Hall-kärbsenäpp, linavästrik, punarind

  Veel näidiseid  
 
Põhja sisemõõt: ca 13x13 cm
Kasti sisekõrgus: ca 12-13 cm
Kasti kõrgus maast: 1.5-3 m
   
Hall-kärbsenäpp
Tavaline pesakastilind.
Kasti võib paigaldada koduaeda,
parki või mõnda
hõredamasse metsatukka.
Linavästrik
Harv pesakastilind.
Kasti võib paigaldada
koduaeda või
avatud maastikele.
Punarind
Harv pesakastilind.
Kasti võib paigaldada koduaeda,
parki või leht- ja segapuistutesse.