Kablis tulid kokku metsakanaliste seirajad

22. november 2017

14.–15. oktoobril kogunesid Häädemeeste vallas Kablis metsakanaliste seirajad ja huvilised, et  vahetada muljeid ja teavet, kuidas edeneb metsakanaliste distantsloendus seirajate poolt vaadatuna. Metsakanaliste seire on kestnud juba seitse aastat, mistõttu oli igati paslik arutada loenduste seniseid tulemusi ja leida lahendusi probleemsetele kohtadele.

Metsakanaliste seiret viiakse läbi augustikuus transektloenduse meetodil ruudukujulisel seirealal, mille küljed on 2 km pikad (seega kokku 8 km). Metsakanaliste seire eesmärk on laanepüü, tedre ja metsise arvukuse muutuste ja produktiivsuse jälgimine. Need kolm liiki on kõik paiksed, sageli spetsialiseerunud kindlate elupaigatunnuste osas ning on seetõttu sobiv liigirühm looduses toimuvate muutuste hindamisel. Ja muutused juba toimuvad: viimastel aastatel joonistub nii tedre kui ka metsise arvukusnäitajatest välja püsiv langus, vaid laanepüül näitasid kaks viimast aastat tõusu.

Kokkutulekul arutati, kuidas garanteerida vajaliku hulga radade katmine (60 rada), milline oleks hea statistika jaoks optimaalne radade arv (80) ning kuidas seda saavutada, kui rahastust rohkemaks pole. Metsakanaliste seirelt läksid jutud metsise seirele ja bioloogiale ning arutleti, kuidas koondada kokku kevadistes metsiseseiretes ja augustikuistes metsakanaseiretes osalevad jõud. Võeti vastu otsus luua tuumikgrupp, kes sellega tegelema hakkab. Üldise heakskiidu sai mõte, et tuleks kaaluda EOÜ kanaliste töörühma moodustamist, et parandada omavahel infovahetust, jagada kogemusi, teha koos välitöid, kaasata uusi huvilisi ning arendada ühingu vabatahtlike võrgustikku.

Kõik, kes soovivad osa võtta metsakanade seirest, võiksid endast märku anda metsakanaliste distantsloenduse koordinaatorile Andrus Jairile! Meil on vaja juurde uusi seirajaid, et saavutada optimaalne seireradade arv. Niiviisi aitad meil jälgida nende lindude käekäiku ja meie looduses toimuvaid muutusi. Metsakanaliste seire aruannetega on võimalik tutvuda Keskkonnaagentuuri seireuuringute portaalist: http://seire.keskkonnainfo.ee/. Metsakanaliste seiret rahastab Keskkonnaagentuur

Lisainfo: Andrus Jair, andrus.jair@gmail.com

Fotol: metsakanaliste seirajad ja huvilised. Foto on tehtud 15. okt hommikul, mil osa nõupidamisest osavõtnuid olid juba Kablisse siirdunud. Autor Andrus Jair.