Eestisse on jõudnud lindude gripp

Põllumajandus- ja Toiduamet andis 12. veebruaril teada, et Eestisse on jõudnud lindude gripp. Eesti Ornitoloogiaühing palub kõigil, kes vaatlevad, pildistavad või toidavad linde, olla tähelepanelik ja hoolikas, et vältida viiruse levikut.

Eesti Ornitoloogiaühing palub aialinde toitvatel inimestel regulaarselt puhastada toidumaja, sööturit ja toiduplatsi. Väljaheited, suled ja muu kannavad mitmesuguseid haigusi, mis võivad põhjustada lindude nakatumist ja isegi hukkumist. Toitmisalus tuleks aeg-ajalt puhtaks pühkida või seda kuuma veega pesta. Toidumaja puhastamisel kanna kindaid ja pärast pese käsi.

Kuna lindude gripp tekitab suurt majanduslikku kahju, seda just linnupidaja jaoks, siis tuleb ettevaatlik olla ka hätta sattunud või abivajavate vee- ja metslindudega. Põllumajandus- ja Toiduamet palub mitte viia nimetatud linde neile abi andmiseks kohtadesse (ka teistesse maakondadesse), kus peetakse kodulinde nagu kanad, pardid, haned, kalkunid, pärlkanad, aga ka faasanid, jaanalinnud jne, sest selline tegevus võib suurde ohtu seada nende elu. Nõnda võib pahaaimamatult laiendada viiruse levikut. Ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslindu märgates anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.

Juhul, kui leiad hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palun teavita Põllumajandus- ja Toiduametit, helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võib viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid. Kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt pta.agri.ee ja ameti Facebook kontolt.

Matsalu rahvuspark

Eesti Ornitoloogiaühing esitas ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Eesti Ornitoloogiaühing esitas 5. veebruaril Keskkonnaametile oma ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõule. Ornitoloogiaühing on seisukohal, et senikaua kui Matsalu linnualal ei ole kaitse-eesmärke saavutatud, ei ole kaitsekorra leevendamine põhjendatud ja teatud piirangute lisamine on hädavajalik.

Loe edasi ...

Talvikesed.
Foto: Kadri Niinsalu.

Algas maismaa talilinnuloenduse kolmas periood

Ornitoloogiaühing tuletab vabatahtlikele meelde, et tänasest kuni 28. veebruarini kestab maismaa talilinnuloenduse viimane periood.

Loe edasi ...

Musttihane.
Foto: Kauro Kuik.

Suvise aialinnupäeviku seitsmenda hooaja kokkuvõte

Suvisel aialinnupäevikul oli mullu rekordaasta: vaatlusi tegi 1193 inimest 675 aias.

Loe edasi ...

Leevikesed ja rohevindid toidumajas.
Foto: Triin Leetmaa.

Aialinnuvaatlejad märkasid nädalavahetusel üle 50 000 linnu

Möödunud nädalavahetusel aedades ja parkides aialinde vaadelnud inimesed nägid esialgsetel andmetel rohkem kui 50 000 lindu vähemalt 65 liigist.

Loe edasi ...