Toimus kohtuistung Elbu raba kaevandamise vaidluses

26. august 2021

Täna, 26. augustil, toimus Tallinna halduskohtus kohtuistung  Eesti Ornitoloogiaühingu poolt vaidlustatud Elbu raba kaevandusloa asjas. Kaebus halduskohtule kaevandusloa tühistamiseks esitati 2020. aasta novembris. Ligikaudu 7000 hektari suurune Elbu raba kuulub Eesti suurimate soode hulka, see on üks tähtsamaid soolindude pesitsuspaiku ning kogu Euroopas üks vähestest ulatuslikest lagerabadest. Raba säilimist ohustab piirkonnas järjest laienev turbakaevandamine. 

Vaidlusalune luba võimaldaks kaevandada turvast 331,85 hektarilisel heas seisundis sooalal, mille kõrvale on taotlemisel kaevandusluba veel 500 hektarile. Mõlema ala osas on varasemalt teinud  eksperdid ja algul ka Keskkonnaamet kaitse alla võtmise ettepaneku, kuid need jäid siiski kaitse alt välja. 

Looduskaitse arengukava kohaselt tuleb looduslike turbaalade edasist kuivendamist vältida ja eelistada turba kaevandamise jätkamist juba kuivendusest rikutud aladelt.  Looduslikus seisundis rabas kaevandamise lubamine on otseses vastuolus Eesti kohustusega tagada selle esmatähtsa elupaigatüübi soodne seisund. 

Olukorras, kus üleilmselt tehakse enneolematuid pingutusi elurikkuse- ja kliimakriisist välja tulemiseks, on mõeldamatu jätkuvalt hävitada meie kõige esinduslikumaid looduskooslusi, mis ühtlasi omavad sedavõrd suurt tähtsust süsiniku siduja ja talletajana. Täna peaksime Soome eeskujul arutama, kas ja millal turba kaevandamise täielikult lõpetame, mitte vaidlema, kas lubatav on meie kõige väärtuslikumaid rabasid kaevandamisega hävitada.

Eesti Ornitoloogiaühingut esindavad Elbu raba kohtuvaidluses Siim Vahtrus ja Piret Kergandberg advokaadibüroost WALLESS.

Lisainfo:
Veljo Volke
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht
Tel 5615 7088
veljo.volke@eoy.ee
www.eoy.ee

Samal teemal

Elbu raba.
Foto: Mati Kose

Riigikohus tegi Elbu raba turbakaevandamise kaasuses keskkonnakaitse seisukohalt märgilise otsuse

Riigikohus tühistas linnurikkasse Elbu rabasse OÜ-le Hiiu Turvas antud turba kaevandamise loa, sest selle andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele lindudele ja nende elupaigale.

Loe edasi ...

Vaade Elbu rabale septembris 2020.
Foto: Mati Kose.

Õigusemõistmise nädala raames saab vaadata ringkonnakohtu istungit Elbu raba kaevandamise vaidluses

Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 11.00 toimub Tallinna ringkonnakohtu istung Elbu rabasse antud turbakaevandamisloa vaidluses. Õigusemõistmise nädala raames on huvilistel võimalik veebis vaadata istungi otseülekannet.

Loe edasi ...

Vaade Elbu rabale septembris 2020.
Foto: Mati Kose.

Ornitoloogiaühing vaidlustas Elbu rabasse kaitsealuste soolindude elupaika antud turbakaevandusloa

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas Keskkonnaameti otsuse anda OÜ-le Hiiu Turvas luba kaevandada Lavassaare soostikus asuvas Elbu rabas turvast. Ornitoloogiaühing nõuab keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist, sest kaevandamisel hävib looduslikus seisundis raba koos kaitsealuste linnuliikide elupaikadega.

Loe edasi ...