EKO pöördumine: raied Rail Balticu hüvitusaladel on lubamatud ja tuleb heastada

19. märts 2024

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis eile kliimaministrile, RMK juhatuse esimehele ja Keskkonnaameti juhile avaliku pöördumise, kus väljendas nördimust raiete üle Rail Balticu mõju leevendamiseks mõeldud hüvitusaladel Pärnumaal. Ühendused soovivad, et algatataks uurimine ja kahju kompenseeritaks uute alade kaitsmisega.

Rail Balticu kui Eesti ajaloo ühe suurima taristuprojekti, läbi Eesti kulgeva raudtee trassikoridori ette jääb palju väärtuslikke elupaiku ning selle rajamine kahjustab oluliselt keskkonda. Riigiasutused leppisid möödunud aasta lõpus kokku, et metsise elupaikades toimuvate töödega seotud kahju hüvitamiseks võetakse kaitse alla mujal asuvad elupaigad, mis ka protsessi käigus välja valiti ja kinnitati. 6. märtsil selgus, et RMK on kahju hüvitamiseks mõeldud alad suures osas maha raiunud.

RMK ja Keskkonnaameti esindajad osalesid hüvitusmeetmete kava koostamisel, samuti saadeti kava neile kooskõlastamiseks. Ometi esitas RMK käesoleva aasta jaanuarikuu jooksul Rail Balticu kahjude hüvitamiseks planeeritavatele kaitsealadele ja nende puhvritele sadu raieteatisi. Kokku saadi Keskkonnaametilt luba 1107 hektari raiumiseks ning sellest 283 hektarit jõuti juba ka maha raiuda. Esitatud metsateatiste hulk ning raiete tegemise kiirus osutab RMK töötajate teadlikule otsusele võimalikult palju metsa ära raiuda enne, kui alad kaitse alla lähevad.

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg sõnas, et lubamatute raietega on kahjustatud nii keskkonda kui ka tekitatud riigile olulisi lisakulutusi. Raietega hävitati olulised metsise hüvitusalad ja nüüd tuleb alade valikuprotsessi uuesti alustada. "Kuna hüvitusaladeks olid määratud kõige kvaliteetsemad elupaigad, siis uusi, vähem kvaliteetseid alasid, tuleb sama mõju saavutamiseks kaitse alla võtta suuremal pindalal. Kindlasti tuleb välja selgitada, kes selle kahetsusväärse olukorra eest vastutavad ning tagada, et midagi sarnast tulevikus enam ei juhtu," selgitas Keerberg.

Tutvu pöördumisega siin.

Rohkem infot:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
liis.keerberg@eoy.ee
Telefon: 520 8967