Eesti lindude nimestikku kuulub 31.03.2018 seisuga 388 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud (kategooriad A-C) linnuliiki. Teadmata päritoluga liike (kategooria D) ja vangistusest põgenenud liike (kategooria E) ametlikku liiginimekirja ei kanta, nende loetelu leiab nimekirja lõpust eraldi väljatooduna.

Liiginimetuste niinimetatud 3+3 koodid moodustatakse reeglina teadusliku perekonna- ja liiginimetuse kolmest esimesest tähest. Korduste tekkimise tõttu võetakse mõnedel juhtudel kasutusele kolm viimast tähte, need erandid on alla kriipsutatud.

Eesti linnuliikide nimekirja peab ornitoloogiaühingu juures tegutsev Eesti Linnuharulduste Komisjon.

Linnuliikide esinemiskategooriad:

A - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud alates 1950. aastast;
B - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud ainult enne 1950. aastat;
C - liigid ja alamliigid, kes on introdutseeritud või vangistusest põgenenud isendite najal moodustanud looduses püsiva populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist väljaspoolt Eestit;
D - ebaselge päritoluga liigid ja alamliigid;
E - vangistusest pääsenud liigid.

SeltsSugukond
HANELISED - ANSERIFORMES Partlased - Anatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO Mute Swan A
Väikeluik Cygnus columbianus, Olor columbianus CYGCOL Tundra Swan A
Laululuik Cygnus cygnus, Olor cygnus CYGCYG Whooper Swan A
Rabahani Anser fabalis ANSFAB Bean Goose A
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus ANSBRA Pink-footed Goose A
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB Greater White-fronted Goose A
Väike-laukhani Anser erythropus ANSERY Lesser White-fronted Goose A
Hallhani (roohani) Anser anser ANSANS Greylag Goose A
Kanada lagle Branta canadensis BRACAN Canada Goose C
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU Barnacle Goose A
Mustlagle Branta bernicla BRABER Brent Goose A
Punakael-lagle Branta ruficollis, Rufibrenta ruficollis BRARUF Red-breasted Goose A
Tulipart Tadorna ferruginea, Casarca ferruginea TADFER Ruddy Shelduck A
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD Common Shelduck A
Mandariinpart Aix galericulata, Dendronessa galericulata AIXGAL Mandarin Duck C
Viupart Mareca penelope, Anas penelope ANAPEN Eurasian Wigeon A
Ameerika viupart Mareca americana, Anas americana ANAAME American Wigeon A
Rääkspart Mareca strepera, Anas strepera, Chaulelasmus strepera ANASTR Gadwall A
Piilpart Anas crecca, Nettion crecca ANACRE Common Teal A
Ameerika piilpart Anas crecca carolinensis, Anas carolinensis ANACAR Green-winged Teal A
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA Mallard A
Soopart (pahlsaba-part) Anas acuta, Dafila acuta ANAACU Northern Pintail A
Rägapart Spatula querquedula, Anas querquedula, Querquedula querquedula ANAQUE Garganey A
Sini-rägapart Spatula discors, Anas discors ANADIS Blue-winged Teal A
Luitsnokk-part Spatula clypeata, Anas clypeata ANACLY Northern Shoveler A
Punanokk-vart Netta rufina NETRUF Red-crested Pochard A
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER Common Pochard A
Lannuvart Aythya collaris AYTCOL Ring-necked Duck A
Valgesilm-vart (ruskevart) Aythya nyroca AYTNYR Ferruginous Duck A
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL Tufted Duck A
Merivart Aythya marila AYTMAR Greater Scaup A
Hahk (harilik hahk) Somateria mollissima SOMMOL Common Eider A
Kuninghahk Somateria spectabilis SOMSPE King Eider A
Kirjuhahk Polysticta stelleri POLSTE Steller's Eider A
Aul Clangula hyemalis CLAHYE Long-tailed Duck A
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG Black Scoter A
Ida-mustvaeras Melanitta americana, Melanitta nigra americana MELAME Black Scoter A
Prillvaeras Melanitta perspicillata MELPER Surf Scoter A
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS Velvet Scoter A
Sõtkas Bucephala clangula, Glaucionetta clangula BUCCLA Common Goldeneye A
Väikekoskel (pudukoskel) Mergellus albellus, Mergus albellus MERALB Smew A
Rohukoskel Mergus serrator MERSER Red-breasted Merganser A
Jääkoskel Mergus merganser MERMER Goosander A
Seltsi Anseriformes sugukonnas Anatidae leiti kokku 43 kirjet
SeltsSugukond
KANALISED - GALLIFORMES Faasanlased e. kanalased - Phasianidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põldvutt Coturnix coturnix COTCOT Common Quail A
Laanepüü Bonasa bonasia, Tetrastes bonasia TETBON Hazel Grouse A
Rabapüü Lagopus lagopus LAGLAG Willow Grouse A
Teder Lyrurus tetrix, Tetrao tetrix TETRIX Black Grouse A
Metsis (mõtus) Tetrao urogallus TETURO Western Capercaillie A
Nurmkana Perdix perdix PERPER Grey Partridge A
Seltsi Galliformes sugukonnas Phasianidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
KAURILISED - GAVIIFORMES Kaurlased - Gaviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE Red-throated Loon A
Järvekaur Gavia arctica GAVARC Arctic Loon A
Jääkaur Gavia immer GAVIMM Common Loon A
Tundrakaur Gavia adamsii GAVADA Yellow-billed Loon A
Seltsi Gaviiformes sugukonnas Gaviidae leiti kokku 4 kirjet
SeltsSugukond
PÜTILISED - PODICIPEDIFORMES Pütlased - Podicipedidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikepütt (punakael-pütt) Tachybaptus ruficollis TACRUF Little Grebe A
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI Great Crested Grebe A
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI Red-necked Grebe A
Sarvikpütt Podiceps auritus PODAUR Horned Grebe A
Mustkael-pütt Podiceps nigricollis PODNIG Black-necked Grebe A
Seltsi Podicipediformes sugukonnas Podicipedidae leiti kokku 5 kirjet
SeltsSugukond
TORMILINNULISED - PROCELLARIIFORMES Tormilindlased - Procellariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Atlantise tormilind Calonectris diomedea CALDIO Scopoli's Shearwater A
Baleaari tormilind Puffinus mauretanicus, Puffinus yelkouan mauretanicus PUFMAU Balearic Shearwater A
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Procellariidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Tormipääsulased - Hydrobatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põhja-tormipääsu Hydrobates leucorhous, Oceanodroma leucorhoa OCELEU Leach's Storm-petrel A
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Hydrobatidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PELIKANILISED - PELECANIFORMES Suulalased - Sulidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suula Morus bassanus, Sula bassana MORBAS Northern Gannet A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Sulidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kormoranlased - Phalacrocoracidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kormoran (karbas) Phalacrocorax carbo PHACAR Great Cormorant A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Phalacrocoracidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Pelikanlased - Pelecanidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Pelikan (roosapelikan) Pelecanus onocrotalus PELONO Great White Pelican A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Pelecanidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
TOONEKURELISED - CICONIIFORMES Haigurlased - Ardeidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hüüp Botaurus stellaris BOTSTE Eurasian Bittern A
Väikehüüp Ixobrychus minutus IXOMIN Common Little Bittern A
ööhaigur Nycticorax nycticorax NYCNYC Black-crowned Night-heron A
Siidhaigur Egretta garzetta EGRGAR Little Egret A
Hõbehaigur Ardea alba, Egretta alba, Casmerodius albus EGRALB Great White Egret A
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN Grey Heron A
Purpurhaigur Ardea purpurea ARDPUR Purple Heron A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Ardeidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Toonekurglased - Ciconiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Must-toonekurg Ciconia nigra CICNIG Black Stork A
Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC White Stork A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Ciconiidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Iibislased - Threskiornithidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Tõmmuiibis (läikiibis) Plegadis falcinellus PLEFAL Glossy Ibis A
Luitsnokk-iibis Platalea leucorodia PLALEU Eurasian Spoonbill A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Threskiornithidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
HAUKALISED - ACCIPITRIFORMES Haugaslased - Accipitridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Herilaseviu Pernis apivorus PERAPI European Honey-buzzard A
Must-harksaba Milvus migrans, Milvus korschun MILMIG Black Kite A
Puna-harksaba Milvus milvus MILMIL Red Kite A
Merikotkas (harilik merikotkas) Haliaeetus albicilla HALALB White-tailed Sea-eagle A
Raipekotkas Neophron percnopterus NEOPER Egyptian Vulture A
Kaeluskotkas Gyps fulvus GYPFUL Griffon Vulture A
Raisakotkas Aegypius monachus AEGMON Cinereous Vulture A
Madukotkas Circaetus gallicus, Circaetus ferox CIRGAL Short-toed Snake-eagle A
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER Western Marsh-harrier A
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA Hen Harrier A
Stepi-loorkull Circus macrourus CIRMAC Pallid Harrier A
Soo-loorkull Circus pygargus CIRPYG Montagu's Harrier A
Kanakull (harilik kanakull) Accipiter gentilis ACCGEN Northern Goshawk A
Raudkull (harilik raudkull) Accipiter nisus ACCNIS Eurasian Sparrowhawk A
Hiireviu Buteo buteo vulpinus, Buteo intermedius BUTBUT Steppe Buzzard A
Stepiviu Buteo rufinus, Buteo ferox BUTRUF Long-legged Buzzard A
Karvasjalg-viu (taliviu) Buteo lagopus BUTLAG Rough-legged Buzzard A
Suur-konnakotkas Clanga clanga, Aquila clanga AQUCLA Greater Spotted Eagle A
Väike-konnakotkas Clanga pomarina, Aquila pomarina AQUPOM Lesser Spotted Eagle A
Kääbuskotkas Hieraaetus pennatus, Aquila pennata AQUPEN Booted Eagle A
Kaljukotkas (maakotkas) Aquila chrysaetos AQUCHR Golden Eagle A
Stepikotkas Aquila nipalensis AQUNIP Steppe Eagle A
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Accipitridae leiti kokku 22 kirjet
 Sugukond
 Kalakotkaslased - Pandionidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kalakotkas Pandion haliaetus PANHAL Osprey A
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Pandionidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PISTRIKULISED - FALCONIFORMES Pistriklased - Falconidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepi-tuuletallaja Falco naumanni FALNAU Lesser Kestrel A
Tuuletallaja (harilik tuuletallaja) Falco tinnunculus FALTIN Common Kestrel A
Punajalg-pistrik Falco vespertinus FALVES Red-footed Falcon A
Väikepistrik Falco columbarius, Aesalon columbarius FALCOL Merlin A
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB Eurasian Hobby A
Stepipistrik Falco cherrug FALCHE Saker Falcon A
Jahipistrik Falco rusticolus, Falco gyrfalco FALRUS Gyrfalcon A
Rabapistrik Falco peregrinus, Rhynchodon peregrinus FALPER Peregrine Falcon A
Seltsi Falconiformes sugukonnas Falconidae leiti kokku 8 kirjet
SeltsSugukond
KURELISED - GRUIFORMES Ruiklased - Rallidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rooruik Rallus aquaticus RALAQU Western Water Rail A
Täpikhuik Porzana porzana PORANA Spotted Crake A
Väikehuik Zapornia parva, Porzana parva PORPAR Little Crake A
Värbhuik Zapornia pusilla, Porzana pusilla PORPUS Baillon's Crake A
Rukkirääk Crex crex CRECRE Corncrake A
Tait Gallinula chloropus GALCHL Common Moorhen A
Lauk Fulica atra FULATR Common Coot A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Rallidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Kurglased - Gruidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Sookurg Grus grus GRUGRU Eurasian Crane A
Kanada kurg Antigone canadensis, Grus canadensis GRUCAN Sandhill Crane A
Neitsikurg Anthropoides virgo, Grus virgo GRUVIR Demoiselle Crane A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Gruidae leiti kokku 3 kirjet
 Sugukond
 Traplased - Otidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väiketrapp Tetrax tetrax, Otis tetrax TETRAX Little Bustard B
Suurtrapp Otis tarda OTITAR Great Bustard A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Otidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
KURVITSALISED - CHARADRIIFORMES Jämejalglased - Burhinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jämejalg (harilik jämejalg) Burhinus oedicnemus BUROED Eurasian Thick-knee A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Burhinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Naaskelnoklased - Recurvirostridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Karkjalg (harilik karkjalg) Himantopus himantopus HIMHIM Black-winged Stilt A
Naaskelnokk (harilik naaskelnokk) Recurvirostra avosetta RECAVO Pied Avocet A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Recurvirostridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Merisklased - Haematopodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Merisk Haematopus ostralegus HAEOST Eurasian Oystercatcher A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Haematopodidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Tülllased - Charadriidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Tundrarüüt Pluvialis dominica (incl. P. fulva) PLUFUL American Golden Plover A
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR Eurasian Golden Plover A
Plüü Pluvialis squatarola, Squatarola squatarola PLUSQU Grey Plover A
Stepikiivitaja Vanellus gregarius, Chettusia gregaria VANGRE Sociable Lapwing A
Valgesaba-kiivitaja Vanellus leucurus, Chettusia leucura, Vanellochettusia leucurus VANLEU White-tailed Lapwing A
Kiivitaja (harilik kiivitaja) Vanellus vanellus VANVAN Northern Lapwing A
Väiketüll Charadrius dubius CHADUB Little Ringed Plover A
Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA Common Ringed Plover A
Mustjalg-tüll (meritüll) Charadrius alexandrinus CHAALE Kentish Plover A
Kõrbetüll Charadrius leschenaultii CHALES Greater Sandplover A
Roosterind-tüll (mornel) Eudromias morinellus, Charadrius morinellus CHAMOR Eurasian Dotterel A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Charadriidae leiti kokku 11 kirjet
 Sugukond
 Kurvitslased - Scolopacidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikekoovitaja Numenius phaeopus NUMPHA Whimbrel A
Suurkoovitaja Numenius arquata NUMARQ Eurasian Curlew A
Mustsaba-vigle Limosa limosa LIMLIM Black-tailed Godwit A
Vöötsaba-vigle Limosa lapponica LIMLAP Bar-tailed Godwit A
Kivirullija Arenaria interpres AREINT Ruddy Turnstone A
Suurrüdi (suurrisla) Calidris canutus CALCAN Red Knot A
Tutkas Calidris pugnax, Philomachus pugnax CALPUG Ruff A
älverüdi (älverisla) Calidris acuminata, Erolia acuminata CALACU Sharp-tailed Sandpiper A
Plütt Calidris falcinellus, Limicola falcinellus CALFAL Broad-billed Sandpiper A
Kõvernokk-rüdi (kõvernokk-risla) Calidris ferruginea, Erolia testacea CALFER Curlew Sandpiper A
Värbrüdi (värbrisla) Calidris temminckii, Erolia temminckii CALTEM Temminck's Stint A
Leeterüdi (leeterisla) Calidris alba, Crocethia alba CALALB Sanderling A
Soorüdi (soorisla) Calidris alpina, Erolia alpina CALALP Dunlin A
Merirüdi (meririsla) Calidris maritima, Erolia maritima CALMAR Purple Sandpiper A
Väikerüdi (väikerisla) Calidris minuta, Erolia minuta CALUTA Little Stint A
Ruugerüdi (ruugerisla) Calidris subruficollis, Tryngites subruficollis CALSUB Buff-breasted Sandpiper A
Kiripugu-rüdi (kiripugu-risla) Calidris melanotos, Erolia melanotos CALMEL Pectoral Sandpiper A
Hallrüdi (hallrisla) Calidris pusilla, Ereunetes pusilla CALPUS Semipalmated Sandpiper A
Suur-veetallaja Steganopus tricolor, Phalaropus tricolor PHATRI Wilson's Phalarope A
Veetallaja (harilik veetallaja) Phalaropus lobatus, Lobipes lobatus PHALOB Red-necked Phalarope A
Puna-veetallaja Phalaropus fulicaria, Phalaropus fulicarius PHAFUL Red Phalarope A
Hallkibu (kibutilder) Xenus cinereus, Tringa cinerea, Tringa terek XENCIN Terek Sandpiper A
Vihitaja (jõgitilder) Actitis hypoleucos, Tringa hypoleucos ACTHYP Common Sandpiper A
Metstilder Tringa ochropus TRIOCH Green Sandpiper A
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY Spotted Redshank A
Heletilder Tringa nebularia TRINEB Common Greenshank A
Lammitilder Tringa stagnatilis TRISTA Marsh Sandpiper A
Mudatilder Tringa glareola TRIGLA Wood Sandpiper A
Punajalg-tilder Tringa totanus TRITOT Common Redshank A
Mudanepp Lymnocryptes minimus, Lymnocryptes minima LYMMIN Jack Snipe A
Tundra-neppvigle Limnodromus scolopaceus LIMSCO Long-billed Dowitcher A
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS Eurasian Woodcock A
Tikutaja (taevasikk) Gallinago gallinago, Capella gallinago GALGAL Common Snipe A
Rohunepp Gallinago media, Capella media GALMED Great Snipe A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Scolopacidae leiti kokku 34 kirjet
 Sugukond
 Jooksurlased - Glareolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kõnnu-pääsujooksur Glareola pratincola GLAPRA Collared Pratincole A
Stepi-pääsujooksur Glareola nordmanni GLANOR Black-winged Pratincole A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Glareolidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Änlased - Stercorariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus STEPOM Pomarine Jaeger A
Söödikänn Stercorarius parasiticus STECUS Arctic Jaeger A
Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus STELON Long-tailed Jaeger A
Suuränn Catharacta skua, Stercorarius skua STESKU Great Skua A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Stercorariidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Alklased - Alcidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lõunatirk Uria aalge URIAAL Common Murre A
Alk Alca torda ALCTOR Razorbill A
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY Black Guillemot A
Väikealk (ürr) Alle alle, Plautus alle ALLALL Little Auk A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Alcidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Tiirlased - Sternidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väiketiir Sternula albifrons STEALB Little Tern A
Naerutiir Gelochelidon nilotica, Sterna nilotica, Gelochelidon anglica GELNIL Common Gull-billed Tern A
Räusktiir (räusk) Hydroprogne caspia, Sterna caspia, Hydroprogne tschegrava HYDCAS Caspian Tern A
Habeviires Chlidonias hybrida, Chlidonias hybridus, Sterna hybrida CHLHYB Whiskered Tern A
Mustviires Chlidonias niger, Chlidonias nigra, Sterna nigra CHLNIG Black Tern A
Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus, Chlidonias leucoptera, Sterna leucoptera CHLLEU White-winged Tern A
Tutt-tiir Thalasseus sandvicensis, Sterna sandvicensis STESAN Sandwich Tern A
Jõgitiir Sterna hirundo STEHIR Common Tern A
Randtiir Sterna paradisaea, Sterna macrura STEAEA Arctic Tern A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Sternidae leiti kokku 9 kirjet
 Sugukond
 Kajaklased - Laridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikekajakas Hydrocoloeus minutus, Larus minutus HYDMIN Little Gull A
Roosakajakas Rhodostethia rosea, Larus roseus RHOROS Ross's Gull A
Vandelkajakas Pagophila eburnea, Larus eburnea, Pagophila alba PAGEBU Ivory Gull A
Harksaba-kajakas Xema sabini, Larus sabini XEMSAB Sabine's Gull A
Kaljukajakas Rissa tridactyla RISTRI Black-legged Kittiwake A
Naerukajakas Larus ridibundus, Chroicocephalus ridibundus LARRID Black-headed Gull A
Karbuskajakas Larus melanocephalus, Ichthyaetus melanocephalus LARMEL Mediterranean Gull A
Kalakajakas Larus canus LARCAN Mew Gull A
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS Lesser Black-backed Gull A
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG European Herring Gull A
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans LARCAC Caspian Gull A
Lõuna-hõbekajakas Larus michahellis, Larus cachinnans michahellis LARMIC Yellow-legged Gull A
Polaarkajakas Larus glaucoides, Larus leucopterus LARGLA Iceland Gull A
Jääkajakas Larus hyperboreus LARHYP Glaucous Gull A
Merikajakas Larus marinus LARMAR Great Black-backed Gull A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Laridae leiti kokku 15 kirjet
SeltsSugukond
VURILALISED - PTEROCLIDIFORMES Vurillased - Pteroclididae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepivuril Syrrhaptes paradoxus SYRPAR Pallas's Sandgrouse B
Seltsi Pteroclidiformes sugukonnas Pteroclididae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
TUVILISED - COLUMBIFORMES Tuvilased - Columbidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kodutuvi Columba livia, Lithaenas livia COLLIV Rock Dove C
õõnetuvi Columba oenas COLOEN Stock Dove A
Kaelustuvi (meigas) Columba palumbus COLPAL Common Woodpigeon A
Kaelus-turteltuvi (pargi-turteltuvi) Streptopelia decaocto STRDEC Eurasian Collared-dove A
Turteltuvi (harilik turteltuvi) Streptopelia turtur STRTUR European Turtle-dove A
Suur-turteltuvi Streptopelia orientalis STRORI Oriental Turtle-dove A
Seltsi Columbiformes sugukonnas Columbidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
KÄOLISED - CUCULIFORMES Kägulased - Cuculidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kägu (harilik kägu) Cuculus canorus CUCCAN Common Cuckoo A
Seltsi Cuculiformes sugukonnas Cuculidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
KAKULISED - STRIGIFORMES Loorkaklased - Tytonidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Loorkakk Tyto alba TYTALB Common Barn-owl A
Seltsi Strigiformes sugukonnas Tytonidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kaklased - Strigidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kassikakk Bubo bubo BUBBUB Eurasian Eagle-owl A
Lumekakk Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca BUBSCA Snowy Owl A
Vöötkakk Surnia ulula SURULU Northern Hawk-owl A
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS Eurasian Pygmy-owl A
Kivikakk Athene noctua ATHNOC Little Owl B
Kodukakk Strix aluco STRALU Tawny Owl A
Händkakk Strix uralensis STRURA Ural owl A
~ ~ uralensis liturata   A
Habekakk Strix nebulosa STRNEB Great Grey Owl A
Kõrvukräts Asio otus ASIOTU Northern Long-eared Owl A
Sooräts Asio flammeus ASIFLA Short-eared Owl A
Karvasjalg-kakk (laanekakk) Aegolius funereus AEGFUN Boreal Owl A
Seltsi Strigiformes sugukonnas Strigidae leiti kokku 11 kirjet
SeltsSugukond
ÖÖSORRILISED - CAPRIMULGIFORMES Öösorlased - Caprimulgidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
öösorr (harilik öösorr) Caprimulgus europaeus CAPEUR European Nightjar A
Seltsi Caprimulgiformes sugukonnas Caprimulgidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PIIRITAJALISED e. PIKATIIVALISED - APODIFORMES Piiritajalased e. piirpääsulased - Apodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Piiritaja (piirpääsuke) Apus apus APUAPU Common Swift A
Suurpiiritaja Apus melba APUMEL Alpine Swift A
Seltsi Apodiformes sugukonnas Apodidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
SINIRAALISED - CORACIIFORMES Jäälindlased - Alcedinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jäälind (harilik jäälind) Alcedo atthis ACATT Common Kingfisher A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Alcedinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Mesilasenäplased - Meropidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mesilasenäpp (harilik mesilasenäpp) Merops apiaster MERAPI European Bee-eater A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Meropidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Siniraaglased - Coraciidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siniraag (harilik siniraag) Coracias garrulus CORGAR European Roller A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Coraciidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Vaenukägulased e. toonetutlased - Upupidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vaenukägu (toonetutt) Upupa epops UPUEPO Common Hoopoe A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Upupidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
RÄHNILISED - PICIFORMES Rähnlased - Picidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väänkael Jynx torquilla JYNTOR Eurasian Wryneck A
Hallpea-rähn (hallrähn) Picus canus PICCAN Grey-faced Woodpecker A
Roherähn (meltsas) Picus viridis PICVIR Eurasian Green Woodpecker A
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR Black Woodpecker A
Suur-kirjurähn Dendrocopos major, Picoides major DENMAJ Great Spotted Woodpecker A
Tamme-kirjurähn Leiopicus medius, Dendrocopos medius, Picoides medius DENMED Middle Spotted Woodpecker A
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos, Picoides leucotos DENLEU White-backed Woodpecker A
Väike-kirjurähn Dryobates minor, Dendrocopos minor, Picoides minor, Xylocopus minor DENMIN Lesser Spotted Woodpecker A
Laanerähn (kolmvarvas-rähn) Picoides tridactylus PICTRI Three-toed Woodpecker A
Seltsi Piciformes sugukonnas Picidae leiti kokku 9 kirjet
SeltsSugukond
VÄRVULISED - PASSERIFORMES Lõolased - Alaudidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepilõoke Melanocorypha calandra MELCAL Calandra Lark A
Välja-väikelõoke Calandrella brachydactyla CALBRA Greater Short-toed Lark A
Kõnnu-väikelõoke Alaudala rufescens, Calandrella rufescens, Calandrella pispoletta CALENS Lesser Short-toed Lark A
Tuttlõoke Galerida cristata GALCRI Crested Lark A
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB Woodlark A
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV Eurasian Skylark A
Sarviklõoke Eremophila alpestris EREALP Horned Lark A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Alaudidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Pääsulased - Hirundinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kaldapääsuke Riparia riparia RIPRIP Collared Sand Martin A
Kivipääsuke Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rupestris PTYRUP Eurasian Crag Martin A
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS Barn Swallow A
Räästapääsuke Delichon urbicum, Delichon urbica DELURB Northern House Martin A
Roostepääsuke Cecropis daurica, Hirundo daurica CECDAU Red-rumped Swallow A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Hirundinidae leiti kokku 5 kirjet
 Sugukond
 Västriklased - Motacillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Niidukiur (stepi-niidukiur) Anthus richardi, Anthus novaeseelandiae richardi, Corydalla richardi ANTRIC Richard's Pipit A
Mongoolia kiur Anthus godlewskii ANTGOD Blyth's Pipit A
Nõmmekiur Anthus campestris, Corydalla campestris ANTCAM Tawny Pipit A
Taigakiur Anthus hodgsoni ANTHOD Olive-backed Pipit A
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI Tree Pipit A
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA Meadow Pipit A
Tundrakiur (punakurk-kiur) Anthus cervinus ANTCER Red-throated Pipit A
Mägikiur Anthus spinoletta ANTSPI Water Pipit A
Randkiur Anthus petrosus ANTPET Rock Pipit A
Hänilane (lambahänilane) Motacilla flava MOTFLA Western Yellow Wagtail A
Lambahänilane ~ flava flava   Black-headed Wagtail A
Mustpea-hänilane ~ flava feldegg   Black-headed Wagtail A
Põhjahänilane ~ flava thunbergi   Grey-headed Wagtail A
Kuldhänilane Motacilla citreola MOTCIT Citrine Wagtail A
Jõgivästrik Motacilla cinerea MOTCIN Grey Wagtail A
Linavästrik Motacilla alba MOTALB White Wagtail A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Motacillidae leiti kokku 15 kirjet
 Sugukond
 Siidisabalased - Bombycillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siidisaba (viristaja) Bombycilla garrulus BOMGAR Bohemian Waxwing A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Bombycillidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Vesipaplased - Cinclidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vesipapp (harilik vesipapp) Cinclus cinclus CINCIN White-throated Dipper A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Cinclidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Käbliklased - Troglodytidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Käblik (harilik käblik) Troglodytes troglodytes, Nannus troglodytes TROTRO Northern Wren A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Troglodytidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Raatlased - Prunellidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD Dunnock A
Siberi raat Prunella montanella PRUMON Siberian Accentor A
Mägiraat Prunella collaris, Laiscopus collaris PRUCOL Alpine Accentor A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Prunellidae leiti kokku 3 kirjet
 Sugukond
 Rästaslased - Turdidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB European Robin A
ööbik (harilik ööbik) Luscinia luscinia, [Erithacus luscinia] LUSLUS Thrush Nightingale A
Sinirind Cyanecula svecica, Luscinia svecica, [Erithacus svecicus] LUSSVE Bluethroat A
Rubiinööbik Calliope calliope, Luscinia calliope, [Erithacus calliope] CALCAL Siberian Rubythroat A
Sinisaba (harilik sinisaba) Tarsiger cyanurus, Luscinia cyanurus, Luscinia cyanura, [Erithacus cyanurus] TARCYA Orange-flanked Bush-robin A
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH Black Redstart A
Lepalind (aed-lepalind) Phoenicurus phoenicurus PHOPHO Common Redstart A
Kadakatäks Saxicola rubetra SAXTRA Whinchat A
Niidu-kaelustäks Saxicola torquatus maurus, Saxicola torquata maura, Saxicola maurus, Saxicola maura SAXMAU Eastern Stonechat A
Euroopa kaelustäks Saxicola torquatus rubicola, Saxicola torquata rubicola, Saxicola rubicola SAXOLA European Stonechat A
Liiv-kivitäks Oenanthe isabellina OENISA Isabelline Wheatear A
Kivitäks (harilik kivitäks) Oenanthe oenanthe OENOEN Northern Wheatear A
Nunn-kivitäks Oenanthe pleschanka, [Oenanthe leucomela] OENPLE Pied Wheatear A
Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti OENDES Desert Wheatear A
Kivirästas Monticola saxatilis MONSAX Common Rock Thrush A
Kaelusrästas Turdus torquatus TURTOR Ring Ouzel A
Musträstas Turdus merula TURMER Eurasian Blackbird A
Ruskerästas Turdus naumanni, Turdus naumanni naumanni TURNAU Naumann's Thrush A
Mustpugu-rästas Turdus atrogularis, Turdus ruficollis atrogularis TURATR Black-throated Thrush A
Hallrästas (paskrästas) Turdus pilaris TURPIL Fieldfare A
Laulurästas Turdus philomelos, [Turdus ericetorum] TURPHI Song Thrush A
Vainurästas Turdus iliacus, [Turdus musicus] TURILI Redwing A
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS Mistle Thrush A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Turdidae leiti kokku 23 kirjet
 Sugukond
 Põõsalindlased - Sylviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Võsa-ritsiklind Locustella naevia LOCNAE Common Grasshopper-warbler A
Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis LOCFLU River Warbler A
Roo-ritsiklind Locustella luscinioides LOCLUS Savi's Warbler A
Leet-käosulane Iduna pallida, Hippolais pallida IDUPAL Olivaceous Warbler A
Väike-käosulane Iduna caligata, Hippolais caligata IDUCAL Booted Warbler A
Käosulane (harilik käosulane) Hippolais icterina HIPICT Icterine Warbler A
Tarna-roolind Acrocephalus paludicola, Titiza paludicola ACROLA Aquatic Warbler A
Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus, Titiza schoenobaenus ACRSCH Sedge Warbler A
Padu-roolind Acrocephalus agricola, Notiocichla agricola ACRAGR Paddyfield Warbler A
Aed-roolind Acrocephalus dumetorum, Notiocichla dumetorum ACRDUM Blyth's Reed-warbler A
Soo-roolind (putke-roolind) Acrocephalus palustris, Notiocichla palustris ACRRIS Marsh Warbler A
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus, Notiocichla scirpacea ACRSCI Common Reed-warbler A
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus ACRARU Great Reed-warbler A
Kõrbe-põõsalind Sylvia nana, Curruca nana SYLNAN Asian Desert Warbler A
Vööt-põõsalind Sylvia nisoria, Curruca nisoria SYLNIS Barred Warbler A
Väike-põõsalind Sylvia curruca, Curruca curruca SYLCUR Lesser Whitethroat A
Pruunselg-põõsalind Sylvia communis, Curruca communis SYLCOM Common Whitethroat A
Aed-põõsalind Sylvia borin SYLBOR Garden Warbler A
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR Eurasian Blackcap A
Nõlva-lehelind Phylloscopus trochiloides, Seicercus trochiloides, Acanthopneuste trochiloides PHYDES Greenish Warbler A
Põhja-lehelind Phylloscopus borealis, Acanthopneuste borealis, Seicercus borealis PHYBOR Arctic Warbler A
Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus, Abrornis proregulus PHYPRO Pallas's Leaf-warbler A
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus, Abrornis inornatus PHYINO Yellow-browed Warbler A
Tuhk-lehelind Phylloscopus humei, Abrornis humei PHYHUM Hume's Leaf-warbler A
Siberi lehelind Phylloscopus schwarzi, Herbivocula schwarzi PHYSCH Radde's Warbler A
Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus, Oreopneuste fuscatus PHYFUS Dusky Warbler A
Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix, Rhadina sibilatrix PHYSIB Wood Warbler A
Väike-lehelind (silksolk) Phylloscopus collybita, Phylloscopus collybitus PHYCOL Common Chiffchaff A
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS Willow Warbler A
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG Goldcrest A
Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla, [Regulus ignicapillus] REGIGN Common Firecrest A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sylviidae leiti kokku 31 kirjet
 Sugukond
 Kärbsenäplased - Muscicapidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata MUSSTR Spotted Flycatcher A
Väike-kärbsenäpp Ficedula parva FICPAR Red-breasted Flycatcher A
Kaelus-kärbsenäpp Ficedula albicollis, [Muscicapa albicollis] FICALB Collared Flycatcher A
Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca, [Muscicapa hypoleuca] FICHYP European Pied Flycatcher A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Muscicapidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Vilbaslased e. timallased - Timaliidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Roohabekas Panurus biarmicus PANBIA Bearded Reedling A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Timaliidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Sabatihaslased - Aegithalidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU Long-tailed Tit A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Aegithalidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Tihaslased - Paridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lasuurtihane Cyanistes cyanus, Parus cyanus CYACYA Azure Tit A
Sinitihane Cyanistes caeruleus, Parus caeruleus CYACAE Eurasian Blue Tit A
~ caeruleus caeruleus   A
Rasvatihane Parus major PARMAJ Great Tit A
Musttihane Periparus ater, Parus ater PERATE Coal Tit A
Tutt-tihane Lophophanes cristatus, Parus cristatus LOPCRI Crested Tit A
Salutihane (sootihane) Poecile palustris, Parus palustris POEPAL Marsh Tit A
Põhjatihane Poecile montanus, Parus montanus, Poecile montana POEMON Willow Tit A
Taigatihane Poecile cinctus, Parus cinctus, Poecile cincta POECIN Siberian Tit A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Paridae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Puukoristajalased - Sittidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Puukoristaja (harilik puukoristaja) Sitta europaea SITEUR Eurasian Nuthatch A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sittidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Porlased - Certhiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Porr (harilik porr) Certhia familiaris CERFAM Eurasian Treecreeper A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Certhiidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kukkurtihaslased - Remizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN Eurasian Penduline-tit A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Remizidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Peoleolased - Oriolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Peoleo (harilik peoleo) Oriolus oriolus ORIORI Eurasian Golden Oriole A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Oriolidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Õgijalased - Laniidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kõnnuõgija Lanius isabellinus, [Lanius speculigerus] LANISA Isabelline Shrike A
Punaselg-õgija Lanius collurio LANCOL Red-backed Shrike A
Mustlauk-õgija Lanius minor LANMIN Lesser Grey Shrike A
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC Great Grey Shrike A
Lõuna-hallõgija Lanius meridionalis LANMER Southern Grey Shrike A
Punapea-õgija Lanius senator LANSEN Woodchat Shrike A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Laniidae leiti kokku 6 kirjet
 Sugukond
 Vareslased - Corvidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA Eurasian Jay A
Laanenäär Perisoreus infaustus PERINF Siberian Jay A
Harakas Pica pica PICPIC Eurasian Magpie A
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR Northern Nutcracker A
Hakk Corvus monedula, Coloeus monedula CORMON Eurasian Jackdaw A
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU Rook A
Vares Corvus corone Carrion Crow/Hooded Crow A
Hallvares ~ ~ corone cornix   Hooded Crow A
Mustvares ~ ~ corone corone   Carrion Crow A
Ronk (kaaren) Corvus corax CORRAX Common Raven A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Corvidae leiti kokku 9 kirjet
 Sugukond
 Kuldnoklased - Sturnidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kuldnokk (harilik kuldnokk) Sturnus vulgaris STUVUL Common Starling A
Roosa-kuldnokk Pastor roseus, Sturnus roseus PASROS Rosy Starling A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sturnidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Varblaslased - Passeridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM House Sparrow A
Põldvarblane Passer montanus PASMON Eurasian Tree Sparrow A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Passeridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Vintlased - Fringillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE Common Chaffinch A
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON Brambling A
Koldvint Serinus serinus SERSER European Serin A
Rohevint Chloris chloris, Carduelis chloris CARCHL European Greenfinch A
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR European Goldfinch A
Siisike Spinus spinus, Carduelis spinus CARSPI Eurasian Siskin A
Kanepilind Linaria cannabina, Carduelis cannabina, Acanthis cannabina CARCAN Common Linnet A
Mägi-kanepilind Linaria flavirostris, Carduelis flavirostris, Acanthis flavirostris CARRIS Twite A
Urvalind Acanthis flammea, Carduelis flammea CARMEA Redpoll A
Hele-urvalind Acanthis flammea hornemanni, Carduelis hornemanni, Acanthis hornemanni CARHOR Arctic Redpoll A
Vööt-käbilind Loxia leucoptera LOXLEU Two-barred Crossbill A
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR Red Crossbill A
Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus LOXPYT Parrot Crossbill A
Kõrbeleevike Bucanetes githagineus, Rhodopechys githaginea BUCGIT Trumpeter Finch A
Karmiinleevike (harilik karmiinleevike) Carpodacus erythrinus CARERY Common Rosefinch A
Männileevike Pinicola enucleator PINENU Pine Grosbeak A
Leevike (harilik leevike) Pyrrhula pyrrhula PYRULA Eurasian Bullfinch A
Suurnokk-vint (suurnokk) Coccothraustes coccothraustes COCCOC Hawfinch A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Fringillidae leiti kokku 18 kirjet
 Sugukond
 Tsiitsitajalased - Emberizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rebassidrik Passerella iliaca, Zonotrichia iliaca PASILI Red Fox-sparrow A
Lapi tsiitsitaja (keltsalind) Calcarius lapponicus CALLAP Lapland Longspur A
Hangelind Plectrophenax nivalis PLENIV Snow Bunting A
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT Yellowhammer A
Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana EMBHOR Ortolan Bunting A
Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica EMBRUS Rustic Bunting A
Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla EMBPUS Little Bunting A
Kuldtsiitsitaja Emberiza aureola EMBAUR Yellow-breasted Bunting A
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH Reed Bunting A
Punapea-tsiitsitaja Emberiza bruniceps EMBBRU Red-headed Bunting A
Mustpea-tsiitsitaja Emberiza melanocephala EMBMEL Black-headed Bunting A
Halltsiitsitaja Emberiza calandra, Miliaria calandra EMBCAL Corn Bunting A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Emberizidae leiti kokku 12 kirjet
Teadmata päritoluga (D-kategooria) liikide nimekirjas on 08.01.2015 seisuga 5 liiki ja vangistusest pääsenud (E-kategooria) liikide nimekirjas 12 liiki. E-kategooria nimekirja on kantud vaid need vangistusest pääsenud liigid, kes Eesti tingimustes vastu pidada suudavad.
Mustluik Cygnus atratus CYGATR Black Swan E
Vööthani Anser indicus ANSIND Bar-headed Goose E
Lumehani Anser caerulescens ANSCAE Snow Goose D
Väike-lumehani Anser rossii ANSROS Ross's Goose E
Eskimo lagle Branta hutchinsii BRAHUT Cackling Goose E
Vaaraohani Alopochen aegyptiaca ALOAEG Egyptian Goose E
Mõrsjapart Aix sponsa AIXSPO Wood Duck E
Kuupart Anas formosa ANAFOR Baikal Teal E
Puna-rägapart Anas cyanoptera ANACYA Cinnamon Teal E
Sõnnpea-sõtkas Bucephala albeola BUCALB Bufflehead D
Läänesõtkas Bucephala islandica BUCISL Barrow's Goldeneye D
Kübarkoskel Mergus cucullatus Mer cuc Hooded Merganser D
Faasan Phasianus colchicus PHACOL Common Pheasant E
Heleflamingo Phoenicopterus roseus PHOROS Greater Flamingo D
Hiid-merikotkas Haliaeetus pelagicus HALPEL Stellers's Sea-eagle E
Tutt-karakaara Caracara plancus CARPLA Crested Caracara E
Ameerika tuuletallaja Falco sparverius FALSPA American Kestrel E
Seltsi sugukonnas leiti kokku 17 kirjet