Leitud kokku 2 vastust

Otsiti "Elbu raba" märksõna

Leitud 0 vastust sündmustest

Leitud 2 vastust artiklitest

Toimus kohtuistung Elbu raba kaevandamise vaidluses

Täna, 26.augustil, toimus Tallinna halduskohtus kohtuistung  Eesti Ornitoloogiaühingu poolt vaidlustatud Elbu raba kaevandusloa asjas. Kaebus halduskohtule kaevandusloa tühistamiseks esitati 2020. aasta novembris. Ligikaudu 7000 hektari suurune Elbu raba kuulub Eesti suurimate soode hulka, see on üks tähtsamaid soolindude pesitsuspaiku ning kogu Euroopas üks vähestest ulatuslikest lagerabadest. Raba säilimist ohustab piirkonnas järjest laienev turbakaevandamine. 

Loe edasi ...

Ornitoloogiaühing vaidlustas Elbu rabasse kaitsealuste soolindude elupaika antud turbakaevandusloa

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas Keskkonnaameti otsuse anda OÜ-le Hiiu Turvas luba kaevandada Lavassaare soostikus asuvas Elbu rabas turvast. Ornitoloogiaühing nõuab keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist, sest kaevandamisel hävib looduslikus seisundis raba koos kaitsealuste linnuliikide elupaikadega.

Loe edasi ...