Laevaloenduse riist- ja tarkvara uuendamine

Projekti eesmärk oli kaasajastada avamerel toimuvate lindude laevaloenduste riist- ja tarkvara.

Eesti Ornitoloogiaühingu kasutatav laevaloenduste metoodika põhineb 2005. aastal läbi viidud rahvusvahelisel koolitusel (Durinck, J. 2005. Ship survey methodology and site delineation principles. Training course in Riga, November 21-25 2005). Andmete sisestamise ja töötlemise metoodika on välja kujunenud järgnevate aastate jooksul praktika käigus. Laevaloenduste andmebaas oli üles ehitatud kahele erinevale tarkvarale: Microsoft Access ja MapInfo. See nõudis andmete vahetamist erinevate programmide vahel.

Toimunud projekti raames kavandati laevaloenduste andmebaasi viimine muudes riikides levinud ArcGIS geoandmebaasi formaati. Tegevus oli vajalik laevaloendustel toimuva andmekogumise kaasajastamiseks, lihtsustamiseks ning ühtlustamiseks teistes riikides kasutatavaga. Tegevuse tulemused võimaldavad lihtsustada vajaduse korral andmete vahetamist naaberriikidega ja tagada andmebaasi kasutamisvõimaluse laiemale kaastööliste ringile. Lisaks oli laevaloendustel kasutatud GPS-seade vananenud ja see vahetati välja uue GPS-mudeli (Garmin Oregon 700) vastu. GPS-ist imporditava faili formaadi muutus tingis samuti vajaduse viia kasutatavasse andmesisestuse skeemi sisse muudatusi. Projekti käigus osteti ornitoloogiaühingule ka ArcGIS püsilitsents ning osaleti koolitustel nimetatud tarkvara kasutusoskuste täiendamiseks.

Projekti kestus: september 2021 - juuni 2023
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 18292