Eesti Ornitoloogiaühing pakub tööd linnukaitse spetsialistile

23. jaanuar 2023

Eesti Ornitoloogiaühing otsib oma kollektiivi juurde poole kohaga linnukaitse spetsialisti.

Põhilised tööülesanded on:

 • linnukaitselise mõjuga otsustusprotsesside jälgimine, ühingu seisukohtade kujundamine ja kaitsmine;
 • ühingu esindamine linnukaitselistes küsimustes, suhtlemine vastavate asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
 • linnukaitseprojektide algatamine ja eestvedamine.

Sobid linnukaitse spetsialisti ametikohale ja meie kollektiivi, kui sul on:

 • vähemalt magistrikraad loodusteaduste vallas;
 • head teadmised ökoloogiast ja Eesti linnustikust;
 • tahe Eesti looduse ja lindude heaks midagi ära teha;
 • valmidus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles.

Kasuks tuleb:

 • eelnev kogemus huvikaitse ja/või keskkonnapoliitika valdkonnas;
 • võõrkeelte oskus.

Omalt poolt pakume:

 • töötasu 800–900 eurot sõltuvalt kogemusest;
 • paindlikku töögraafikut;
 • kontorikohta Tartus ja kaugtöövõimalust;
 • võimalust suurendada töökoormust muudes projektides osalemisega.

Kandideerimiseks saada oma CV ja kuni ühe A4 lehekülje pikkune motivatsioonikiri 6. veebruariks aadressile eoy@eoy.ee.

Eesti Ornitoloogiaühing on juba üle 100 aasta tegutsenud looduskaitseorganisatsioon, kes uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linnustikku. Ühing teeb seireid, rakendusuuringuid ja koostab eksperthinnanguid, osaleb kohalikes ja rahvusvahelistes linnukaitseprojektides ning linnustiku käekäiku mõjutavate keskkonnaotsuste ja -poliitikate kujundamises, korraldab avalikke linnuvaatlusi ja muid üritusi. Ühingusse kuulub 670 liiget, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge.

Lisateave:
Kaarel Võhandu
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja
kaarel.vohandu@eoy.ee
Tel 528 7694
www.eoy.ee