Linda Metsaorg

Linda Metsaorg (Rahno) on sündinud 22. jaanuaril 1936 Pärnumaal Saarde vallas. On lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli (1954) ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi (1959) bioloogia-geograafia-keemia õpetaja kvalifikatsiooniga. Töötas esmalt Tallinna 20. Keskkooli geograafiaõpetajana, siis oli pikka aega Eesti Noorte Loodusesõprade Maja direktor. Aastast 1978 kuni tänaseni on olnud Tallinna 3. Keskkooli (Lilleküla Gümnaasiumi) bioloogiaõpetaja, rööbiti sellega viimasel 22 aastal juhendanud ka Eesti Noorte Mereklubi merebioloogia ringi.

Koolitöö kõrvalt on leidnud aega lüüa kaasa paljude looduskaitseorganisatsioonide töös ja juhtimises, olles näiteks Eesti Looduskaitse Seltsi asutajaliige; samuti on juhtinud, koordineerinud ja korraldanud mitmeid eelkõige noortele mõeldud looduskaitseprogramme. On koos õpilastega käinud arvukates looduse õppelaagrites ja ekspeditsioonidel endise NSV Liidu paljudes paikades ning juhendanud bioloogia süvaõppeklasside tööd. 1984. aastal korraldas looduse õpperaja loomist Rocca al Mares.

Kogu selles tegevuses on siiski erilisel kohal olnud lindude vaatlemise ja uurimise programmide juhendamine; üksikute näidetena väga rohkearvuliste seast märgime ornitofenoloogilisi vaatlusi, rasvatihaste uurimist, talvituvate veelindude kesktalviseid loendusi, mustvaera sulgimisrände uurimist jne. Samasse ritta saab paigutada veel ka rohkete õpilastööde juhendamise küll linnuökoloogia, keskkonnaprobleemide või inimese tervise teemadel. Trükis on ilmunud üle 110 artikli ja loodusvaatluste juhendi.

Linda Metsaoru suurimaks teeneks tuleb aga kindlasti lugeda loodusehuvi äratamise ja hoidmise väga paljudes noortes inimestes, kes on sellele harrastusele jäänud truuks ka edaspidises elus. Suur hulk tema kunagisi ja praegusi õpilasi kuulub ka Eesti Ornitoloogiaühingu liikmeskonda.

Linda Metsaorule omistatud paljudest aumärkidest ja tiitlitest toome siinkohal esile Suure Looduskaitsemärgi (1986) ja Eerik Kumari nimelise preemia (1996).

Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks valiti Linda Metsaorg 1997. aastal.