Eesti lindude nimestikku kuulub 31.08.2020 seisuga 393 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud (kategooriad A-C) linnuliiki. Teadmata päritoluga liike (kategooria D) ja vangistusest põgenenud liike (kategooria E) ametlikku liiginimekirja ei kanta, nende loetelu leiab nimekirja lõpust eraldi väljatooduna.

Liiginimetuste niinimetatud 3+3 koodid moodustatakse reeglina teadusliku perekonna- ja liiginimetuse kolmest esimesest tähest. Korduste tekkimise tõttu võetakse mõnedel juhtudel kasutusele kolm viimast tähte, need erandid on alla kriipsutatud.

Eesti linnuliikide nimekirja peab ornitoloogiaühingu juures tegutsev Eesti Linnuharulduste Komisjon.

Linnuliikide esinemiskategooriad:

A - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud alates 1950. aastast;
B - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud ainult enne 1950. aastat;
C - liigid ja alamliigid, kes on introdutseeritud või vangistusest põgenenud isendite najal moodustanud looduses püsiva populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist väljaspoolt Eestit;
D - ebaselge päritoluga liigid ja alamliigid;
E - vangistusest pääsenud liigid.

SeltsSugukond
HANELISED - ANSERIFORMES Partlased - Anatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO Mute Swan A
Väikeluik Cygnus columbianus, Olor columbianus CYGCOL Tundra Swan
    Ameerika väikeluik ~ columbianus columbianus Whistling Swan A
    Väikeluik ~ columbianus bewickii Bewick’s Swan A
Laululuik Cygnus cygnus, Olor cygnus CYGCYG Whooper Swan A
Rabahani Anser fabalis ANSFAB Bean Goose
    Rabahani ~ fabalis fabalis Taiga Bean Goose A
    Tundra-rabahani ~ fabalis rossicus Tundra Bean Goose A
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus ANSBRA Pink-footed Goose A
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB Greater White-fronted Goose
    Suur-laukhani ~ albifrons albifrons A
    Grööni suur-laukhani ~ albifrons flavirostris Greenland White-fronted Goose A
Väike-laukhani Anser erythropus ANSERY Lesser White-fronted Goose A
Hallhani (roohani) Anser anser ANSANS Greylag Goose
    Hallhani e roohani ~ anser anser A
Kanada lagle Branta canadensis BRACAN Canada Goose
    Kanada lagle ~ canadensis canadensis C
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU Barnacle Goose A
Mustlagle Branta bernicla BRABER Brent Goose
    Mustlagle ~ bernicla bernicla Dark-bellied Brant Goose A
    Lääne-mustlagle ~ bernicla hrota Pale-bellied Brant Goose A
    Kirde-mustlagle ~ bernicla nigricans Black Brant A
Punakael-lagle Branta ruficollis, Rufibrenta ruficollis BRARUF Red-breasted Goose A
Tulipart Tadorna ferruginea, Casarca ferruginea TADFER Ruddy Shelduck A
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD Common Shelduck A
Mandariinpart Aix galericulata, Dendronessa galericulata AIXGAL Mandarin Duck C
Viupart Mareca penelope, Anas penelope ANAPEN Eurasian Wigeon A
Ameerika viupart Mareca americana, Anas americana ANAAME American Wigeon A
Rääkspart Mareca strepera, Anas strepera, Chaulelasmus strepera ANASTR Gadwall
    Rääkspart ~ strepera strepera A
Piilpart Anas crecca, Nettion crecca ANACRE Common Teal
    Piilpart ~ crecca crecca A
Ameerika piilpart Anas crecca carolinensis, Anas carolinensis ANACAR Green-winged Teal A
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA Mallard
    Sinikael-part ~ platyrhynchos platyrhynchos A
Soopart (pahlsaba-part) Anas acuta, Dafila acuta ANAACU Northern Pintail
    Soopart e pahlsaba-part ~ acuta acuta A
Rägapart Spatula querquedula, Anas querquedula, Querquedula querquedula ANAQUE Garganey A
Sini-rägapart Spatula discors, Anas discors ANADIS Blue-winged Teal A
Luitsnokk-part Spatula clypeata, Anas clypeata ANACLY Northern Shoveler A
Punanokk-vart Netta rufina NETRUF Red-crested Pochard A
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER Common Pochard A
Lannuvart Aythya collaris AYTCOL Ring-necked Duck A
Valgesilm-vart (ruskevart) Aythya nyroca AYTNYR Ferruginous Duck A
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL Tufted Duck A
Merivart Aythya marila AYTMAR Greater Scaup
    Merivart ~ marila marila A
Hahk (harilik hahk) Somateria mollissima SOMMOL Common Eider
    Hahk ~ mollissima mollissima A
Kuninghahk Somateria spectabilis SOMSPE King Eider A
Kirjuhahk Polysticta stelleri POLSTE Steller's Eider A
Aul Clangula hyemalis CLAHYE Long-tailed Duck A
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG Black Scoter
    Mustvaeras ~ nigra nigra A
Ida-mustvaeras Melanitta americana, Melanitta nigra americana MELAME Black Scoter A
Prillvaeras Melanitta perspicillata MELPER Surf Scoter A
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS Velvet Scoter
    Tõmmuvaeras ~ fusca fusca A
Ameerika tõmmuvaeras Melanitta deglandi MELDEG White-winged Scoter A
    Ameerika tõmmuvaeras ~ deglandi stejnegeri  A
Sõtkas Bucephala clangula, Glaucionetta clangula BUCCLA Common Goldeneye
    Sõtkas ~ clangula clangula A
Väikekoskel (pudukoskel) Mergellus albellus, Mergus albellus MERALB Smew A
Rohukoskel Mergus serrator MERSER Red-breasted Merganser A
Jääkoskel Mergus merganser MERMER Goosander
    Jääkoskel ~ merganser merganser A
Seltsi Anseriformes sugukonnas Anatidae leiti kokku 49 kirjet
SeltsSugukond
KANALISED - GALLIFORMES Faasanlased e. kanalased - Phasianidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põldvutt Coturnix coturnix COTCOT Common Quail
    Põldvutt ~ coturnix coturnix A
Laanepüü Bonasa bonasia, Tetrastes bonasia TETBON Hazel Grouse
    Laanepüü ~ bonasia bonasia A
Rabapüü Lagopus lagopus LAGLAG Willow Grouse
    Rabapüü ~ lagopus rossica A
Teder Lyrurus tetrix, Tetrao tetrix TETRIX Black Grouse
    Teder ~ tetrix tetrix A
Metsis (mõtus) Tetrao urogallus TETURO Western Capercaillie
    Metsis e mõtus ~ urogallus urogallus A
Nurmkana Perdix perdix PERPER Grey Partridge
    Nurmkana ~ perdix lucida A
Seltsi Galliformes sugukonnas Phasianidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
KAURILISED - GAVIIFORMES Kaurlased - Gaviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE Red-throated Loon A
Järvekaur Gavia arctica GAVARC Arctic Loon
    Järvekaur ~ arctica arctica A
Jääkaur Gavia immer GAVIMM Common Loon A
Tundrakaur Gavia adamsii GAVADA Yellow-billed Loon A
Seltsi Gaviiformes sugukonnas Gaviidae leiti kokku 4 kirjet
SeltsSugukond
PÜTILISED - PODICIPEDIFORMES Pütlased - Podicipedidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikepütt (punakael-pütt) Tachybaptus ruficollis TACRUF Little Grebe
    Väikepütt e punakael-pütt ~ ruficollis ruficollis A
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI Great Crested Grebe
    Tuttpütt ~ cristatus cristatus A
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI Red-necked Grebe
    Hallpõsk-pütt ~ grisegena grisegena A
Sarvikpütt Podiceps auritus PODAUR Horned Grebe A
Mustkael-pütt Podiceps nigricollis PODNIG Black-necked Grebe
    Mustkael-pütt ~ nigricollis nigricollis A
Seltsi Podicipediformes sugukonnas Podicipedidae leiti kokku 5 kirjet
SeltsSugukond
TORMILINNULISED - PROCELLARIIFORMES Tormilindlased - Procellariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Atlantise tormilind Calonectris diomedea CALDIO Scopoli's Shearwater A
Baleaari tormilind Puffinus mauretanicus, Puffinus yelkouan mauretanicus PUFMAU Balearic Shearwater A
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Procellariidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Tormipääsulased - Hydrobatidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Põhja-tormipääsu Hydrobates leucorhous, Oceanodroma leucorhoa OCELEU Leach's Storm-petrel
    Põhja-tormipääsu ~ leucorhoa leucorhoa A
Seltsi Procellariiformes sugukonnas Hydrobatidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PELIKANILISED - PELECANIFORMES Suulalased - Sulidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Suula Morus bassanus, Sula bassana MORBAS Northern Gannet A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Sulidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kormoranlased - Phalacrocoracidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kormoran (karbas) Phalacrocorax carbo PHACAR Great Cormorant
    Atlandi kormoran e. atlandi karbas ~ carbo carbo A
    Kormoran e. karbas ~ carbo sinensis A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Phalacrocoracidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Pelikanlased - Pelecanidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Pelikan (roosapelikan) Pelecanus onocrotalus PELONO Great White Pelican A
Seltsi Pelecaniformes sugukonnas Pelecanidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
TOONEKURELISED - CICONIIFORMES Haigurlased - Ardeidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hüüp Botaurus stellaris BOTSTE Eurasian Bittern
    Hüüp ~ stellaris stellaris A
Väikehüüp Ixobrychus minutus IXOMIN Common Little Bittern
    Väikehüüp ~ minutus minutus A
Ööhaigur Nycticorax nycticorax NYCNYC Black-crowned Night-heron
    Ööhaigur ~ nycticorax nycticorax A
Veisehaigur Bubulcus ibis BUBIBI Cattle Egret
    Veisehaigur ~ ibis ibis A
Siidhaigur Egretta garzetta EGRGAR Little Egret A
Hõbehaigur Ardea alba, Egretta alba, Casmerodius albus EGRALB Great White Egret
    Hõbehaigur ~ alba alba A
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN Grey Heron
    Hallhaigur ~ cinerea cinerea A
Purpurhaigur Ardea purpurea ARDPUR Purple Heron
    Purpurhaigur ~ purprea purpurea A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Ardeidae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Toonekurglased - Ciconiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Must-toonekurg Ciconia nigra CICNIG Black Stork A
Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC White Stork
    Valge-toonekurg ~ ciconia ciconia A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Ciconiidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Iibislased - Threskiornithidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Tõmmuiibis (läikiibis) Plegadis falcinellus PLEFAL Glossy Ibis
    Tõmmuiibis e. läikiibis ~ falcinellus falcinellus A
Luitsnokk-iibis Platalea leucorodia PLALEU Eurasian Spoonbill
    Luitsnokk-iibis ~ leucorodia leucorodia A
Seltsi Ciconiiformes sugukonnas Threskiornithidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
HAUKALISED - ACCIPITRIFORMES Haugaslased - Accipitridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Herilaseviu Pernis apivorus PERAPI European Honey-buzzard A
Must-harksaba Milvus migrans, Milvus korschun MILMIG Black Kite
    Must-harksaba ~ migrans migrans A
Puna-harksaba Milvus milvus MILMIL Red Kite
    Puna-harksaba ~ milvus milvus
Merikotkas (harilik merikotkas) Haliaeetus albicilla HALALB White-tailed Sea-eagle A
Raipekotkas Neophron percnopterus NEOPER Egyptian Vulture
    Raipekotkas ~ percnopterus percnopterus A
Kaeluskotkas Gyps fulvus GYPFUL Griffon Vulture
    Kaeluskotkas ~ fulvus fulvus A
Raisakotkas Aegypius monachus AEGMON Cinereous Vulture A
Madukotkas Circaetus gallicus, Circaetus ferox CIRGAL Short-toed Snake-eagle A
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER Western Marsh-harrier
    Roo-loorkull ~ aeruginosus aeruginosus A
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA Hen Harrier
    Välja-loorkull ~ cyaneus cyaneus A
Stepi-loorkull Circus macrourus CIRMAC Pallid Harrier A
Soo-loorkull Circus pygargus CIRPYG Montagu's Harrier A
Kanakull (harilik kanakull) Accipiter gentilis ACCGEN Northern Goshawk
    Kanakull ~ gentilis gentilis A
    Põhja-kanakull ~ gentilis buteoides A
Raudkull (harilik raudkull) Accipiter nisus ACCNIS Eurasian Sparrowhawk
    Raudkull ~ nisus nisus A
Hiireviu Buteo buteo vulpinus, Buteo intermedius BUTBUT Steppe Buzzard
    Lääne-hiireviu ~ buteo buteo A
    Hiireviu ~ buteo vulpinus A
Stepiviu Buteo rufinus, Buteo ferox BUTRUF Long-legged Buzzard A
Karvasjalg-viu (taliviu) Buteo lagopus BUTLAG Rough-legged Buzzard
    Karvasjalg-viu e. taliviu ~ lagopus lagopus A
Suur-konnakotkas Clanga clanga, Aquila clanga AQUCLA Greater Spotted Eagle A
Väike-konnakotkas Clanga pomarina, Aquila pomarina AQUPOM Lesser Spotted Eagle
    Väike-konnakotkas ~ pomarina pomarina A
Kääbuskotkas Hieraaetus pennatus, Aquila pennata AQUPEN Booted Eagle A
Kaljukotkas (maakotkas) Aquila chrysaetos AQUCHR Golden Eagle
    Kaljukotkas e. maakotkas ~ chrysaetos chrysaetos A
Stepikotkas Aquila nipalensis AQUNIP Steppe Eagle
    Stepikotkas ~ nipalensis orientalis A
Kääpakotkas Aquila heliaca AQUHEL Eastern Imperial Eagle A
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Accipitridae leiti kokku 25 kirjet
 Sugukond
 Kalakotkaslased - Pandionidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kalakotkas Pandion haliaetus PANHAL Osprey
    Kalakotkas ~ haliaetus haliaetus A
Seltsi Accipitriformes sugukonnas Pandionidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PISTRIKULISED - FALCONIFORMES Pistriklased - Falconidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepi-tuuletallaja Falco naumanni FALNAU Lesser Kestrel A
Tuuletallaja (harilik tuuletallaja) Falco tinnunculus FALTIN Common Kestrel
    Tuuletallaja ~ tinnunculus tinnunculus A
Punajalg-pistrik Falco vespertinus FALVES Red-footed Falcon A
Väikepistrik Falco columbarius, Aesalon columbarius FALCOL Merlin
    Väikepistrik ~ columbarius aesalon A
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB Eurasian Hobby
    Lõopistrik ~ subbuteo subbuteo A
Stepipistrik Falco cherrug FALCHE Saker Falcon A
Jahipistrik Falco rusticolus, Falco gyrfalco FALRUS Gyrfalcon A
Rabapistrik Falco peregrinus, Rhynchodon peregrinus FALPER Peregrine Falcon
    Rabapistrik ~ peregrinus peregrinus A
Seltsi Falconiformes sugukonnas Falconidae leiti kokku 8 kirjet
SeltsSugukond
KURELISED - GRUIFORMES Ruiklased - Rallidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rooruik Rallus aquaticus RALAQU Western Water Rail
    Rooruik ~ aquaticus aquaticus A
Täpikhuik Porzana porzana PORANA Spotted Crake A
Väikehuik Zapornia parva, Porzana parva PORPAR Little Crake A
Värbhuik Zapornia pusilla, Porzana pusilla PORPUS Baillon's Crake A
Rukkirääk Crex crex CRECRE Corncrake A
Tait Gallinula chloropus GALCHL Common Moorhen
    Tait ~ chloropus chloropus A
Lauk Fulica atra FULATR Common Coot
    Lauk ~ atra atra A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Rallidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Kurglased - Gruidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Sookurg Grus grus GRUGRU Eurasian Crane
    Sookurg ~ grus grus A
Kanada kurg Antigone canadensis, Grus canadensis GRUCAN Sandhill Crane A
Neitsikurg Anthropoides virgo, Grus virgo GRUVIR Demoiselle Crane A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Gruidae leiti kokku 3 kirjet
 Sugukond
 Traplased - Otidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väiketrapp Tetrax tetrax, Otis tetrax TETRAX Little Bustard B
Suurtrapp Otis tarda OTITAR Great Bustard
    Suurtrapp ~ tarda tarda A
Seltsi Gruiformes sugukonnas Otidae leiti kokku 2 kirjet
SeltsSugukond
KURVITSALISED - CHARADRIIFORMES Jämejalglased - Burhinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jämejalg (harilik jämejalg) Burhinus oedicnemus BUROED Eurasian Thick-knee
    Jämejalg ~ oedicnemus oedicnemus A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Burhinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Naaskelnoklased - Recurvirostridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Karkjalg (harilik karkjalg) Himantopus himantopus HIMHIM Black-winged Stilt
    Karkjalg ~ himantopus himantopus A
Naaskelnokk (harilik naaskelnokk) Recurvirostra avosetta RECAVO Pied Avocet A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Recurvirostridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Merisklased - Haematopodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Merisk Haematopus ostralegus HAEOST Eurasian Oystercatcher
    Merisk ~ ostralegus ostralegus A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Haematopodidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Tülllased - Charadriidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Tundrarüüt Pluvialis dominica (incl. P. fulva) PLUFUL American Golden Plover A
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR Eurasian Golden Plover A
Plüü Pluvialis squatarola, Squatarola squatarola PLUSQU Grey Plover A
Stepikiivitaja Vanellus gregarius, Chettusia gregaria VANGRE Sociable Lapwing A
Valgesaba-kiivitaja Vanellus leucurus, Chettusia leucura, Vanellochettusia leucurus VANLEU White-tailed Lapwing A
Kiivitaja (harilik kiivitaja) Vanellus vanellus VANVAN Northern Lapwing A
Väiketüll Charadrius dubius CHADUB Little Ringed Plover
    Väiketüll ~ dubius curonicus A
Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA Common Ringed Plover
    Liivatüll ~ hiaticula hiaticula A
    Tundratüll ~ hiaticula tundrae A
Mustjalg-tüll (meritüll) Charadrius alexandrinus CHAALE Kentish Plover
    Mustjalg-tüll e. meritüll ~ alexandrinus alexandrinus A
Kõrbetüll Charadrius leschenaultii CHALES Greater Sandplover A
Roosterind-tüll (mornel) Eudromias morinellus, Charadrius morinellus CHAMOR Eurasian Dotterel A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Charadriidae leiti kokku 12 kirjet
 Sugukond
 Kurvitslased - Scolopacidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikekoovitaja Numenius phaeopus NUMPHA Whimbrel
    Väikekoovitaja ~ phaeopus phaeopus A
Suurkoovitaja Numenius arquata NUMARQ Eurasian Curlew
    Suurkoovitaja ~ arquata arquata A
Mustsaba-vigle Limosa limosa LIMLIM Black-tailed Godwit
    Mustsaba-vigle ~ limosa limosa A
Vöötsaba-vigle Limosa lapponica LIMLAP Bar-tailed Godwit
    Vöötsaba-vigle ~ lapponica lapponica A
Kivirullija Arenaria interpres AREINT Ruddy Turnstone
    Kivirullija ~ interpres interpres A
Suurrüdi (suurrisla) Calidris canutus CALCAN Red Knot
    Suurrüdi ~ canutus canutus A
Tutkas Calidris pugnax, Philomachus pugnax CALPUG Ruff A
Älverüdi (älverisla) Calidris acuminata, Erolia acuminata CALACU Sharp-tailed Sandpiper A
Plütt Calidris falcinellus, Limicola falcinellus CALFAL Broad-billed Sandpiper
    Plütt ~ falcinellus falcinellus A
Kõvernokk-rüdi (kõvernokk-risla) Calidris ferruginea, Erolia testacea CALFER Curlew Sandpiper A
Värbrüdi (värbrisla) Calidris temminckii, Erolia temminckii CALTEM Temminck's Stint A
Leeterüdi (leeterisla) Calidris alba, Crocethia alba CALALB Sanderling A
Soorüdi (soorisla) Calidris alpina, Erolia alpina CALALP Dunlin
    Tundrarüdi e. tundrarisla ~ alpina alpina A
    Niidurüdi e. niidurisla ~ alpina schinzii A
Merirüdi (meririsla) Calidris maritima, Erolia maritima CALMAR Purple Sandpiper A
Väikerüdi (väikerisla) Calidris minuta, Erolia minuta CALUTA Little Stint A
Ruugerüdi (ruugerisla) Calidris subruficollis, Tryngites subruficollis CALSUB Buff-breasted Sandpiper A
Kiripugu-rüdi (kiripugu-risla) Calidris melanotos, Erolia melanotos CALMEL Pectoral Sandpiper A
Hallrüdi (hallrisla) Calidris pusilla, Ereunetes pusilla CALPUS Semipalmated Sandpiper A
Suur-veetallaja Steganopus tricolor, Phalaropus tricolor PHATRI Wilson's Phalarope A
Veetallaja (harilik veetallaja) Phalaropus lobatus, Lobipes lobatus PHALOB Red-necked Phalarope A
Puna-veetallaja Phalaropus fulicaria, Phalaropus fulicarius PHAFUL Red Phalarope A
Hallkibu (kibutilder) Xenus cinereus, Tringa cinerea, Tringa terek XENCIN Terek Sandpiper A
Vihitaja (jõgitilder) Actitis hypoleucos, Tringa hypoleucos ACTHYP Common Sandpiper A
Metstilder Tringa ochropus TRIOCH Green Sandpiper A
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY Spotted Redshank A
Heletilder Tringa nebularia TRINEB Common Greenshank A
Lammitilder Tringa stagnatilis TRISTA Marsh Sandpiper A
Mudatilder Tringa glareola TRIGLA Wood Sandpiper A
Punajalg-tilder Tringa totanus TRITOT Common Redshank
    Punajalg-tilder ~ totanus totanus A
Mudanepp Lymnocryptes minimus, Lymnocryptes minima LYMMIN Jack Snipe A
Tundra-neppvigle Limnodromus scolopaceus LIMSCO Long-billed Dowitcher A
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS Eurasian Woodcock A
Tikutaja (taevasikk) Gallinago gallinago, Capella gallinago GALGAL Common Snipe
    Tikutaja e. taevasikk ~ gallinago gallinago A
Rohunepp Gallinago media, Capella media GALMED Great Snipe A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Scolopacidae leiti kokku 35 kirjet
 Sugukond
 Jooksurlased - Glareolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kõnnu-pääsujooksur Glareola pratincola GLAPRA Collared Pratincole
    Kõnnu-pääsujooksur ~ pratincola pratincola A
Stepi-pääsujooksur Glareola nordmanni GLANOR Black-winged Pratincole A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Glareolidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Änlased - Stercorariidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus STEPOM Pomarine Jaeger A
Söödikänn Stercorarius parasiticus STECUS Arctic Jaeger A
Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus STELON Long-tailed Jaeger
    Pikksaba-änn ~ longicaudus longicaudus A
Suuränn Catharacta skua, Stercorarius skua STESKU Great Skua A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Stercorariidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Alklased - Alcidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lõunatirk Uria aalge URIAAL Common Murre
    Lõunatirk ~ aalge aalge A
Alk Alca torda ALCTOR Razorbill
    Alk ~ torda torda A
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY Black Guillemot
    Krüüsel ~ grylle grylle A
Väikealk (ürr) Alle alle, Plautus alle ALLALL Little Auk
    Väikealk e. ürr ~ alle alle A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Alcidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Tiirlased - Sternidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väiketiir Sternula albifrons STEALB Little Tern
    Väiketiir ~ albifrons albifrons A
Naerutiir Gelochelidon nilotica, Sterna nilotica, Gelochelidon anglica GELNIL Common Gull-billed Tern
    Naerutiir ~ nilotica nilotica A
Räusktiir (räusk) Hydroprogne caspia, Sterna caspia, Hydroprogne tschegrava HYDCAS Caspian Tern A
Habeviires Chlidonias hybrida, Chlidonias hybridus, Sterna hybrida CHLHYB Whiskered Tern
    Habeviires ~ hybrida hybrida A
Mustviires Chlidonias niger, Chlidonias nigra, Sterna nigra CHLNIG Black Tern
    Mustviires ~ niger niger A
Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus, Chlidonias leucoptera, Sterna leucoptera CHLLEU White-winged Tern A
Tutt-tiir Thalasseus sandvicensis, Sterna sandvicensis STESAN Sandwich Tern
    Tutt-tiir ~ sandvicensis sandvicensis A
Jõgitiir Sterna hirundo STEHIR Common Tern
    Jõgitiir ~ hirundo hirundo A
Randtiir Sterna paradisaea, Sterna macrura STEAEA Arctic Tern A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Sternidae leiti kokku 9 kirjet
 Sugukond
 Kajaklased - Laridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väikekajakas Hydrocoloeus minutus, Larus minutus HYDMIN Little Gull A
Roosakajakas Rhodostethia rosea, Larus roseus RHOROS Ross's Gull A
Vandelkajakas Pagophila eburnea, Larus eburnea, Pagophila alba PAGEBU Ivory Gull A
Harksaba-kajakas Xema sabini, Larus sabini XEMSAB Sabine's Gull A
Kaljukajakas Rissa tridactyla RISTRI Black-legged Kittiwake
    Kaljukajakas ~ tridactyla tridactyla A
Naerukajakas Larus ridibundus, Chroicocephalus ridibundus LARRID Black-headed Gull A
Karbuskajakas Larus melanocephalus, Ichthyaetus melanocephalus LARMEL Mediterranean Gull A
Kalakajakas Larus canus LARCAN Mew Gull
    Kalakajakas ~ canus canus A
    Järve-kalakajakas ~ canus heinei A
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS Lesser Black-backed Gull
    Tõmmukajakas ~ fuscus fuscus A
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG European Herring Gull
    Hõbekajakas ~ argentatus argentatus A
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans LARCAC Caspian Gull A
Lõuna-hõbekajakas Larus michahellis, Larus cachinnans michahellis LARMIC Yellow-legged Gull A
Polaarkajakas Larus glaucoides, Larus leucopterus LARGLA Iceland Gull A
Jääkajakas Larus hyperboreus LARHYP Glaucous Gull
    Jääkajakas ~ hyperboreus hyperboreus A
Merikajakas Larus marinus LARMAR Great Black-backed Gull A
Seltsi Charadriiformes sugukonnas Laridae leiti kokku 16 kirjet
SeltsSugukond
VURILALISED - PTEROCLIDIFORMES Vurillased - Pteroclididae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepivuril Syrrhaptes paradoxus SYRPAR Pallas's Sandgrouse B
Seltsi Pteroclidiformes sugukonnas Pteroclididae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
TUVILISED - COLUMBIFORMES Tuvilased - Columbidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kodutuvi Columba livia, Lithaenas livia COLLIV Rock Dove
    Kodutuvi ~ livia (f. domestica) C
õõnetuvi Columba oenas COLOEN Stock Dove
    Õõnetuvi ~ oenas oenas A
Kaelustuvi (meigas) Columba palumbus COLPAL Common Woodpigeon
    Kaelustuvi e. meigas ~ palumbus palumbus A
Kaelus-turteltuvi (pargi-turteltuvi) Streptopelia decaocto STRDEC Eurasian Collared-dove
    Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi ~ decaocto decaocto A
Turteltuvi (harilik turteltuvi) Streptopelia turtur STRTUR European Turtle-dove
    Turteltuvi ~ turtur turtur A
Suur-turteltuvi Streptopelia orientalis STRORI Oriental Turtle-dove
    Suur-turteltuvi ~ orientalis meena A
Seltsi Columbiformes sugukonnas Columbidae leiti kokku 6 kirjet
SeltsSugukond
KÄOLISED - CUCULIFORMES Kägulased - Cuculidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kägu (harilik kägu) Cuculus canorus CUCCAN Common Cuckoo
    Kägu ~ canorus canorus A
Seltsi Cuculiformes sugukonnas Cuculidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
KAKULISED - STRIGIFORMES Loorkaklased - Tytonidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Loorkakk Tyto alba TYTALB Common Barn-owl
    Loorkakk ~ alba guttata A
Seltsi Strigiformes sugukonnas Tytonidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kaklased - Strigidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kassikakk Bubo bubo BUBBUB Eurasian Eagle-owl
    Kassikakk ~ bubo bubo A
Lumekakk Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca BUBSCA Snowy Owl A
Vöötkakk Surnia ulula SURULU Northern Hawk-owl
    Vöötkakk ~ ulula ulula A
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS Eurasian Pygmy-owl
    Värbkakk ~ passerinus passerinum A
Kivikakk Athene noctua ATHNOC Little Owl
    Kivikakk ~ noctua vidalii B
Kodukakk Strix aluco STRALU Tawny Owl
    Kodukakk ~ aluco aluco A
Händkakk Strix uralensis STRURA Ural owl
    Händkakk ~ uralensis liturata A
Habekakk Strix nebulosa STRNEB Great Grey Owl
    Habekakk ~ nebulosa lapponica A
Kõrvukräts Asio otus ASIOTU Northern Long-eared Owl
    Kõrvukräts ~ otus otus A
Sooräts Asio flammeus ASIFLA Short-eared Owl
    Sooräts ~ flammeus flammeus A
Karvasjalg-kakk (laanekakk) Aegolius funereus AEGFUN Boreal Owl
    Karvasjalg-kakk e. laanekakk ~ funereus funereus A
Seltsi Strigiformes sugukonnas Strigidae leiti kokku 11 kirjet
SeltsSugukond
ÖÖSORRILISED - CAPRIMULGIFORMES Öösorlased - Caprimulgidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
öösorr (harilik öösorr) Caprimulgus europaeus CAPEUR European Nightjar
    Öösorr ~ europaeus europaeus A
Seltsi Caprimulgiformes sugukonnas Caprimulgidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
PIIRITAJALISED e. PIKATIIVALISED - APODIFORMES Piiritajalased e. piirpääsulased - Apodidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Piiritaja (piirpääsuke) Apus apus APUAPU Common Swift
    Piiritaja e. piirpääsuke ~ apus apus A
Randpiiritaja Apus pallidus APUPAL Pallid Swif A
Suurpiiritaja Apus melba APUMEL Alpine Swift A
Seltsi Apodiformes sugukonnas Apodidae leiti kokku 3 kirjet
SeltsSugukond
SINIRAALISED - CORACIIFORMES Jäälindlased - Alcedinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Jäälind (harilik jäälind) Alcedo atthis ALCATT Common Kingfisher
    Jäälind ~ atthis ispida A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Alcedinidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Mesilasenäplased - Meropidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Mesilasenäpp (harilik mesilasenäpp) Merops apiaster MERAPI European Bee-eater A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Meropidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Siniraaglased - Coraciidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siniraag (harilik siniraag) Coracias garrulus CORGAR European Roller
    Pasknäär ~ garrulus garrulus A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Coraciidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Vaenukägulased e. toonetutlased - Upupidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vaenukägu (toonetutt) Upupa epops UPUEPO Common Hoopoe
    Vaenukägu e. toonetutt ~ epops epops A
Seltsi Coraciiformes sugukonnas Upupidae leiti kokku 1 kirjet
SeltsSugukond
RÄHNILISED - PICIFORMES Rähnlased - Picidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Väänkael Jynx torquilla JYNTOR Eurasian Wryneck
    Väänkael ~ torquilla torquilla A
Hallpea-rähn (hallrähn) Picus canus PICCAN Grey-faced Woodpecker
    Hallpea-rähn ~ canus canus A
Roherähn (meltsas) Picus viridis PICVIR Eurasian Green Woodpecker
    Roherähn e. meltsas ~ viridis viridis A
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR Black Woodpecker
    Musträhn ~ martius martius A
Suur-kirjurähn Dendrocopos major, Picoides major DENMAJ Great Spotted Woodpecker
    Suur-kirjurähn ~ major major A
Tamme-kirjurähn Leiopicus medius, Dendrocopos medius, Picoides medius DENMED Middle Spotted Woodpecker
    Tamme-kirjurähn ~ medius medius A
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos, Picoides leucotos DENLEU White-backed Woodpecker
    Valgeselg-kirjurähn ~ leucotos leucotos A
Väike-kirjurähn Dryobates minor, Dendrocopos minor, Picoides minor, Xylocopus minor DENMIN Lesser Spotted Woodpecker
    Väike-kirjurähn ~ minor minor A
Laanerähn (kolmvarvas-rähn) Picoides tridactylus PICTRI Three-toed Woodpecker
    Laanerähn e. kolmvarvas-rähn ~ tridactylus tridactylus A
Seltsi Piciformes sugukonnas Picidae leiti kokku 9 kirjet
SeltsSugukond
VÄRVULISED - PASSERIFORMES Lõolased - Alaudidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Stepilõoke Melanocorypha calandra MELCAL Calandra Lark
    Stepilõoke ~ calandra calandra A
Välja-väikelõoke Calandrella brachydactyla CALBRA Greater Short-toed Lark A
Kõnnu-väikelõoke Alaudala rufescens, Calandrella rufescens, Calandrella pispoletta CALENS Lesser Short-toed Lark A
Tuttlõoke Galerida cristata GALCRI Crested Lark
    Tuttlõoke ~ cristata cristata A
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB Woodlark
    Nõmmelõoke ~ arborea arborea A
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV Eurasian Skylark
    Põldlõoke ~ arvensis arvensis A
Sarviklõoke Eremophila alpestris EREALP Horned Lark
    Sarviklõoke ~ alpestris flava A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Alaudidae leiti kokku 7 kirjet
 Sugukond
 Pääsulased - Hirundinidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kaldapääsuke Riparia riparia RIPRIP Collared Sand Martin
    Kaldapääsuke ~ riparia riparia A
Kivipääsuke Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rupestris PTYRUP Eurasian Crag Martin A
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS Barn Swallow
    Suitsupääsuke ~ rustica rustica A
Räästapääsuke Delichon urbicum, Delichon urbica DELURB Northern House Martin
    Räästapääsuke ~ urbicum urbicum A
Roostepääsuke Cecropis daurica, Hirundo daurica CECDAU Red-rumped Swallow
    Roostepääsuke ~ daurica rufula A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Hirundinidae leiti kokku 5 kirjet
 Sugukond
 Västriklased - Motacillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Niidukiur (stepi-niidukiur) Anthus richardi, Anthus novaeseelandiae richardi, Corydalla richardi ANTRIC Richard's Pipit A
Mongoolia kiur Anthus godlewskii ANTGOD Blyth's Pipit A
Nõmmekiur Anthus campestris, Corydalla campestris ANTCAM Tawny Pipit
    Nõmmekiur ~ campestris campestris A
Taigakiur Anthus hodgsoni ANTHOD Olive-backed Pipit
    Taigakiur ~ hodgsoni yunnanensis A
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI Tree Pipit
    Metskiur ~ trivialis trivialis A
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA Meadow Pipit
    Sookiur ~ pratensis pratensis A
Tundrakiur (punakurk-kiur) Anthus cervinus ANTCER Red-throated Pipit A
Mägikiur Anthus spinoletta ANTSPI Water Pipit
    Mägikiur ~ spinoletta spinoletta A
Randkiur Anthus petrosus ANTPET Rock Pipit
    Randkiur ~ petrosus littoralis A
Hänilane (lambahänilane) Motacilla flava MOTFLA Western Yellow Wagtail A
    Lambahänilane ~ flava flava Black-headed Wagtail A
    Mustpea-hänilane ~ flava feldegg Black-headed Wagtail A
    Põhjahänilane ~ flava thunbergi Grey-headed Wagtail A
Kuldhänilane Motacilla citreola MOTCIT Citrine Wagtail
    Kuldhänilane ~ citreola werae A
Jõgivästrik Motacilla cinerea MOTCIN Grey Wagtail
    Jõgivästrik ~ cinerea cinerea A
Linavästrik Motacilla alba MOTALB White Wagtail
    Linavästrik ~ alba alba A
    Tõmmu-linavästrik ~ alba yarrellii A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Motacillidae leiti kokku 16 kirjet
 Sugukond
 Siidisabalased - Bombycillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Siidisaba (viristaja) Bombycilla garrulus BOMGAR Bohemian Waxwing
    Siidisaba e. viristaja ~ garrulus garrulus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Bombycillidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Vesipaplased - Cinclidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Vesipapp (harilik vesipapp) Cinclus cinclus CINCIN White-throated Dipper
    Vesipapp ~ cinclus cinclus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Cinclidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Käbliklased - Troglodytidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Käblik (harilik käblik) Troglodytes troglodytes, Nannus troglodytes TROTRO Northern Wren
    Käblik ~ troglodytes troglodytes A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Troglodytidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Raatlased - Prunellidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD Dunnock
    Võsaraat ~ modularis modularis A
Siberi raat Prunella montanella PRUMON Siberian Accentor A
Mägiraat Prunella collaris, Laiscopus collaris PRUCOL Alpine Accentor A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Prunellidae leiti kokku 3 kirjet
 Sugukond
 Rästaslased - Turdidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB European Robin
    Punarind ~ rubecula rubecula A
ööbik (harilik ööbik) Luscinia luscinia, [Erithacus luscinia] LUSLUS Thrush Nightingale A
Sinirind Cyanecula svecica, Luscinia svecica, [Erithacus svecicus] LUSSVE Bluethroat
    Tundra-sinirind ~ svecica svecica A
    Luha-sinirind ~ svecica cyanecula A
Rubiinööbik Calliope calliope, Luscinia calliope, [Erithacus calliope] CALCAL Siberian Rubythroat A
Sinisaba (harilik sinisaba) Tarsiger cyanurus, Luscinia cyanurus, Luscinia cyanura, [Erithacus cyanurus] TARCYA Orange-flanked Bush-robin
    Sinisaba ~ cyanurus cyanurus A
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH Black Redstart
    Must-lepalind ~ ochruros gibraltariensis A
Lepalind (aed-lepalind) Phoenicurus phoenicurus PHOPHO Common Redstart
    Lepalind e. aed-lepalind ~ phoenicurus phoenicurus A
Kadakatäks Saxicola rubetra SAXTRA Whinchat A
Niidu-kaelustäks Saxicola torquatus maurus, Saxicola torquata maura, Saxicola maurus, Saxicola maura SAXMAU Eastern Stonechat A
Euroopa kaelustäks Saxicola torquatus rubicola, Saxicola torquata rubicola, Saxicola rubicola SAXOLA European Stonechat A
Liiv-kivitäks Oenanthe isabellina OENISA Isabelline Wheatear A
Kivitäks (harilik kivitäks) Oenanthe oenanthe OENOEN Northern Wheatear
    Kivitäks ~ oenanthe oenanthe A
Nunn-kivitäks Oenanthe pleschanka, [Oenanthe leucomela] OENPLE Pied Wheatear A
Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti OENDES Desert Wheatear A
Kivisiirak Monticola saxatilis MONSAX Common Rock Thrush A
Kaelusrästas Turdus torquatus TURTOR Ring Ouzel
    Kaelusrästas ~ torquatus torquatus A
Musträstas Turdus merula TURMER Eurasian Blackbird
    Musträstas ~ merula merula A
Ruskerästas Turdus naumanni, Turdus naumanni naumanni TURNAU Naumann's Thrush A
Mustpugu-rästas Turdus atrogularis, Turdus ruficollis atrogularis TURATR Black-throated Thrush A
Hallrästas (paskrästas) Turdus pilaris TURPIL Fieldfare A
Laulurästas Turdus philomelos, [Turdus ericetorum] TURPHI Song Thrush
    Laulurästas ~ philomelos philomelos A
Vainurästas Turdus iliacus, [Turdus musicus] TURILI Redwing
    Vainurästas ~ iliacus iliacus A
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS Mistle Thrush
    Hoburästas ~ viscivorus viscivorus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Turdidae leiti kokku 24 kirjet
 Sugukond
 Põõsalindlased - Sylviidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Võsa-ritsiklind Locustella naevia LOCNAE Common Grasshopper-warbler
    Võsa-ritsiklind ~ naevia naevia A
Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis LOCFLU River Warbler A
Roo-ritsiklind Locustella luscinioides LOCLUS Savi's Warbler
    Roo-ritsiklind ~ luscinioides luscinioides A
Leet-käosulane Iduna pallida, Hippolais pallida IDUPAL Olivaceous Warbler A
Väike-käosulane Iduna caligata, Hippolais caligata IDUCAL Booted Warbler A
Käosulane (harilik käosulane) Hippolais icterina HIPICT Icterine Warbler A
Tarna-roolind Acrocephalus paludicola, Titiza paludicola ACROLA Aquatic Warbler A
Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus, Titiza schoenobaenus ACRSCH Sedge Warbler A
Padu-roolind Acrocephalus agricola, Notiocichla agricola ACRAGR Paddyfield Warbler A
Aed-roolind Acrocephalus dumetorum, Notiocichla dumetorum ACRDUM Blyth's Reed-warbler A
Soo-roolind (putke-roolind) Acrocephalus palustris, Notiocichla palustris ACRRIS Marsh Warbler A
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus, Notiocichla scirpacea ACRSCI Common Reed-warbler
    Tiigi-roolind ~ scirpaceus scirpaceus A
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus ACRARU Great Reed-warbler
    Rästas-roolind ~ arundinaceus arundinaceus A
Kõrbe-põõsalind Sylvia nana, Curruca nana SYLNAN Asian Desert Warbler A
Punakurk-põõsalind Sylvia cantillans SYLCAN Subalpine Warbler A
Vööt-põõsalind Sylvia nisoria, Curruca nisoria SYLNIS Barred Warbler
    Vööt-põõsalind ~ nisoria nisoria A
Väike-põõsalind Sylvia curruca, Curruca curruca SYLCUR Lesser Whitethroat A
Pruunselg-põõsalind Sylvia communis, Curruca communis SYLCOM Common Whitethroat
    Pruunselg-põõsalind ~ communis communis A
Aed-põõsalind Sylvia borin SYLBOR Garden Warbler
    Aed-põõsalind ~ borin borin A
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR Eurasian Blackcap
    Mustpea-põõsalind ~ atricapilla atricapilla A
Nõlva-lehelind Phylloscopus trochiloides, Seicercus trochiloides, Acanthopneuste trochiloides PHYDES Greenish Warbler
    Nõlva-lehelind ~ trochiloides viridanus A
Põhja-lehelind Phylloscopus borealis, Acanthopneuste borealis, Seicercus borealis PHYBOR Arctic Warbler
    Põhja-lehelind ~ borealis borealis
Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus, Abrornis proregulus PHYPRO Pallas's Leaf-warbler A
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus, Abrornis inornatus PHYINO Yellow-browed Warbler A
Tuhk-lehelind Phylloscopus humei, Abrornis humei PHYHUM Hume's Leaf-warbler A
Siberi lehelind Phylloscopus schwarzi, Herbivocula schwarzi PHYSCH Radde's Warbler A
Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus, Oreopneuste fuscatus PHYFUS Dusky Warbler
    Tõmmu-lehelind ~ fuscatus fuscatus A
Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix, Rhadina sibilatrix PHYSIB Wood Warbler A
Väike-lehelind (silksolk) Phylloscopus collybita, Phylloscopus collybitus PHYCOL Common Chiffchaff
    Väike-lehelind e. silksolk ~ collybita abietinus A
    Siberi väike-lehelind ~ collybita tristis A
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS Willow Warbler
    Salu-lehelind ~ trochilus acredula A
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG Goldcrest
    Pöialpoiss ~ regulus regulus A
Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla, [Regulus ignicapillus] REGIGN Common Firecrest A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sylviidae leiti kokku 33 kirjet
 Sugukond
 Kärbsenäplased - Muscicapidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata MUSSTR Spotted Flycatcher
    Hall-kärbsenäpp ~ striata striata A
Väike-kärbsenäpp Ficedula parva FICPAR Red-breasted Flycatcher A
Kaelus-kärbsenäpp Ficedula albicollis, [Muscicapa albicollis] FICALB Collared Flycatcher A
Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca, [Muscicapa hypoleuca] FICHYP European Pied Flycatcher
    Must-kärbsenäpp ~ hypoleuca hypoleuca A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Muscicapidae leiti kokku 4 kirjet
 Sugukond
 Vilbaslased e. timallased - Timaliidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Roohabekas Panurus biarmicus PANBIA Bearded Reedling
    Roohabekas e. roovilbas ~ biarmicus biarmicus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Timaliidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Sabatihaslased - Aegithalidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU Long-tailed Tit
    Sabatihane ~ caudatus caudatus A
    Lääne-sabatihane ~ caudatus europaeus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Aegithalidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Tihaslased - Paridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Lasuurtihane Cyanistes cyanus, Parus cyanus CYACYA Azure Tit
    Lasuurtihane ~ cyanus cyanus A
Sinitihane Cyanistes caeruleus, Parus caeruleus CYACAE Eurasian Blue Tit
    Sinitihane ~ caeruleus caeruleus A
Rasvatihane Parus major PARMAJ Great Tit
    Rasvatihane ~ major major A
Musttihane Periparus ater, Parus ater PERATE Coal Tit
    Musttihane ~ ater ater A
Tutt-tihane Lophophanes cristatus, Parus cristatus LOPCRI Crested Tit
    Tutt-tihane ~ cristatus cristatus A
Salutihane (sootihane) Poecile palustris, Parus palustris POEPAL Marsh Tit
    Salutihane e. sootihane ~ palustris palustris A
Põhjatihane Poecile montanus, Parus montanus, Poecile montana POEMON Willow Tit
    Põhjatihane ~ montanus borealis A
Taigatihane Poecile cinctus, Parus cinctus, Poecile cincta POECIN Siberian Tit
    Taigatihane ~ cinctus lapponicus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Paridae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Puukoristajalased - Sittidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Puukoristaja (harilik puukoristaja) Sitta europaea SITEUR Eurasian Nuthatch
    Puukoristaja ~ europaea europaea A
    Ida-puukoristaja ~ europaea asiatica A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sittidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Porlased - Certhiidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Porr (harilik porr) Certhia familiaris CERFAM Eurasian Treecreeper
    Porr ~ familiaris familiaris A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Certhiidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Kukkurtihaslased - Remizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN Eurasian Penduline-tit
    Kukkurtihane ~ pendulinus pendulinus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Remizidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Peoleolased - Oriolidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Peoleo (harilik peoleo) Oriolus oriolus ORIORI Eurasian Golden Oriole
    Peoleo ~ oriolus oriolus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Oriolidae leiti kokku 1 kirjet
 Sugukond
 Õgijalased - Laniidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kõnnuõgija Lanius isabellinus, [Lanius speculigerus] LANISA Isabelline Shrike
    Punasaba-kõnnuõgija ~ isabellinus phoenicuroides Turkestan Shrike A
    Mongoolia-kõnnuõgija ~ isabellinus isabellinus Daurian Shrike A
Punaselg-õgija Lanius collurio LANCOL Red-backed Shrike
    Punaselg-õgija ~ collurio collurio A
Mustlauk-õgija Lanius minor LANMIN Lesser Grey Shrike A
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC Great Grey Shrike
    Hallõgija ~ excubitor excubitor A
Lõuna-hallõgija Lanius meridionalis LANMER Southern Grey Shrike A
    Stepi-hallõgija ~ meridionalis pallidirostris Steppe Grey Shrike A
Punapea-õgija Lanius senator LANSEN Woodchat Shrike
    Punapea-õgija ~ senator senator A
    Sardiinia punapea-õgija ~ senator badius A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Laniidae leiti kokku 8 kirjet
 Sugukond
 Vareslased - Corvidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA Eurasian Jay
    Pasknäär ~ glandarius glandarius A
Laanenäär Perisoreus infaustus PERINF Siberian Jay
    Laanenäär ~ infaustus ruthenus A
Harakas Pica pica PICPIC Eurasian Magpie
    Harakas ~ pica fennorum A
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR Northern Nutcracker
    Pähklimänsak ~ caryocatactes caryocatactes A
    Seedrimänsak ~ caryocatactes macrorhynchos A
Hakk Corvus monedula, Coloeus monedula CORMON Eurasian Jackdaw
    Rootsi hakk ~ monedula monedula A
    Kaelushakk ~ monedula soemmerringii A
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU Rook
    Künnivares ~ frugilegus frugilegus A
Vares Corvus corone Carrion Crow/Hooded Crow
    Hallvares ~ corone cornix CORNIX Hooded Crow A
    Mustvares ~ corone corone CORONE Carrion Crow A
Ronk (kaaren) Corvus corax CORRAX Common Raven
    Ronk e. kaaren ~ corax corax A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Corvidae leiti kokku 11 kirjet
 Sugukond
 Kuldnoklased - Sturnidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Kuldnokk (harilik kuldnokk) Sturnus vulgaris STUVUL Common Starling
    Kuldnokk ~ vulgaris vulgaris A
Roosa-kuldnokk Pastor roseus, Sturnus roseus PASROS Rosy Starling A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Sturnidae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Varblaslased - Passeridae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM House Sparrow
    Koduvarblane ~ domesticus domesticus A
Põldvarblane Passer montanus PASMON Eurasian Tree Sparrow
    Põldvarblane ~ montanus montanus A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Passeridae leiti kokku 2 kirjet
 Sugukond
 Vintlased - Fringillidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE Common Chaffinch
    Metsvint ~ coelebs coelebs A
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON Brambling A
Koldvint Serinus serinus SERSER European Serin A
Rohevint Chloris chloris, Carduelis chloris CARCHL European Greenfinch
    Rohevint ~ chloris chloris A
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR European Goldfinch
    Ohakalind ~ carduelis carduelis A
Siisike Spinus spinus, Carduelis spinus CARSPI Eurasian Siskin A
Kanepilind Linaria cannabina, Carduelis cannabina, Acanthis cannabina CARCAN Common Linnet
    Kanepilind ~ cannabina cannabina A
Mägi-kanepilind Linaria flavirostris, Carduelis flavirostris, Acanthis flavirostris CARRIS Twite
    Mägi-kanepilind ~ flavirostris flavirostris A
Urvalind Acanthis flammea, Carduelis flammea CARMEA Redpoll
    Urvalind ~ flammea flammea A
    Lõuna-urvalind ~ flammea cabaret Lesser Redpoll A
Hele-urvalind Acanthis flammea hornemanni, Carduelis hornemanni, Acanthis hornemanni CARHOR Arctic Redpoll
    Hele-urvalind ~ hornemanni exilipes A
Vööt-käbilind Loxia leucoptera LOXLEU Two-barred Crossbill
    Vööt-käbilind ~ leucoptera bifasciata A
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR Red Crossbill
    Kuuse-käbilind ~ curvirostra curvirostra A
Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus LOXPYT Parrot Crossbill A
Kõrbeleevike Bucanetes githagineus, Rhodopechys githaginea BUCGIT Trumpeter Finch A
Karmiinleevike (harilik karmiinleevike) Carpodacus erythrinus CARERY Common Rosefinch
    Karmiinleevike ~ erythrinus erythrinus A
Männileevike Pinicola enucleator PINENU Pine Grosbeak
    Männileevike ~ enucleator enucleator A
Leevike (harilik leevike) Pyrrhula pyrrhula PYRULA Eurasian Bullfinch
    Leevike ~ pyrrhula pyrrhula A
Suurnokk-vint (suurnokk) Coccothraustes coccothraustes COCCOC Hawfinch
    Suurnokk-vint e. suurnokk ~ coccothraustes coccothraustes A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Fringillidae leiti kokku 19 kirjet
 Sugukond
 Tsiitsitajalased - Emberizidae
Eesti keeles Perekond ja liik 3+3 kood Inglise keeles Esinemiskategooria
Rebassidrik Passerella iliaca, Zonotrichia iliaca PASILI Red Fox-sparrow A
Lapi tsiitsitaja (keltsalind) Calcarius lapponicus CALLAP Lapland Longspur
    Lapi tsiitsitaja e. keltsalind ~ lapponicus lapponicus A
Hangelind Plectrophenax nivalis PLENIV Snow Bunting
    Hangelind ~ nivalis nivalis A
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT Yellowhammer
    Talvike ~ citrinella citrinella A
    Ida-talvike ~ citrinella erythrogenys A
Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana EMBHOR Ortolan Bunting A
Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica EMBRUS Rustic Bunting
    Põhjatsiitsitaja ~ rustica rustica A
Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla EMBPUS Little Bunting A
Kuldtsiitsitaja Emberiza aureola EMBAUR Yellow-breasted Bunting
    Kuldtsiitsitaja ~ aureola aureola A
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH Reed Bunting
    Rootsiitsitaja ~ schoeniclus schoeniclus A
Punapea-tsiitsitaja Emberiza bruniceps EMBBRU Red-headed Bunting A
Mustpea-tsiitsitaja Emberiza melanocephala EMBMEL Black-headed Bunting A
Halltsiitsitaja Emberiza calandra, Miliaria calandra EMBCAL Corn Bunting
    Halltsiitsitaja ~ calandra calandra A
Seltsi Passeriformes sugukonnas Emberizidae leiti kokku 13 kirjet
Teadmata päritoluga (D-kategooria) liikide nimekirjas on 08.01.2015 seisuga 5 liiki ja vangistusest pääsenud (E-kategooria) liikide nimekirjas 12 liiki. E-kategooria nimekirja on kantud vaid need vangistusest pääsenud liigid, kes Eesti tingimustes vastu pidada suudavad.
Mustluik Cygnus atratus CYGATR Black Swan E
Vööthani Anser indicus ANSIND Bar-headed Goose E
Lumehani Anser caerulescens ANSCAE Snow Goose D
Väike-lumehani Anser rossii ANSROS Ross's Goose E
Eskimo lagle Branta hutchinsii BRAHUT Cackling Goose E
Vaaraohani Alopochen aegyptiaca ALOAEG Egyptian Goose E
Mõrsjapart Aix sponsa AIXSPO Wood Duck E
Kuupart Anas formosa ANAFOR Baikal Teal E
Puna-rägapart Anas cyanoptera ANACYA Cinnamon Teal E
Sõnnpea-sõtkas Bucephala albeola BUCALB Bufflehead D
Läänesõtkas Bucephala islandica BUCISL Barrow's Goldeneye D
Kübarkoskel Mergus cucullatus MERCUC Hooded Merganser D
Faasan Phasianus colchicus PHACOL Common Pheasant E
Heleflamingo Phoenicopterus roseus PHOROS Greater Flamingo D
Hiid-merikotkas Haliaeetus pelagicus HALPEL Stellers's Sea-eagle E
Tutt-karakaara Caracara plancus CARPLA Crested Caracara E
Ameerika tuuletallaja Falco sparverius FALSPA American Kestrel E
Seltsi sugukonnas leiti kokku 17 kirjet