Soovi korral saate oma arvutisse laadida terve linnunimetuste andmebaasi Microsoft Excel'i formaadis või tekstifailina. Vastavalt komisjoni töö edenemisele täiendatakse seda aga pidevalt. Paljudel juhtudel on andmebaasis sama liigi või/ja perekonna kohta nii ladinakeelseid kui ka inglisekeelseid rööpnimetusi (sünonüüme). Põhjuseks see, et erinevates süsteemides arvatakse liike sageli erinevatesse perekondadesse või lihtsalt kasutatakse teist nimekuju (mitmenimesus e. sünonüümia). Vahel jagatakse liike kaheks või rohkemaks liigiks, vahel neid ühendatakse üheks jne. Kahjuks tuleb üksikutel juhtudel ette ka samade ladina- ja ingliskeelsete nimetuste kasutamist erinevate liikide puhul (samanimesus e. homonüümia). Andmebaas sisaldab enam kui 11 600 taksoni nimetusi. See ületab tegeliku linnuliikide hulga, sest haarab ka rea alamliike, kaheldavaid taksoneid jms!.

Andmebaasis on seltsid, sugukonnad ja liigid järjestatud vastavalt maailma lindude käsiraamatus (del Hoyo, J. & Collar, N. J. 2014-2016. Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1-2. Lynx Editions. Barcelona) kasutatud süsteemile koos mõnede paranduste ja täiendustega.

Varem kasutusel olnud eestikeelseid nimetusi pole andmebaasi lisatud.

Andmebaasis on igal real eraldi lahtrites järgmised nimetused:
1) selts ladina keeles,
2) selts eesti keeles,
3) sugukond ladina keeles,
4) sugukond eesti keeles,
5)perekond ja liik (mõnel juhul ka alamliik) ladina keeles,
6) liik eesti keeles (kui vastav nimekuju on leitud ja see Eesti Linnunimetuste Komisjonis kinnitatud; kui komisjon tunnustab kaht ametlikku nimekuju, on teine sulgudes),
7) liik inglise keeles.

Siit saate linnunimetuste andmebaasi enda arvutisse laadida: