecrest A
    Lääne-pöialpoiss ~ ignicapilla ignicapilla
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG Goldcrest A
    Pöialpoiss ~ regulus regulus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Regulidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Käbliklased - Troglodytidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Käblik (harilik käblik) Troglodytes troglodytes (Nannus troglodytes) TROTRO Northern Wren A
    Käblik ~ troglodytes troglodytes
Seltsi Passeriformes sugukonnas Troglodytidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Puukoristajalased - Sittidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Puukoristaja (harilik puukoristaja) Sitta europaea SITEUR Eurasian Nuthatch A
    Ida-puukoristaja ~ europaea asiatica
    Puukoristaja ~ europaea europaea
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sittidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Porlased - Certhiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Porr (harilik porr) Certhia familiaris CERFAM Eurasian Treecreeper A
    Porr ~ familiaris familiaris
Seltsi Passeriformes sugukonnas Certhiidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kuldnoklased - Sturnidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Roosa-kuldnokk Pastor roseus (Sturnus roseus) PASROS Rosy Starling A
Kuldnokk (harilik kuldnokk) Sturnus vulgaris STUVUL Common Starling A
    Kuldnokk ~ vulgaris vulgaris
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sturnidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Rästaslased - Turdidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Laulurästas Turdus philomelos ([Turdus ericetorum]) TURPHI Song Thrush A
    Laulurästas ~ philomelos philomelos
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS Mistle Thrush A
    Hoburästas ~ viscivorus viscivorus
Vainurästas Turdus iliacus ([Turdus musicus]) TURILI Redwing A
    Vainurästas ~ iliacus iliacus
Musträstas Turdus merula TURMER Eurasian Blackbird A
    Musträstas ~ merula merula
Hallrästas (paskrästas) Turdus pilaris TURPIL Fieldfare A
Kaelusrästas Turdus torquatus TURTOR Ring Ouzel A
    Kaelusrästas ~ torquatus torquatus
Mustpugu-rästas Turdus atrogularis (Turdus ruficollis atrogularis) TURATR Black-throated Thrush A
Ruskerästas Turdus naumanni (Turdus naumanni naumanni) TURNAU Naumann's Thrush A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Turdidae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Kärbsenäplased - Muscicapidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata MUSSTR Spotted Flycatcher A
    Hall-kärbsenäpp ~ striata striata
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB European Robin A
    Punarind ~ rubecula rubecula
Sinirind Cyanecula svecica (Luscinia svecica, [Erithacus svecicus]) LUSSVE Bluethroat A
    Tundra-sinirind ~ svecica svecica
    Luha-sinirind ~ svecica cyanecula
ööbik (harilik ööbik) Luscinia luscinia ([Erithacus luscinia]) LUSLUS Thrush Nightingale A
Rubiinööbik Calliope calliope (Luscinia calliope, [Erithacus calliope]) CALCAL Siberian Rubythroat A
    Rubiinööbik ~ calliope calliope
Sinisaba (harilik sinisaba) Tarsiger cyanurus (Luscinia cyanurus, Luscinia cyanura, [Erithacus cyanurus]) TARCYA Orange-flanked Bush-robin A
Väike-kärbsenäpp Ficedula parva FICPAR Red-breasted Flycatcher A
Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca ([Muscicapa hypoleuca]) FICHYP European Pied Flycatcher A
    Must-kärbsenäpp ~ hypoleuca hypoleuca
Kaelus-kärbsenäpp Ficedula albicollis ([Muscicapa albicollis]) FICALB Collared Flycatcher A
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH Black Redstart A
    Must-lepalind ~ ochruros gibraltariensis
    Siseaasia must-lepalind ~ ochruros phoenicuroides
Lepalind (aed-lepalind) Phoenicurus phoenicurus PHOPHO Common Redstart A
    Lepalind e. aed-lepalind ~ phoenicurus phoenicurus
Kivisiirak Monticola saxatilis MONSAX Common Rock Thrush A
Kadakatäks Saxicola rubetra SAXTRA Whinchat A
Euroopa kaelustäks Saxicola rubicola (Saxicola torquata rubicola) SAXOLA European Stonechat A
Niidu-kaelustäks Saxicola maurus (Saxicola torquata maura, Saxicola maura) SAXMAU Eastern Stonechat A
Ida-kaelustäks Saxicola stejnegeri SAXSTE Amur Stonechat A
Kivitäks (harilik kivitäks) Oenanthe oenanthe OENOEN Northern Wheatear A
    Kivitäks ~ oenanthe oenanthe
Liiv-kivitäks Oenanthe isabellina OENISA Isabelline Wheatear A
Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti OENDES Desert Wheatear A
Nunn-kivitäks Oenanthe pleschanka ([Oenanthe leucomela]) OENPLE Pied Wheatear A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Muscicapidae leiti kokku 22 kirjet
 Sugukond
 Vesipaplased - Cinclidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vesipapp (harilik vesipapp) Cinclus cinclus CINCIN White-throated Dipper A
    Vesipapp ~ cinclus cinclus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Cinclidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Varblaslased - Passeridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põldvarblane Passer montanus PASMON Eurasian Tree Sparrow A
    Põldvarblane ~ montanus montanus
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM House Sparrow A
    Koduvarblane ~ domesticus domesticus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Passeridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Raatlased - Prunellidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mägiraat Prunella collaris (Laiscopus collaris) PRUCOL Alpine Accentor A
Siberi raat Prunella montanella PRUMON Siberian Accentor A
    Siberi raat ~ montanella montanella
Mustkurk-raat Prunella atrogularis PRUATR Black-throated Accentor A
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD Dunnock A
    Võsaraat ~ modularis modularis
Seltsi Passeriformes sugukonnas Prunellidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Västriklased - Motacillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hänilane (lambahänilane) Motacilla flava MOTFLA Western Yellow Wagtail A
    Lambahänilane ~ flava flava Black-headed Wagtail
    Mustpea-hänilane ~ flava feldegg Black-headed Wagtail
    Põhjahänilane ~ flava thunbergi Grey-headed Wagtail
Idahänilane Motacilla tschutschensis MOTTSC Eastern Yellow Wagtail A
Kuldhänilane Motacilla citreola MOTCIT Citrine Wagtail A
    Kuldhänilane ~ citreola citreola
Jõgivästrik Motacilla cinerea MOTCIN Grey Wagtail A
    Jõgivästrik ~ cinerea cinerea
Linavästrik Motacilla alba MOTALB White Wagtail A
    Tõmmu-linavästrik ~ alba yarrellii
    Linavästrik ~ alba alba
Niidukiur (stepi-niidukiur) Anthus richardi (Anthus novaeseelandiae richardi, Corydalla richardi) ANTRIC Richard's Pipit A
Mongoolia kiur Anthus godlewskii ANTGOD Blyth's Pipit A
Nõmmekiur Anthus campestris (Corydalla campestris) ANTCAM Tawny Pipit A
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA Meadow Pipit A
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI Tree Pipit A
    Metskiur ~ trivialis trivialis
Taigakiur Anthus hodgsoni ANTHOD Olive-backed Pipit A
    Taigakiur ~ hodgsoni yunnanensis
Tundrakiur (punakurk-kiur) Anthus cervinus ANTCER Red-throated Pipit A
Mägikiur Anthus spinoletta ANTSPI Water Pipit A
    Mägikiur ~ spinoletta spinoletta
Randkiur Anthus petrosus ANTPET Rock Pipit A
    Randkiur ~ petrosus littoralis
Seltsi Passeriformes sugukonnas Motacillidae leiti kokku 17 kirjet
 Sugukond
 Vintlased - Fringillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE Common Chaffinch A
    Metsvint ~ coelebs coelebs
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON Brambling A
Suurnokk-vint (suurnokk) Coccothraustes coccothraustes COCCOC Hawfinch A
    Suurnokk-vint e. suurnokk ~ coccothraustes coccothraustes
Männileevike Pinicola enucleator PINENU Pine Grosbeak A
    Männileevike ~ enucleator enucleator
Leevike (harilik leevike) Pyrrhula pyrrhula PYRULA Eurasian Bullfinch A
    Leevike ~ pyrrhula pyrrhula
Kõrbeleevike Bucanetes githagineus (Rhodopechys githaginea) BUCGIT Trumpeter Finch A
Karmiinleevike (harilik karmiinleevike) Carpodacus erythrinus CARERY Common Rosefinch A
    Karmiinleevike ~ erythrinus erythrinus
Rohevint Chloris chloris (Carduelis chloris) CHLCHL European Greenfinch A
    Rohevint ~ chloris chloris
Mägi-kanepilind Linaria flavirostris (Carduelis flavirostris, Acanthis flavirostris) LINFLA Twite A
    Mägi-kanepilind ~ flavirostris flavirostris
Kanepilind Linaria cannabina (Carduelis cannabina, Acanthis cannabina) LINCAN Common Linnet A
    Kanepilind ~ cannabina cannabina
Urvalind Acanthis flammea (Carduelis flammea) ACAFLA Redpoll A
    Urvalind ~ flammea flammea
Lõuna-urvalind Acanthis cabaret ACACAB Lesser Redpoll A
Hele-urvalind Acanthis hornemanni (Acanthis flammea hornemanni, Carduelis hornemanni) ACAHOR Arctic Redpoll A
    Hele-urvalind ~ hornemanni exilipes
Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus LOXPYT Parrot Crossbill A
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR Red Crossbill A
    Kuuse-käbilind ~ curvirostra curvirostra
Vööt-käbilind Loxia leucoptera LOXLEU Two-barred Crossbill A
    Vööt-käbilind ~ leucoptera bifasciata
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR European Goldfinch A
    Ohakalind ~ carduelis carduelis
Koldvint Serinus serinus SERSER European Serin A
Siisike Spinus spinus (Carduelis spinus) SPISPI Eurasian Siskin A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Fringillidae leiti kokku 19 kirjet
 Sugukond
 Calcariidae - Calcariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lapi tsiitsitaja (keltsalind) Calcarius lapponicus CALLAP Lapland Longspur A
    Lapi tsiitsitaja e. keltsalind ~ lapponicus lapponicus
Hangelind Plectrophenax nivalis PLENIV Snow Bunting A
    Hangelind ~ nivalis nivalis
Seltsi Passeriformes sugukonnas Calcariidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Tsiitsitajalased - Emberizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Halltsiitsitaja Emberiza calandra (Miliaria calandra) EMBCAL Corn Bunting A
    Halltsiitsitaja ~ calandra calandra
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT Yellowhammer A
    Talvike ~ citrinella citrinella
    Idatalvike ~ citrinella erythrogenys
Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana EMBHOR Ortolan Bunting A
Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla EMBPUS Little Bunting A
Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica EMBRUS Rustic Bunting A
Kuldtsiitsitaja Emberiza aureola EMBAUR Yellow-breasted Bunting A
    Kuldtsiitsitaja ~ aureola aureola
Mustpea-tsiitsitaja Emberiza melanocephala EMBMEL Black-headed Bunting A
Punapea-tsiitsitaja Emberiza bruniceps EMBBRU Red-headed Bunting A
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH Reed Bunting A
    Rootsiitsitaja ~ schoeniclus schoeniclus
Seltsi Passeriformes sugukonnas Emberizidae leiti kokku 10 kirjet
 Sugukond
 Sidriklased - Passerellidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rebassidrik Passerella iliaca (Zonotrichia iliaca) PASILI Red Fox-sparrow A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Passerellidae leiti kokku 1 kirjet
Teadmata päritoluga (D-kategooria) liikide nimekirjas on 01.01.2022 seisuga 5 liiki ja vangistusest pääsenud (E-kategooria) liikide nimekirjas 12 liiki. E-kategooria nimekirja on kantud vaid need vangistusest pääsenud liigid, kes Eesti tingimustes vastu pidada suudavad.
Heleflamingo Phoenicopterus roseus PHOROS Greater Flamingo D
Eskimo lagle Branta hutchinsii BRAHUT Cackling Goose E
Vööthani Anser indicus ANSIND Bar-headed Goose E
Väike-lumehani Anser rossii ANSROS Ross's Goose E
Lumehani Anser caerulescens ANSCAE Snow Goose D
Mustluik Cygnus atratus CYGATR Black Swan E
Vaaraohani Alopochen aegyptiaca ALOAEG Egyptian Goose E
Mõrsjapart Aix sponsa AIXSPO Wood Duck E
Kuupart Sibirionetta formosa SIBFOR Baikal Teal E
Puna-rägapart Spatula cyanoptera SPACYA Cinnamon Teal E
Sõnnpea-sõtkas Bucephala albeola BUCALB Bufflehead D
Läänesõtkas Bucephala islandica BUCISL Barrow's Goldeneye D
Kübarkoskel Mergus cucullatus MERCUC Hooded Merganser D
Faasan Phasianus colchicus PHACOL Common Pheasant E
Hiid-merikotkas Haliaeetus pelagicus HALPEL Stellers's Sea-eagle E
Tutt-karakaara Caracara plancus CARPLA Crested Caracara E
Ameerika tuuletallaja Falco sparverius FALSPA American Kestrel E
Seltsi sugukonnas leiti kokku 17 kirjet