Linnade linnuvaatluspäev

Linnade linnuvaatluspäeva eesmärk on juhtida tähelepanu elurikkusele ja saabuvatele rändlindudele linnakeskkonnas.

Vaatluspäev toimub märtsi viimasel pühapäeval ning välja selgitatakse kõige liigirikkam linn.

Reeglid

  • Vaatluste tegemise aeg on märtsi viimasel pühapäeval kella 5.00–13.00.
  • Vaatlusala on osalejate vabalt valitud linn Eesti vabariigis. NB! Linna piiridel tuleb arvestada haldusüksuse siseste linnapiiridega. Näiteks: rallialaks võib olla Haapsalu linnas üksnes linnasisene linn Haapsalu oma administratiivpiiridega. Sama kehtib ka kõigi teiste linnade kohta.
  • Linnade linnuvaatluspäeval võib osaleda nii ökoretke tehes (jalgsi, jalgrattaga jne) kui ka mootorsõidukit kasutades.
  • Osaleda võib üksi või kuni kuueliikmelise võistkonnaga. Kui osaletakse mitmekesi, siis peab igat linnuliiki nägema või kuulma üle poole võistkonna liikmetest (kahest kaks, kolmest kaks, neljast kolm jne).
  • Arvesse lähevad üksnes need linnuliigid, keda nähti linna administratiivpiiridest lahkumata. NB! Kirja pandud linnud ise võivad olla linnast kilomeetreid eemal.
  • Elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine on keelatud. Isetehtud häälitsused (näiteks vilistamine) on lubatud.
  • Kirja tuleb panna osalejate nimed, vaatlusalaks olnud linna nimi ning reeglite kohaselt vaadeldud linnuliikide loend.
  • Linnade linnuvaatluspäeva tulemused tuleb saata vaatluspäeval hiljemalt kella 16.00-ks linnade linnuvaatluspäeva koordinaatorile Tarvo Valkerile aadressile tarvo.valker@eoy.ee. Tähtajast hiljem esitatud andmed kokkuvõtte tegemisel ja kõige linnuliigirikkama linna väljaselgitamises arvesse ei lähe.

Linnade linnuvaatluspäeva korraldab Eesti Ornitoloogiaühing 2002. aastast.

Lisateave:
Tarvo Valker
Linnade linnuvaatluspäeva koordinaator
tarvo.valker@eoy.ee
Tel 5393 2684