Soome lahe keskosa veelinnukogumite loendused

Projekti eesmärgiks on merel peatuvate veelinnukogumite loendus ainsas seni uurimata, kuid kõrge potentsiaaliga Soome lahe osas. Projekti läbiviimine kõrvaldab ühe peamise lünga merel peatuvate veelinnukogumite kohta käivates andmetes ja annab võimaluse saadud tulemuste kasutamiseks merelinnukogumite ja nende peatuskohtade kaitse vajaduste ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks, sh riikliku mereplaneeringu koostamiseks.

Projekti kestus: märts 2019 - detsember 2020
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 15555