Õigusemõistmise nädala raames saab vaadata ringkonnakohtu istungit Elbu raba kaevandamise vaidluses

30. september 2022

Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 11.00 toimub Tallinna ringkonnakohtu istung Elbu rabasse antud turbakaevandamisloa vaidluses. Õigusemõistmise nädala raames on huvilistel võimalik veebis vaadata istungi otseülekannet.

Eesti Ornitoloogiaühing taotleb apellatsioonkaebuses Keskkonnaameti poolt Elbu V turbatootmisalale antud kaevandusloa tühistamist. Elbu raba on üks Eesti esinduslikumaid lagerabasid ja üliväärtuslik elupaik rabalinnustikule.

Kohtuasjas vaieldakse mitmes kaalukas keskkonnaõiguslikus küsimuses:

  • kas turba kaevandamisega võib hävitada esmatähtsa elupaiga staatusega ning tähtsate linnualade kriteeriumidele vastavaid, kuid veel kaitse alla võtmata alasid;
  • kas keskkonnamõju hindamise käigus peaks hindama kaevandusmõju soostikus tervikuna, arvestades olemasolevaid ja taotletavaid lube või piisab mõju hindamisest üksiku mäeeraldise kaupa;
  • kas keskkonnamõjude hindamise raames tohib välja pakkuda leevendusmeetmena rajada kaevandusala ja loodusliku soo vahele selline tõkketamm, mille toimivus ei ole leidnud tõendamist;
  • kas keskkonnaluba andes võib arengukavadest tulenevad suunised (nagu kaevandamise lõpetamine looduslikel turbaaladel) jätta tähelepanuta.

Nende ja teiste oluliste teemade käsitlemiseks on Tallinna Ringkonnakohus kutsunud osapooled kohtuistungile. Eesti Ornitoloogiaühingut esindavad kohtus advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Siim Vahtrus, ühingu linnukaitse spetsialist ja keskkonnajurist Liis Keerberg ning ühingu linnukaitsekomisjoni liige Indrek Tammekänd.

Õigusemõistmise nädala raames saab istungit jälgida veebi teel. Vajalik on eelregistreerumine siin, valides esmaspäeval, 3. oktoobril kell 11 algava Tallinna ringkonnakohtu istungi.

Elbu raba linnukaitselistest väärtustest annab ülevaate Keskkonnaagentuuri 2021. aasta madalsoode ja rabade linnustiku seirearuanne.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
Tel 520 8967
liis.keerberg@eoy.ee

Samal teemal

Elbu raba.
Foto: Mati Kose

Riigikohus tegi Elbu raba turbakaevandamise kaasuses keskkonnakaitse seisukohalt märgilise otsuse

Riigikohus tühistas linnurikkasse Elbu rabasse OÜ-le Hiiu Turvas antud turba kaevandamise loa, sest selle andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele lindudele ja nende elupaigale.

Loe edasi ...

Vaade Elbu rabale septembris 2020.
Foto: Mati Kose.

Ornitoloogiaühing vaidlustas Elbu rabasse kaitsealuste soolindude elupaika antud turbakaevandusloa

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas Keskkonnaameti otsuse anda OÜ-le Hiiu Turvas luba kaevandada Lavassaare soostikus asuvas Elbu rabas turvast. Ornitoloogiaühing nõuab keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist, sest kaevandamisel hävib looduslikus seisundis raba koos kaitsealuste linnuliikide elupaikadega.

Loe edasi ...