Fred Jüssi

Fred Jüssi on sündinud 29. jaanuaril 1935 Hollandi Lääne-Indias, Kariibi meres asuval Aruba saarel. 1938. aastal tuli perekond vanemate kodumaale Eestisse tagasi, elama asuti Tallinna. Fred on lõpetanud Tallinna 20. keskkooli (1953) ja bioloog-zooloogi erialaga Tartu Riikliku Ülikooli (1958). Esimene töökoht oli Hiiumaal, kus õpetas Emmaste lastele bioloogiat, keemiat ja geograafiat. Hiljem töötas TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis, 1962. aastal läks aga Looduskaitse Valitsuse inspektoriks. Selles ametkonnas jätkas Jüssi läbi kõikvõimalike nimemuutuste ja ümberkorralduste aastani 1975.

Sellest peale on ta olnud vabakutseline publitsist ja populariseerija, jäädes omaenda sõnul eelkõige ikka zooloogiks. Laialt on tuntud tema fotograafi ja loodushäälte helilindistaja maine, kõrgelt hinnatakse Jüssi artikleid ja raamatuid. Kaalukaim osa tema senisest tööst on aga kindlasti aastail 1976-1986 Eesti Raadio eetris kõlanud Looduse aabitsa saadetel, mis äratasid paljude inimeste seni uinunud loodusehuvi ja mida arvukad loodusesõbrad kodustes oludes raadiotest lindistasid. Küllap eelkõige just see töö tõi 1989. aastal talle ka üldse kõige esimese väljaantud Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia.

Omaenda tähtsaimaks loodusehuvi äratajaks peab Fred Jüssi Hillar Pärjasaart, kellega ta tutvus 1948. aastal. Et noil aegadel - ja palju hiljemgi - oli pääs mere äärde Eestis suuremalt jaolt suletud, huvitus noormees eelkõige metsadest ja rabadest. Nimetab ennast üksiküritajaks, kelle huvi on olnud enamasti suunatud elamustele. Ornitoloogiaühingu kõige olulisemaks rolliks peab Fred Jüssi üldsust harivat, äratavat ning puudutavat tegevust, hingehariduse andmist, suhtumiste kujundamist.

Fred Jüssi valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 1997. aastal.