Varesed ja kalmuküünlad

Küünalde näppamine on vareste, harakate ja teiste lindude poolt  üle maailma laialt levinud komme. Eestis on kalmuküünalde spetsialistideks peamiselt hallvaresed.  Lindude eesmärk on süüa vaha, sest see on energiarikas ja võrreldav teiste rasvadega.  Paraku jäävad tühjaks söödud plastümbrised vedelema ja muutuvad loodust reostavaks prügiks. 

Kalmuküünalt hiivav hallvares Tartu Raadi kalmistu juures. 
Foto: Andres Kalamees

Probleemi saab vältida, kui kasutada kalmistutel suletud küünlalaternaid ja panna sinna tavalisi, plast- ja klaasümbriseta küünlaid.  Oluline on ka,  et jäätmekonteiner, kuhu kalmistul vahajääkidega küünlaid pannakse, oleks suletud. Varesed on nimelt väga osavad ka lahtisi jäätmekonteinereid puistama.