LIFE projekt väike-laukhane kaitsmiseks

Projekti ametlik nimi: Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe (LIFE19 NAT/LT/000898)

Projekti eesmärk on peatada kriitilises seisundis (CR - critically endangered) Fennoskandia väike-laukhane (Anser erythropus) populatsiooni vähenemine, rakendades konkreetseid kaitsemeetmeid Kreekas, Ungaris, Leedus, Eestis ja Soomes.

Projektis osalejad
Projekti juhtorganisatsioon on Leedu Ornitoloogiaühing (LOD). Eestis koordineerib töid Eesti Ornitoloogiaühing.

Projekti partnerid: UNEP/AEWA Secretariat (Saksamaa), Hortobágy National Park Directorate (HNPD, Ungari), Hellenic Ornithological Society (HOS, Kreeka), Management Body of Evros Delta and Samothraki Protected Areas (MBEDSPA, Kreeka), Eesti Ornitoloogiaühing (Eesti), Metsähallitus Parks & Wildlife Finland (MHPWF, Soome), University of Oulu (Soome), WWF Finland (Soome).

Projekti kestus: oktoober 2020 – august 2025

Projekti rahastajad: Euroopa Liit, Leedu Keskkonnaministeerium, Norra Keskkonnaagentuur, Ungari Põllumajandusministeerium

Projekti koduleht: wwf.fi/lwfg
Väike-laukhane vaatlused: www.piskulka.net

Kontakt:
Andres Kalamees
projekti koordinaator Eestis
andres.kalamees@eoy.ee

Projekti tutvustus

Üldeesmärk on aidata kaasa Fennoskandia väike-laukhane populatsiooni taastamisele ja soodsa kaitseseisundi saavutamisele, nagu on sätestatud rahvusvahelises liigi kaitse tegevuskavas. See tähendaks, et Fennoskandia populatsioon ületab 1000 isendit ja ei vähene, pesitsuspiirkond on stabiilne või laienev ning piisaval tasemel hooldatud ning kaitstud elupaiku on saadaval kõigil võtmealadel.

Projekt on suunatud Fennoskandia asurkonnale. Osalevad riigid täidavad sellega endale võetud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu linnudirektiivist, samuti AEWA, Berni ja Bonni Metsloomade rändliikide kaitse konventsioonist. Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik.

Peamised tegevused Eestis:

  • kevadiste rändepeatuspaikade seire Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal;
  • väike-laukhane peatumisalade maakasutuse muutuste analüüs;
  • kohtumised kohalike maahooldajate ja talunikega, teemapõhised ettekanded ekspertidelt koos aruteluga;
  • väike-laukhane kaitseks vajalike erimeetmetega soovituste väljatöötamine riikliku maaelu arengu programmi täiendamiseks;
  • rahvusvaheline koostöö.

Koostööpartnerid Eestis on kohalikud maahooldajad ja talunikud, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Maaeluministeerium.


Väike-laukhaned Hiiumaal. Foto: Maie Vikerpuur.