Metskurvitsate mängulennu loendus

Metskurvitsate mängulennu jälgimise eesmärk on hinnata metskurvitsa suhtelist arvukust ja selle muutusi. Metskurvitsa tegeliku arvukuse hindamine on väga keeruline ja töömahukas, samas võimaldab mängulennu aktiivsuse jälgimine saada piisavalt hea ülevaate liigi seisundist Eestis.

Metskurvitsate mängulennu loendusperiood on 25. aprillist kuni 10. maini, mil kurvitsad on eriti aktiivsed. Loendust on hea teha paikades, kus võib eeldada aktiivset mängu ja avaneb laiem vaade, näiteks raiesmike ja noorendike servad, suuremate sihtide ristumiskohad. Loendust tuleb igas valitud punktis teha ühel õhtul kella 21.00–22.30. Kirja tuleb panna kõik 1,5-tunnise loenduse ajal saadud kontaktid ehk nähtud ja/või kuuldud metskurvitsad. Loendusmetoodika täpse kirjelduse leiab juhendite alt.

Loendusandmed tuleb saata 15. maiks metskurvitsa mängulennu loenduse koordinaatorile Jaanus Auale.


Metskurvits lendamas. Foto: Mari Raamat

Metskurvitsa mängulend

Metskurvits on suurema osa ajast peidulise eluviisiga lind. Kevadise mängu ajal muutub ta just õhtutundidel häälekaks ning näitab end meeleldi. Metskurvitsa sirgjoonelist lendu saadavad häälitsused, mis algavad justkui krooksumisega ja lõpevad kõrge "piitsalöögiga". Kuula metskurvitsa häälitsusi ja laulu.

Metskurvitsa arvukust on tavapäraste võtetega keeruline hinnata, sest mängulend toimub üle suure ala ning sugugi mitte mööda püsivat trajektoori. Kui lähestikku pesitseb mitu paari, siis omandab territooriumi markeerimine juba turniiri tunnused ning isased asuvad lennus üksteisega rivaalitsema ning väiksemale alale koondub lendama suurem arv kurvitsaid. Seepärast nimetatakse metskurvitsa mängulendu ka õhuturniiriks (erinevalt tedre või metsise mängust, mis toimub maas ja kindlapiirilisel alal).

Kuna ühest punktist võib üle lennata mitu erinevat kurvitsat ning vaatlejal on keeruline isendite vahel vahet teha ja aru saada, mitu korda neist keegi lendu sooritas, räägitakse selle loenduse puhul kontaktidest (üks nähtud või kuuldud metskurvits on üks kontakt).

Lisateave:
Jaanus Aua
Metskurvitsate loenduse koordinaator
jaanus.aua@gmail.com
Tel 5664 9369