Öölaulikute loendus

Öölaulikute hulka kuuluvad linnuliigid, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele. Öölaulikud on näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik, öösorr, erinevad ritsiklinnud ja roolinnud.

Öölaulikute loenduse eesmärk on saada teavet nimetatud liikide elupaigakasutuse ja arvukuse muutuste kohta.


Põllu- ja rohumaadel pesitsev rukkirääk laulab kõige aktiivsemalt öösel. Foto: Karl Adami.

Loendamisel saavad osaleda kõik vabatahtlikud linnuhuvilised, kes tunnevad öölaulikud ära hääle järgi. Kuna loendada tuleb valdavalt pimedas, siis on võimatu kontrollida liigimäärangut linnu välimuse järgi. Kasulik on enne loendamist meelde tuletada ja üle korrata öölindude laulud ja häälitsused (vt viiteid juhendite alt). Vajadusel tuleb linnu hääl või laul salvestada, et määrangut kontrollida.

Loendusperioode on kolm: 20.–31. mai, 1.–12. juuni ja 13.–24. juuni. Igal loendusperioodil tuleb teha üks loenduskäik. Kui kõigil kolmel perioodil pole võimalik loendust teha, tuleks valida vähemalt üks sobiv periood. Loendada on soovitatav kella 24 ja 3 vahel öösel (vähemalt kella 23–6 vahel).

Loendada tuleb võimalikult hea ilmaga (soe, tuuletu või nõrk tuul). Kui loendusperioodil ei ole sobiliku ilmaga öid, võib loenduse mõned päevad edasi lükata.

Öölaulikute loendamiseks sobib igasugune maastik, näiteks põõsastikud, niidud, kaldavallid, roostikud, samuti mets, aiad ja lodud. Raja pikkus võiks olla 10 km.

Loendusankeedile tuleb kirja panna vaatluskoht ja -aeg, raja pikkus (100 m täpsusega), ilmaandmed, kuuldud liigid ja isendite arv. Ankeet tuleb pärast viimast loendusperioodi saata koordinaatorile Jaanus Eltsile aadressil jaanus.elts@eoy.ee.

Ornitoloogiaühing alustas öölaulikute loendustega 1991. aastal.

Lisainfo:
Jaanus Elts
Öölaulikute loenduse koordinaator
jaanus.elts@eoy.ee