Eesti Linnuharulduste Komisjon

Eesti Linnuharulduste Komisjon (HK) moodustati Eesti Ornitoloogiaühingu juurde 1977. aastal. HK korraldab oma tegevuse vastavuses Euroopa Linnuharulduskomisjonide Liidu  (Association of European Rarities Committees, AERC) poolt esitatavate ühtlustatud nõuetega. HK põhiülesandeks on sõltumatult kontrollida ja hinnata teateid haruldaste lindude kohta ning pidada Eesti Vabariigi territooriumil kindlaks tehtud linnuliikide ja -alamliikide nimestikku.  

HK peab hoolt kandma, et ametlikesse andmebaasidesse võetavad ning ornitoloogilises kirjanduses avaldatavad andmed haruldaste linnuliikide kohta oleksid eelnevalt komisjonis läbi vaadatud ja heaks kiidetud.

Tähelepanekud haruldaste linnuliikide kohta saadetakse HK-le erilistel vaatlusblankettidel. Iga HK liige kontrollib ja hindab tähelepanekuid iseseisvalt. Hinnangute lahkumineku korral võetakse tähelepanek arutusele ja sellele järgnevale hääletusele HK koosolekul.

Otsuseid teeb HK valdavalt e-posti teel toimuvatel aruteludel. Kõik aktsepteeritud vaatlused avaldatakse koheselt ka veebis.

Koosseis: Margus Ots (esimees ja sekretär, margus.ots@eoy.ee), Uku Paal, Jan Nordblad, Ranno Puumets, Mihkel Metslaid.

Varuliikmed: Indrek Tammekänd, Triin Kaasiku, Tarvo Valker, Vilju Lilleleht, Eerik Leibak