Üldkoosolek

Ornitoloogiaühingu kõrgeim kogu on üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kooskõlastades oma ettepaneku eelnevalt nõukoguga. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

Üldkoosolek toimub tavaliselt märtsi lõpus. Ornitoloogiaühing saadab liikmetele kirjaliku kutse e-posti või tavaposti teel vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutses näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

Üldkoosoleku pädevuses on muuhulgas ornitoloogiaühingu põhikirja vastuvõtmine ja muutmine, ühingu tegevusega seotud põhimõtteliste küsimuste arutamine, liikmemaksu suuruse määramine, nõukogu suuruse määramine, liikmete valimine ja tagasikutsumine. Loe täpsemalt põhikirjast.

Koosoleku järel on tavaliselt ka ettekanded, kus tutvustatakse ornitoloogiliste uuringute ja projektide tulemusi või käsitletakse muid aktuaalseid teemasid.