Väljaanded

2-3 korda kuus ilmub ornitoloogiaühingu elektrooniline uudiskiri, milles edastatakse teavet lindudega seotud päevakajalistest sündmustest.

Neli korda aastas ilmub linnuhuviliste teabeleht „Tiirutaja“, kus kajastatakse populaarteaduslikus võtmes linde ja nende uurimist puudutavaid uudiseid, juhiseid, ülevaateid, saabuvaid sündmusi jm.

Kaks korda aastas annab ornitoloogiaühing välja teadusajakirja „Hirundo“. Ajakirjas ilmuvad eelkõige originaalsed uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitselistest probleemidest.

Lisaks annab ornitoloogiaühing välja linnuhariduslikke ja linnukaitselisi juhendeid  ning muid trükiseid.