Juhatus

Ühingut juhib ja esindab üheliikmeline juhatus ehk juhataja, kelleks on alates detsembrist 2020 Kaarel Võhandu.

Juhatuse liikme määrab nõukogu kolmeks aastaks. Juhatus sõlmib ühingu eesmärkide täitmiseks lepinguid, kirjutab alla volikirjadele, käsutab ühingu vara ja vahendeid vastavalt põhikirjale ja õigusaktidele.