Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid

Projekti eesmärk oli vastavalt Natura 2000 võrgustiku linnualade seirekavale teostada 2020. aastal standardiseeritud metoodikate alusel linnustiku inventuurid kuuel linnualal: Paljassaare, Kikepera, Nätsi-Võlla, Rubina, Mullutu-Loode, Käntu-Kastja.

Projekti kestus: juuli 2019 - mai 2021
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 16479