Agu Leivits

Agu Leivits (sündinud 1957) lõpetas Tartu ülikooli bioloogina aastal 1980 ning on sellest ajast alates olnud tegev looduskaitses ja linnustiku uurimises. Nigula looduskaitsealal asus ta tegutsema pärast ülikooli lõpetamist, olles 2005. aastani Nigula Looduskaitseala teadur ja teadusdirektor. Hiljem on Agu administreerinud Eesti looduskaitset, olles looduskaitsekeskuse Pärnu-Viljandi regiooni direktori asetäitja ja juhtivspetsialist. Alates 2009. aastast on ta töötanud Keskkonnaametis, kus hetkel tegutseb eluslooduse nõunikuna.

Agu erilise tähelepanu all on olnud Eesti rabade ja märgalade linnustik, mille seires on ta olnud aktiivne ka rahvusvaheliselt. Näiteks juhtis ta aastatel 1994–2013 riiklikku eluslooduse seiret "Rabade ja madalsoode linnustik". Ta on ka Eesti Märgalade Liidu asutajaliige (2003) ning on aastast 1994 rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari konventsiooni Eesti rahvusliku komisjoni liige, keskendudes veelindude elupaikade teemale. Aastatel 2010–2011 oli Agu Eesti Ornitoloogiaühingu seirekomisjoni liige, 2003–2018 linnuatlase töörühma liige ning 1997–2002 ajakirja Hirundo toimetuskogu liige. Agu seotus Eesti Ornitoloogiaühinguga on olnud pidev, sest ta nõustab ühingu liikmeid lindude kaitsetemaatilistes küsimustes.

Märkimisväärne on Agu panus Kabli ja Pulgoja linnujaamade pikaajalise lindude seire ja uuringute korraldajana rahvusvahelises rändeuuringutevõrgustikus perioodil 1980–2013. Lisaks panustas Agu märkimisväärselt Tartu Ülikooli linnuökoloogide metsavärvuliste uuringute käivitamisel Edela-Eestis, mille tulemusel on ilmunud sadakond rahvusvahelist ornitoloogilist teaduspublikatsiooni.

Agu aktiivsusest looduskitses annavad tunnustust talle omistatud Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia ja looduskaitse kuldmärk (2017) ning vabariigi presidendi poolt antud Valgetähe IV klassi orden (2011).