Mereliste rahvusvahelise tähtsusega linnualade uuendamine

Projekti eesmärk oli mereliste rahvusvahelise tähtsusega linnualade nimekirja ja piiride uuendamine. Projekti käigus töötati läbi uuem teaduskirjandus, eesmärgiga täpsustada mereliste linnualade piiritlemise tänapäevane metoodika. Tuginedes käesoleval sajandil läbiviidud lennu- ja laevaloenduste andmetele, piiritleti täiendavad merelindudele olulised peatumisalad, mis ületavad rahvusvahelise tähtsusega alade kriteeriume.

Projekti kestus: detsember 2020 - juuni 2022
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 17041