Asko Lõhmus

Asko Lõhmus (sündinud 1974) on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professor. Asko alustas teadlaskarjääri röövlinde uurides. Doktoritöö, mille sisuks oli Eesti röövlindude elupaigaeelistustes, kaitstes ta 2003. aastal Tartu Ülikoolis.

Eesti Ornitoloogiaühingus on Asko olnud projektijuht (1994–1999), nõukogu liige (2000-2002), ajakirja Hirundo toimetaja (1997–2002) ja toimetuskogu liige. Ta on ka Kotkaklubi üks asutajatest ning röövlinnuseire käivitaja Eesti Ornitoloogiaühingus.

Tänaseks juhib Asko õppetooli, kust sirguvad erialaspetsialistid. Lisaks lindudele on tal tähelepanu jagunud ka paljudele teistele organismidele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tema fookuses on metsade bioloogiline mitmekesisus ja struktuur; ohustatud liikide elupaigavalik, nende elupaikade kaitse ja taastamise teaduslikud alused ning elustiku seire meetodid. Aktiivse osalemise ning selgelt ja lihtsalt metsanduse temaatika selgitamise eest avalikkusele pärjas Postimees 2017. aastal Asko tiitliga "Aasta inimene 2017". Lisaks on talle omistatud Eesti eluteaduse hoidja auhind (2017) Eesti metsade teaduse hoidmise eest ning Eesti looduskaitsemärk (2011). Korduvalt on Asko valitud Tartu Ülikooli ökoloogia maateaduste instituudi parimaks õppejõuks. Ta on retsenseerinud käsikirju umbes 50 rahvusvahelisele teadusajakirjale ja avaldanud (sh kaasautorina) 01.08.2021 seisuga 222 publikatsiooni.

Aktiivse teadlasena on Asko tegutsenud mitmes töörühmas. Näiteks oli ta aastatel 2002–2004 Keskkonnaministeeriumi teadusnõukoja liige ning on osalenud Eesti punase raamatu, Eesti Metsanduse Arengukava, Eesti Looduskaitse Arengukava ja Eesti Säästva Metsanduse Standardi koostamisel.

Asko oli esimene Eestimaa Looduse Fondi noore looduskaitsja preemia laureaat 2005. aastal.