Erakondade nägemused Eestis suure mõjuga taristuobjektide rajamiseks on kardinaalselt erinevad

31. jaanuar 2019

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) küsis Riigikogu valimiste eel erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Teiste hulgas uuriti erakondade arvamusi suurte investeeringute kohta, nagu näiteks Saaremaa sild ja Est-Fori tselluloositehas, mille puhul puudub Eesti poliitilisel maastikul üksmeel. Kõikide erakondade vastused ning ekspertide kommentaarid on avalikud EKO veebilehel.

Keskkonnateemad on võtmepositsioonil paljudes Eesti tulevikku puudutavates küsimustes. Näiteks kerkib pidevalt valimistega seoses päevakorda Saaremaa silla rajamine üle Suure väina. "Hiiglasliku taristu rajamine toob kaasa suured muutused looduskeskkonnas, seda tuleb arvestada kõrvuti majandusliku mõõtmega," ütles Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke. "Mõned uuemad Eesti erakonnad ei näe siin piisavat keskkonnariski, vanemad parteid on enda väljaütlemistes pigem realistlikumad," kommenteeris Volke erakondade seisukohti. Alates 2006. aastast on Saaremaa püsiühenduse aruteludes pidevalt silla küsimus õhku tõusnud ning lõplikku otsust pole suudetud teha. "Suurte taristuobjektide rajamine peab olema poliitikutel paremini läbi mõeldud, ei saa käia üks lakkamatu arutelu, kui ohud näiteks nii linnustikule kui ka mereimetajatele on kord juba kaardistatud," lisas Volke.

Keskkonnaühendused esitasid erakondadele küsimusi viies märkimisväärse keskkonnamõjuga valdkonnas, milles lähiajal langetatavad otsused on kõige olulisemad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike ja maakasutajate kaasamine elurikkuse hoidmisse ning õiglased ja eesmärgipärased keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Eesti erakondadest Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond küsimustele sisuliselt ei vastanud, vaid saatis vastuseks üksnes oma programmi.

Erakondade vastused avaldatakse koos ekspertide kommentaaridega, et aidata valijatel paremini mõista poliitikute sihte ja seisukohti keskkonnateemadel. Alates tänasest avaldatakse vastused teemade kaupa EKO veebilehel iga nädal kuni valimisteni. Koondhinnang erakondade seisukohtadele põletavates keskkonnaküsimustes avaldatakse 20. veebruaril enne eel- ja elektrooniliste valimiste algust.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Lisainfo:
Kärt Vaarmari
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
kart@elfond.ee
Tel 527 4761

Veljo Volke
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht
veljo.volke@eoy.ee
Tel 5615 7088

Samal teemal

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ning kliimaküsimused

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) avaldas täna koondhinnangu erakondade keskkonnalubadustele. Erakondade valimisprogrammides on keskkonnateemad varasematest aastatest enam esindatud - pea iga erakond on andnud lubadusi metsanduse valdkonna probleemide lahendamiseks, mitmes on esitatud visioon kliimamuutuse ja energeetikaküsimustega tegelemiseks. EKO hinnangud erakondade vastustele konkreetsetes küsimustes koos lühikommentaariga valimisprogrammidele on üleval EKO kodulehel.

Loe edasi ...

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes

Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal.

Loe edasi ...