Ornitofenoloogilised vaatlused

Ornitofenoloogiliste vaatluste eesmärk on koguda andmeid esimeste rändlindude saabumisaegade kohta kevadel ning viimaste lindude lahkumisaegade kohta sügisel.

Fenoloogilisi vaatlusi on tegema oodatud nii algajad linnuhuvilised kui ka kogenud vaatlejad. Ainuke tingimus on, et vaatleja on täiesti veendunud liigi määrangu õigsuses.

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatlusandmed palume saata aadressile feno@eoy.ee, sisestada andmehalduse keskkonda PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, kust need jõuavad ka portaali eElurikkus. Palume andmete esitamiseks valida ühe mooduse, et vältida topeltsisestusi. Rakenduse Legulus kasutusjuhendi leiab teabelehest Tiirutaja nr 48.


Kevadekuulutaja kuldnokk. Foto: Tiiu Tali.

Fenoloogiliste vaatluste juures on kõige olulisem rohke andmestik, mille põhjal oleks võimalik teha adekvaatseid järeldusi fenoloogiliste muutuste kohta.

Eesti esimese fenoloogilise vaatlusvõrgu rajas Eesti Looduseuurijate Selts 1922. aastal. Alguses tähendati üles kevade ilminguid, hiljem lisandusid aastaringsete tähelepanekute registreerimised, rändlindude vaatlused ja muu. Fenovaatluste tulemusi on kasutatud kogumike sarjas "Abiks loodusevaatlejale", Eesti riikliku bioloogilise seire programmis ja mujal.

Lisainfo:
Tiiu Tali
Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator
feno@eoy.ee