Eesti Ornitoloogiaühing otsib kommunikatsiooni spetsialisti

11. aprill 2024

Eesti Ornitoloogiaühing otsib hakkajat ja korrektset kommunikatsiooni spetsialisti, kes aitaks tõhusamalt ellu viia ühingu teavitustööd.

Sobid hästi kommunikatsiooni spetsialisti positsioonile ja meie kollektiivi, kui sul on:

 • kommunikatsioonialane kõrgharidus ja valdkonna töökogemus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti ja inglise keeles, kasuks tuleb vene keele oskus;
 • valmidus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • loodushoidlik maailmavaade või huvi looduse vastu.

Peamised tööülesanded on:

 • kommunikatsioonistrateegia koostamine ja elluviimine;
 • kommunikatsioonikanalite (kodulehed, sotsiaalmeedia, listid jm) haldamine ja nende jaoks sisu loomine (sh visuaalide kujundamine);
 • pressiteadete, uudiste ja uudiskirjade koostamine ja levitamine;
 • annetus- ja teavituskampaaniate planeerimine ja elluviimine;
 • sisekommunikatsiooni korraldamine ja arendamine;
 • suhtlemine ühingu partneritega Eestis ja välismaal oma valdkonna tegevuste raames.

Omalt poolt pakume:

 • osalist tööaega (0,5 kohta);
 • töötasu 900 eurot kuus;
 • paindlikku töögraafikut;
 • kaugtöö võimalust;
 • tervise- ja spordikulude kompensatsiooni;
 • missioonitundega kollektiivi Eesti ühes suurimas looduskaitse organisatsioonis.

Kandideerimiseks saada oma elulookirjeldus ja kuni ühe A4 lehekülje pikkune motivatsioonikiri 25. aprilliks aadressile eoy@eoy.ee.

Töökuulutus portaalis CV Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing on 1921. aastast tegutsev looduskaitseorganisatsioon, kes uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linnustikku. Ühing teeb seireid, rakendusuuringuid ja koostab eksperthinnanguid, osaleb kohalikes ja rahvusvahelistes linnukaitseprojektides ning linnustiku käekäiku mõjutavate keskkonnaotsuste ja -poliitikate kujundamises, korraldab teavituskampaaniaid, avalikke linnuvaatlusi ja muid ettevõtmisi. Ühingusse kuulub ligi 700 liiget, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge.

Lisateave:
Kaarel Võhandu
Juhataja
kaarel.vohandu@eoy.ee
Tel 528 7694

Samal teemal

Eesti Ornitoloogiaühing pakub tööd linnukaitse spetsialistile

Eesti Ornitoloogiaühing otsib oma kollektiivi juurde poole kohaga linnukaitse spetsialisti.

Loe edasi ...