Musträstas

    Veel näidiseid
 
Põhja sisemõõt: ca 15x15 cm
Kasti sisekõrgus: ca 12-13 cm
Kasti kõrgus maast: 2-2.5 m
   
Musträstas
Harv pesakastilind.
Kasti võib paigaldada koduaeda pisut varjatumasse kohta (nt kuuri taha), parki või igasuguste puistute servaaladele.