Osale sel nädalavahetusel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch

1. oktoober 2020

Ornitoloogiaühing kutsub loodushuvilisi sel laupäeval ja pühapäeval, 3.–4. oktoobril vaatlema rändlinde ja oma vaatlustest teada andma.

Rändlinde võib vaadelda ühel või mõlemal päeval nii oma kodu ümbruses kui ka pikematel retkedel. Kirja tuleb panna nähtud ja kuuldud linnuliigid, iga liigi arvukus, vaatluse tegemise aeg, täpne vaatluskoht ja vaatlejad.

Andmed palume sisestada kokkuvõtte tegemise jaoks hiljemalt 4. oktoobril kella 16-ks rakenduse Legulus kaudu või otse andmehalduse keskkonda PlutoF, kust need jõuavad portaali eElurikkus. Algajatel soovitame kasutada andmete edastamiseks rakendust Legulus, mille kasutusjuhendi leiab ühingu teabelehest Tiirutaja nr 48.

Rahvusvahelisi linnuvaatluspäevi EuroBirdwatch korraldab BirdLife International 1993. aastast. Vaatluspäevade eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu rändlindudele, nende elupaikadele ja vajadustele rände ajal. Tänavu võtavad vaatluspäevadest osa 35 Euroopa ja Kesk-Aasia riigi elanikud.

Lisainfo:
Eesti Ornitoloogiaühing
eoy@eoy.ee
www.eoy.ee