Üldkoosolek

Liikmete üldkoosolek on Eesti Ornitoloogiaühingu kõrgeim organ, mis koguneb vähemalt kord aastas. Tavapäraselt toimub EOÜ üldkoosolek varakevadel, märtsi lõpus - aprilli alguses Tartus. Üldkoosoleku pädevuses on muuhulgas EOÜ põhikirja vastuvõtmine ja muutmine, EOÜ tegevusega seotud põhimõtteliste küsimuste arutamine, liikmemaksu suuruse määramine, nõukogu suuruse määramine  ja nõukogu liikmete valimine.

Üldkoosoleku järel on traditsiooniliselt toimunud ka avatud ettekandepäev, kus tutvustatakse põhjalikumalt ornitoloogiliste uuringute ja projektide tulemusi või käsitletakse muid üldhuvitavaid linnustikuga seotud teemasid.