Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ning kliimaküsimused

21. veebruar 2019

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) avaldas täna koondhinnangu erakondade keskkonnalubadustele. Erakondade valimisprogrammides on keskkonnateemad varasematest aastatest enam esindatud - pea iga erakond on andnud lubadusi metsanduse valdkonna probleemide lahendamiseks, mitmes on esitatud visioon kliimamuutuse ja energeetikaküsimustega tegelemiseks. EKO hinnangud erakondade vastustele konkreetsetes küsimustes koos lühikommentaariga valimisprogrammidele on üleval EKO kodulehel.

"Üldiselt tuleb erakondi kiita püüdluse eest keskkonnaküsimusi paremini mõista ja adresseerida. See väljendub nii sisulisemates programmilistes lubadustes, EKO-le antud vastustes kui ka kampaaniates keskkonnalubaduste nähtavamaks toomises," ütles erakondade valimisprogramme võrrelnud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. "Aeg näitab, kas adekvaatne tegevuskava kliimamuutuste ja elurikkuse kao pidurdamiseks kujuneb ka osaks uue valitsuse koalitsioonileppest," lisas Vaarmari.

Riigikogu valimiste eel küsis EKO erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Erakondadelt saadud vastused avaldati koos ekspertide kommentaaridega valdkondade kaupa alates jaanuari lõpust EKO kodulehel. Vastuseid analüüsinud ja kommenteerinud eri valdkondade ekspertide hinnanguid võrreldes paigutuvad keskkonna suhtes kõige vastutustundlikumale poolele ootuspäraselt Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, aga ka Sotsiaaldemokraadid. Skaala teise äärde paigutus kõige selgemalt EKRE, kelle vastused on pälvinud vaid madalaimaid hindepunkte. Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja Eesti200 laveerivad vahepealsel alal.

Keskkonnaühendused esitasid erakondadele küsimusi viies suuremas valdkonnas, kus lähiajal langetatavad otsused on kõige määravamad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike kaasamine looduse hoidmisse ning keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond saatis vastuseks viite oma programmile.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Rohkem infot:
Kärt Vaarmari
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
kart@elfond.ee
Tel 527 4761

Samal teemal

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes

Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal.

Loe edasi ...

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Erakondade nägemused Eestis suure mõjuga taristuobjektide rajamiseks on kardinaalselt erinevad

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) küsis Riigikogu valimiste eel erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Teiste hulgas uuriti erakondade arvamusi suurte investeeringute kohta, nagu näiteks Saaremaa sild ja Est-Fori tselluloositehas, mille puhul puudub Eesti poliitilisel maastikul üksmeel. Kõikide erakondade vastused ning ekspertide kommentaarid on avalikud EKO veebilehel.

Loe edasi ...