Röövlinnutöörühm

Röövlinnutöörühma eesmärgiks on Eestile iseloomuliku mitmekesise röövlinnustiku säilimine.

Röövlinnutöörühma olulisimaks tegevuseks on iga-aastane röövlindude seire püsialadel. Lisaks sellele koondab töörühm röövlindude pesitsusandmeid väljaspool püsialasid, kogub teateid haruldaste röövlindude esinemistest Eestis, viib läbi erinevaid uuringuid ja inventuure ning osaleb röövlindude kaitsega seotud probleemide lahendamisel. Töörühm tegeleb ka röövlindude tutvustamisega, näiteks olid 2015. aasta linnuks kolm viuliiki, 2009. aastal kodukakk ja 2005. aastal kanakull.

Kõrvukräts on kultuurmaastikes pesitsev kakuline. Foto: Igor Tseskidov

Röövlinnutöörühmal on tihe koostöö Kotkaklubiga, mis on enda vedada võtnud röövlinnustiku ühe osa – kotkaste – uurimise ja kaitse. Röövlinnutöörühm on osalenud aktiivselt ka üle-euroopalise röövlinnuseire koostöövõrgustiku EURAPMON tegevuses.

Töörühm saab kokku igakevadisel kokkutulekul, kus tehakse ülevaade möödunud röövlinnuaastast, seatakse plaane edaspidiseks, tutvustatakse uuemaid uurimistulemusi jms. Muul ajal suheldakse töörühma listi kaudu. Töörühma liikmed kohtuvad piirkondade kaupa ka omavahel, eeskätt välitöödel.

Röövlinnutöörühma tegevusi koordineerib alates 2023. aasta märtsis kolmeliikmeline juhtrühm koosseisus Jaan Grosberg, Olavi Vainu ja Pelle Mellov.

Kontakt:
Jaan Grosberg (jaan.grosberg@gmail.com)
Pelle Mellov (pellemellov@gmail.com)
Olavi Vainu (olavi.vainu@gmail.com)