Ajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda raiete mõjust linnustikule

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Asko Lõhmus kirjutab lage- ja harvendusraiete esmasest mõjust haudelinnustikule. Metsaraie mõju lindude arvukusele hinnatakse enamasti kaudsete meetoditega, näiteks võrreldes eri viisil majandatud aladel inventeeritud linnustikku. Uuringus kasutati täpsema hinnangu saamiseks samade alade raie-eelse ja –järgse linnustiku korduvkaardistamist nii raiealadel kui ka ümbritseval metsamaastikul. Tulemustest saab lugeda artiklist.

Must-toonekure arvukusest, sigimisedukusest ja ellujäämusest Eestis aastatel 1991–2020 kirjutavad Ülo Väli, Rein Nellis, Katrin Kaldma, Olavi Vainu ja Urmas Sellis.

Ülo Väli kirjeldab oma töös Eestis 2018–2021. aastal leitud must-harksaba pesapaiku nii maastiku, pesapuistu kui pesapuu tasemel.

Ajakirja Hirundo numbrit 2/2021 saab tasuta lugeda lehel www.eoy.ee/hirundo, paberväljaannet saab osta ornitoloogiaühingust.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisateave:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
www.eoy.ee/hirundo

Luiged.
Foto: Ave Kruusel.

Jaanuari keskel toimub veelinnuloendus

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub linnutundjaid 15.–16. jaanuaril osalema iga-aastasel kesktalvisel veelinnuloendusel, mille eesmärk on hinnata vee- ja rannikulindude asurkondade seisundit.

Loe edasi ...

Metskurvits ehk nepp.
Foto: Ainar Õisnurm.

Aasta linnu tiitlit kannab tänavu metskurvits

Tänavune aasta lind on metskurvits ehk nepp, kes on tuntud oma kevadise mängulennu poolest.

Loe edasi ...

Varese alamliigid mustvares ja hallvares on nüüd omaette liigid.
Foto: Mati Martinson.

2022. aasta saabus muudatustega Eestis kohatud linnuliikide nimestikus

Eestis kohatud linnuliikide nimestikus toimus täna, 1. jaanuaril oluline muudatus. Kui seni võttis linnuharulduste komisjon (HK) Eestis linnuliikide nimekirja koostamisel aluseks Euroopa Harulduskomisjonide Liidu Taksonoomiakomisjoni (AERC TAC) ettepanekud, siis alates 1. jaanuarist 2022 otsustas HK üle minna IOC-süsteemile (worldbirdnames.org). IOC-süsteem on maailmas lindude puhul üks enimkasutatuid, AERC TAC-i pakutu aga ei vasta enam tänapäevastele molekulaarbioloogilistele teadmistele.

Loe edasi ...

Teabelehe Tiirutaja nr 54 esikaas.

Tiirutaja talvenumber teeb ülevaate lindudest Eesti murdeaabitsates

Eesti Ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja talvenumbri kaaneloost saab lugeda, kuidas meie murdeaabitsates kujutatakse linde.

Loe edasi ...