Linnuliikide esinemiskategooriad

A - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud alates 1950. aastast.
B - loodusliku päritoluga liigid ja alamliigid, keda on kohatud ainult enne 1950. aastat.
C - liigid ja alamliigid, kes on introdutseeritud või vangistusest põgenenud isendite najal moodustanud looduses püsiva populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist väljaspoolt Eestit. 
D - ebaselge päritoluga liigid ja alamliigid.
E - vangistusest pääsenud liigid.