Hiiesõbralikuks teoks nimetati pesitsusrahu eest seismine

3. detsember 2022

Hiite Maja sihtasutus tunnustas 3. detsembril Eesti Ornitoloogiaühingut ja Päästame Eesti Metsad MTÜ-d linnurahu edendamise eest.

Hiiesõbraliku teona nimetati vabaühenduste pikaajalist tegevust pesitsusrahu eest seismisel. Eesti Ornitoloogiaühing on alates 1999. aastast järjekindlalt selgitanud ametnikele, metsaomanikele ja avalikkusele pesitsusrahu tähtsust. 2020. aastast alates on pesitsusrahu eest väljas ka Päästame Eesti Metsad MTÜ.

Eesti Ornitoloogiaühing on koostöös Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga ja Eesti Metsloomaühinguga algatanud kaks pesitsusrahu teemalist kohtuasja, korraldanud koos Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga pesitsusrahu kampaaniaid, loonud kodulehe pesitsusrahu.org ning kogunud annetusi pesitsusrahu toetuseks. Päästame Eesti Metsad on käivitanud ka Pesitsusraadio ja algatanud pesitsusrahu petisiooni.

Hiite Maja juhataja Ahto Kaasik sõnas, et lindude pesitsusrahu hoidmine on kooskõlas meie põlise looduskultuuri ja hiietavadega. Linnud on oluline osa elustikust ning lahutamatu osa looduslikest pühapaikadest. Pesitsusrahu iseenesest ei päästa pühapaiku raiumise eest, kuid toob mõneks kuuks aastas rahu pühadele puudele ja seal pesitsevatele lindudele.

Hiite Maja sihtasutus on alates 2010. aastast tunnustatud sadakonda hiiesõbralikku ettevõtmist. Teiste hiiesõbralikeks tegudeks nimetatud ettevõtmistega saab tutvuda siin.